Педагогика

 • Література - Технологія саморозвитку М. Монтессорі

 • Вступ - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Теоретичні засади дидактичних ігор, Теоретико-методичні аспекти застосування ігрових методів навчання у вищій школі - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Види дидактичних ігор - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Дидактичні ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, Педагогічні умови використання дидактичнихих ігор у вищих навчальних закладах - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Практичне використання дидактичних ігор у фінансових дисциплінах - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Місце і роль дидактичних ігор у навчальному процесі, Дидактична гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Висновки - Впровадження дидактичних ігор у професійну підготовку майбутніх фінансистів

 • Вступ - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови, Класифікація ТЗН та їх функції - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Застосування різноманітних технічних засобів в процесі навчання іноземної мови, Використання аудіоматеріалів у навчально-виховному процесі - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Відеоматеріали як технічний засіб навчання - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Висновки - Вплив технічних засобів навчання на результативність засвоєння іноземної мови

 • Вступ - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Урок художньої культури як урок мистецтва та роль вчителя у його проведенні - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Впровадження інноваційних педагогічних технологій - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Засвоєння художньої культури в почуттєво-емоційній формі - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Роль творчого завдання на уроках художньої культури - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Урок з художньої культури в 9 класі з теми "Декоративно-прикладне мистецтво" - Роль творчого завдання на уроках художньої культури

 • Вступ - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Теоретичні засади дослідження проблеми здоров'я, Визначення понять, компонентів та передумов - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Аналіз стану здоров'я дітей в Україні - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Чинники, що впливають на здоров'я дітей і підлітків та основи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Досвід роботи колективу СЗОШ №29 щодо формування навичок здорового способу життя - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Форми і методи роботи - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Моніторинг здоров'я учнів - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Напрямки роботи школи щодо ФНЗСЖ - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Розробка тренінгового заняття з циклу "Твоє здоровгя - в твоїх руках", Профілактика тютюнопаління: "Твоє життя - твій вибір!" - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Висновок - Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

 • Навчання дітей з важкими розладами мовлення у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті

 • Що таке професійна освіта - Професійна освіта як професійний розвиток особистості

 • В чому полягає місія університету - Професійна освіта як професійний розвиток особистості

 • Що таке освіта для сталого розвитку - Професійна освіта як професійний розвиток особистості

 • Використана література - Професійна освіта як професійний розвиток особистості

 • ВСТУП - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ СУБКУЛЬТУРИ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКА, Особливості соціалізації підлітків в інформаційному суспільстві - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • Специфіка підліткових субкультур - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • Гармонізація соціального розвитку підлітків - представників субкультур - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • Впровадження соціально-педагогічної програми для представників підліткових субкультур - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • Аналіз ефективності проведеної програми соціального розвитку підлітків представників субкультура надання методичних рекомендацій - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ - Вплив підліткової субкультури на соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства

 • Вступ - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Інтерактивні технології та впровадження їх в навчальний процес, Характеристика поняття "інтерактивні технології" - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Класифікація інтерактивних методів - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Розробка традиційного і нетрадиційного уроків, Методична розробка традиційного уроку (Історія України) - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Методична розробка нестандартного уроку. Інтерактивний урок (Історія України) - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Висновки - Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії України

 • Развитие мелкой моторики рук "Наши пальчики играют"

 • Вступ - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Принципи навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, Загальна характеристика дітей з тяжкими порушеннями мовлення - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Форми навчання дітей мовленнєвими розладами, Історія становлення форм навчання - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Форми навчання - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Урок, як основна форма організації навчання - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Індивідуальні форми навчання - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • Висновок - Навчання дітей з затримкою розвитку мовленнєвих функцій

 • ВСТУП - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Трудова діяльність дитини дошкільного віку, Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Розвиток співпраці дошкільника з однолітками - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • ПРАЦЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА, Констатуючий експеримент - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Формуючий експеримент - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Аналіз результатів - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • ВИСНОВКИ - Вплив праці на розвиток дошкільника

 • Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізики - Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики

 • Система дидактичних засобів активізації навчання фізики за параметром пристрасності - Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики

