Сельское хозяйство

 • Вибір напрямів досліджень, матеріал і методи виконання роботи - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Результати досліджень та їх аналіз, Порівняльно-анатомічна характеристика черепа і скелета кінцівок - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Анатомічні критерії диференціації носо-мозкової частини черепа байбака і нутрії - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Анатомічні критерії диференціації нижньощелепної кістки байбака і нутрії - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Анатомічні критерії диференціації лопатки байбака і кота - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Анатомічні критерії диференціації стегнової кістки кота і песця - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Анатомічні критерії диференціації кісток гомілки кроля і зайця - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Роль остеометричних параметрів в остеологічній технології встановлення видової належності тварин - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Теоретичні підрахунки величини помилки визначення видової належності кісток дрібних ссавців методом дискримінантного аналізу - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Роль спектроскопічних параметрів в остеологічній технології встановлення видової належності біологічного матеріалу - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Вірогідна різниця значень ВОЩ озолених кісток кінцівок дрібних ссавців - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Дослідження кісткового матеріалу за різного ступеня його збереженості - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • ВИСНОВКИ - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Пропозиції виробництву - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • АНОТАЦІЇ - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • Вступ - Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття

 • Матеріали і методи досліджень - Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття

 • Результати досліджень - Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття

 • Висновки - Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття

 • Література - Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття

 • Введение - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Экономические условия и оценка деятельности предприятия по основным экономическим показателям, Местоположение и специализация предприятия - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Оснащенность ресурсным потенциалом - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Оценка деятельности предприятия по основным экономическим показателям - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Анализ производства продукции животноводства на предприятии, Анализ динамики и выполнения плана производства валовой продукции животноводства - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Анализ продуктивности животных и факторов, определяющих ее уровень - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Оценка уровня кормления, качества кормов и структуры рациона - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Резервы повышения эффективности производства продукции животноводства - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • Заключение - Системный анализ практической информации о состоянии животноводства на примере ООО "Совхоз Брединский" для прогнозирования и оценки перспектив его развития в будущем

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Рео - та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

 • МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Рео - та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Рео - та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

 • ВИСНОВКИ - Рео - та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

 • ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИКИ, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ - Рео - та аденовірусна інфекції і їх вплив на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту птиці

 • Загальна характеристика роботи - Методологія управління системою землекористування великих міст

 • Основні положення дисертаційної РОБОТИ - Методологія управління системою землекористування великих міст

 • ВИСНОВКИ - Методологія управління системою землекористування великих міст

 • Биологические и хозяйственные особенности свиней - Основы свиноводства

 • Виды продуктивности свиней и их характеристика - Основы свиноводства

 • Производственная классификация пород свиней - Основы свиноводства

 • Породы свиней - Основы свиноводства

 • Бонитировка свиней - Основы свиноводства

 • Отбор, подбор и методы разведения, применяемые в свиноводстве - Основы свиноводства

 • Контрольный откорм в свиноводстве - Основы свиноводства

 • Селекция свиней - Основы свиноводства

 • Половая и физиологическая зрелость маток и хряков, Структура и оборот стада свиней - Основы свиноводства

 • Половой цикл свиноматки. Методы выявления свиноматок в охоте. Сроки и кратность осеменения - Основы свиноводства

 • Системы случек и опоросов - Основы свиноводства

 • Кормление и содержание холостых и супоросных свиноматок, Кормление и содержание подсосных свиноматок и хряков производителей - Основы свиноводства

 • Проведение опороса и выращивание поросят - Основы свиноводства

 • Мясной откорм свиней, Беконный откорм свиней - Основы свиноводства

 • Откорм свиней до жирных кондиций, Факторы, влияющие на откорм свиней и качество свинины - Основы свиноводства

 • Основные элементы промышленной технологии производства свинины, Последовательность и методика расчета поточного производства свинины на свиноводческом комплексе - Основы свиноводства

 • Ландшафты древнего мира - Исторические и современные стили в ландшафтной архитектуре

 • Ландшафтное искусство средневековья - Исторические и современные стили в ландшафтной архитектуре

 • Современные направления ландшафтной архитектуры - Исторические и современные стили в ландшафтной архитектуре

 • Литература: - Исторические и современные стили в ландшафтной архитектуре

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ - Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • АНОТАЦІЯ - Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • АННОТАЦИЯ - Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів

 • Введение - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Структура, полномочия и функции МОУ "Кировский наслег", Общие положения - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Основные задачи, функции и полномочия МО "Кировский наслег" - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Организация деятельности Администрации МО "Кировский наслег" - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Производственная практика., Общая характеристика производственной практики - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Заключение - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Использованная литература - Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