 • ДИДАКТИЧНА ГРА -- ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ФІЗИКИ, Класифікація дидактичних ігор та їх значення в організації не стандартних уроків - Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики

 • Вступ - Навчання діалогічному мовленню

 • Теоретичні основи навчання діалогічного мовлення учнів основної школи, Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові - Навчання діалогічному мовленню

 • Вікові та психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення - Навчання діалогічному мовленню

 • Методика використання ситуативного підходу у розвитку діалогічних умінь учнів основної школи - Навчання діалогічному мовленню

 • Ефективність використання ситуативного підходу - Навчання діалогічному мовленню

 • Етапи роботи з діалогом - Навчання діалогічному мовленню

 • Перевірка запропонованих методик - Навчання діалогічному мовленню

 • Загальні висновки - Навчання діалогічному мовленню

 • ВВЕДЕНИЕ - Проблемное обучение в начальной школе

 • ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, Проблема. Учебная проблема - Проблемное обучение в начальной школе

 • Проблемная ситуация - Проблемное обучение в начальной школе

 • ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА, Сущность проблемной задачи - Проблемное обучение в начальной школе

 • Структура проблемной задачи - Проблемное обучение в начальной школе

 • Типология проблемной задачи - Проблемное обучение в начальной школе

 • Система проблемных задач - Проблемное обучение в начальной школе

 • Уровни сложности проблемных задач - Проблемное обучение в начальной школе

 • Условия составления проблемных задач - Проблемное обучение в начальной школе

 • ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС - Проблемное обучение в начальной школе

 • ПРОБЛЕМНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ, Список рекомендуемой литературы - Проблемное обучение в начальной школе

 • ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА - Проблемное обучение в начальной школе

 • ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ - Проблемное обучение в начальной школе

 • Развития индивидуальных художественных творческих способностей дошкольников, все больше овладевает педагогическим сознанием педагогов ДОУ. - Аппликация из пряжи как средство развития творческих способностей дошкольников

 • Теоретические и психофизиологические основы развития творческих способностей дошкольников - Аппликация из пряжи как средство развития творческих способностей дошкольников

 • Технология формирования опыта - Аппликация из пряжи как средство развития творческих способностей дошкольников

 • Используемая литература - Аппликация из пряжи как средство развития творческих способностей дошкольников

 • Работа со словом на уроках русского языка

 • Організаційний момент, Актуалізація опорних знань, Мотивація навчальної діяльності учнів - Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших"

 • ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу, Розповідь вчителя з елементами бесіди - Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших"

 • Учні записують основні поняття під диктовку вчителя, Розповідь вчителя з одночасним заповненням таблиці - Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших"

 • Осмислення об'єктивних зв'язків - Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших"

 • Узагальнення, систематизація й контроль навчальних досягнень учнів, Домашнє завдання - Вивчення теми "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших"

 • Теорія і методика фізичного виховання як наука і навчальний предмет, Базові поняття теорії і методики фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Соціальна обумовленість виникнення та розвитку фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Теорія і методика фізичного виховання як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими дисциплінами - Теорія і методика фізичного виховання

 • Засоби фізичного виховання, Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Класифікація фізичних вправ. Допоміжні засоби фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Методи фізичного виховання, Рухові дії як предмет навчання. Рухові вміння та навички - Теорія і методика фізичного виховання

 • Етапи навчання руховим діям - Теорія і методика фізичного виховання

 • Методи навчання у фізичному вихованні - Теорія і методика фізичного виховання

 • Система фізичного виховання, Поняття про систему фізичного виховання (СФВ) - Теорія і методика фізичного виховання

 • Складові системи фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Задачі, принципи фізичного виховання, Мета і задачі фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Загальні (соціальні) принципи фізичного виховання - Теорія і методика фізичного виховання

 • Введение - Психология и педагогика

 • Психология как наука и практика - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Объективные методы психологии - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Методы описания и понимания психологии человека, &;nbsp;Методы психологической практики - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Место психологии в системе наук - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Основные отрасли психологии - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Основные этапы развития психологической науки - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Основные направления психологии - Психология и педагогика

 • Психология личности, &;nbsp;Теории личности - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Индивидуальность - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Индивид - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Личность - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Субъект деятельности - Психология и педагогика

 • Психика - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Развитие психики человека - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Психика и особенности строения головного мозга. Структура психики - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Психика, поведение, деятельность - Психология и педагогика

 • Сознание, &;nbsp;Сознание и его свойства. Виды сознания - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Самосознание. Структура сознания. "Я-концепция" - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Соотношение сознания и бессознательного - Психология и педагогика

 • Психические явления - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Познавательные психические процессы - Психология и педагогика

 • Межличностные отношения, &;nbsp;Общение - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Перцепция, &;nbsp;Аттракция - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Общение и речь - Психология и педагогика

 • Межгрупповые отношения и взаимодействия, &;nbsp;Группа и ее характеристики. Малая группа - Психология и педагогика

 • &;nbsp;Коллектив - Психология и педагогика

 • Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Создание мультимедийной презентации учащегося, Урок проводится при изучении темы "Антропогенез", на которую отводится 7 часов. Это второй урок по теме. - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Формирование бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих., Вступительное слово учителя. - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Информационные технологии на уроках биологии - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Использование мультимедийных презентаций - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Использование компьютерных мультимедийных пособий - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Метод проектов - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Проверка знаний с помощью компьютера - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Заключение - Использование мультимедийных презентаций на уроках биологии

 • Проекты в дошкольном образовательном учреждении - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Пояснительная записка к экологическому проекту "Голубая капелька" - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Экологический проект "Цветочные часы" - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Экологическая проектная деятельность в детском саду - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Экологический проект Тема: "Подснежник" - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Проект "Наши младшие друзья" - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • "1 день с кошкой в детском саду" - Проекты в дошкольном образовательном учреждении

 • Метод проектов на основе межпредметных связей - Метод проектов на основе межпредметных связей

 • Хронологические - это связи по последовательности их осуществления - Метод проектов на основе межпредметных связей

 • Литература - Метод проектов на основе межпредметных связей

 • Проверка домашнего задания, Кроссворд. Решите кроссворд, чтобы получить слово, означающее высшую добродетель в платоновском "идеальном государстве". - Цивилизация эпохи Средневековья

 • Тест: - Цивилизация эпохи Средневековья

 • ВВЕДЕНИЕ - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА, НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • НЕЧЕТКИЕ ОТНОШЕНИЯ - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • НЕЧЕТКАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННЫЕ - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, Функции контроля и психологические аспекты оценочной деятельности учителя - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • Виды, формы и средства контроля - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • Критерии и норы оценочной деятельности - Статистические методы оценки получаемых знаний учащимися в общеобразовательной средней школе

 • Развитие математической памяти у младшего школьника - Развитие математической памяти у младшего школьника

 • Рассмотрим его на примере. - Развитие математической памяти у младшего школьника

 • Технология воспитательной работы - Развитие математической памяти у младшего школьника

 • Цели и задачи педагогической практики - Воспитательная работа с классом

 • Содержание практики, Педагогические ситуации - Воспитательная работа с классом

 • Вступне слово вчителя, Розповідь про хвойні дерева та шишки - Виготовлення поробки з природного матеріалу - шишок

 • Практична робота "Метелик" - Виготовлення поробки з природного матеріалу - шишок

 • ВСТУПНА ЧАСТИНА - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ, ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ДОСЛІДНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • РОБОТА З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ, РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ І ФОРМ РОБОТИ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • 1 КЛАС - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • 2 КЛАС - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕМА :"ЗВІРІ ВОСЕНИ" - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ТЕМА "ЗВІРІ ВЗИМКУ" - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ТЕМА "ЗВІРІ ВЕСНОЮ" - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • 3 КЛАС - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ЗВЯ'ЗОК ПРИРОДОЗНАВСТВА З ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • З УРОКАМИ ЧИТАННЯ ТА МОВИ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • З УРОКАМИ МАЛЮВАННЯ, ПРАЦІ, МУЗИКИ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • З УРОКАМИ МАТЕМАТИКИ - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА - Вивчення теми "Звірі" на уроках природознавства

 • Метод проектов как педагогическая технология

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції

 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ - Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції

 • АНОТАЦІЇ - Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції

 • ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25