 • Введение - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Литературный обзор влияние засухи на микоризацию растений, Роль микоризы в жизни растений - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Последствия влияние засухи на сельскохозяйственные растения - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Объект и методы исследования, Объект и предмет исследования, Методы исследования, Методика посадки семян, Обработка семян бактериями Bacillus subtilis - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Условия произрастания растений в условиях засухи, Методика сбора образцов - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Методика окрашивания корней, Методика оценки колонизации арбускулярной микоризы растения, Статистическая обработка результатов - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Результаты и обсуждение влияние почвенной засухи и бактерий bacillus subtilis на рост и микоризацию корней растений, Влияние засухи и бактерий Bacillus subtilis на морфометрические показатели растений - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Влияние влажности почвы на показатели микоризации корней растений - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Выводы, Список литературы - Влияние эндофитных бактерии Bacillus subtilis на микоризацию растений при имитации почвенной засухи

 • Введение, Характеристика хозяйства - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Почвенно-климатические условия, Основные производственно-экономические показатели хозяйства - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Зоотехническая характеристика коров черно-пестрой породы, Технология производства молока, Технологическая линия содержания крупного рогатого скота - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Технологическая линия кормоприготовления и кормораздачи - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Технологическая линия доения крупного рогатого скота и первичной обработки молока - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Технологическая линия водопоения и навозоудаления, Воспроизводство стада в ЗАО "Суворовское", Техника осеменения телок эпицервикальным способом - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Техника осеменения коров ректоцервикальным способом - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Характеристика лаборатории ООО "Системные решения Стайлаб", Итоги проделанной работы в период практики - Зоостанция РГАУ-МСХА имени К. Тимирязева

 • Загальна характеристика роботи - Обгрунтування параметрів і режимів роботи потокового скиртоутворювача для формування скирт підвищеної щільності

 • Основний зміст роботи - Обгрунтування параметрів і режимів роботи потокового скиртоутворювача для формування скирт підвищеної щільності

 • Висновки - Обгрунтування параметрів і режимів роботи потокового скиртоутворювача для формування скирт підвищеної щільності

 • Введение - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Общая часть проекта, Характеристика хозяйства СПК "Анохинский" - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Обоснование типов тракторов и СХМ для подразделения хозяйства, их краткая характеристика - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Составление и расчет плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Построение графиков загрузки тракторов по маркам, корректировка графиков, выявление потребности в тракторах и СХМ для подразделения - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Расчет потребности в ТСМ на планируемый период - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Расчет основных показателей использования МТП в подразделении хозяйства - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Организационно-технологическая часть проекта, Исходные данные, агротребования на выполнение технологического процесса - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Выбор, обоснование, расчет состава агрегата, комплектование, обоснование режимов работы - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Подготовка техники к работе, основные технологические регулировки - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Организация выполнения технологического процесса - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Контроль качества выполнения технологического процесса, Расчет основных эксплуатационных затрат по процессу - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Конструктивная часть проекта, Обоснование выбора, описание устройства и работ, Расчеты на прочность приспособления - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Охрана труда, Основные правила техники безопасности при эксплуатации МТП - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Основные правила техники безопасности при выполнении технологического процесса - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Охрана природы, Охрана окружающей среды при эксплуатации МТП - Составление плана механизированных работ на период для подразделения хозяйства СПК "Анохинский"

 • Загальна характеристика роботи - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Об'єкти та методика досліджень. - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Умови та місце проведення досліджень. - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Легенда комплексної ампелоекологічної карти ВАТ ім. Покрише - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Створення кадастру виноградних насаджень з використанням даних ампелоекогогічних досліджень - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Висновки - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Рекомендації виробництву, Список опублікованих праць за темою дисертації - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Анотації - Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї

 • Вплив екологічних факторів та сортоспецифічних особливостей на тривалість вегетаційного періоду рослин сої - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Вплив екологічного та матрикального факторів на процеси насіннєутворення і насіннєву продуктивність сої - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Різноякісність насіння сої за лінійними розмірами й масою та її значення при доборі найпродуктивнішого насіння - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Реалізація продуктивних властивостей різних сортів соїзалежно від умов року вирощування - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Способи сівби та конфігурація площі живлення рослин сої як фактор зменшення різноякісності насіння - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Сортування насіння сої за пружними властивостями як спосіб добору найпродуктивнішого насіння - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Застосування безпечних для довкілля способів знезараження насіння сої для покращення його урожайних властивостей - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Висновки - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Пропозиції виробництву, СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • АНОТАЦІЯ - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • АННОТАЦИЯ - Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України

 • Загальна характеристика роботи - Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

 • Матеріал та методи досліджень - Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

 • Висновки - Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

 • ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ - Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

 • Загальна характеристика роботи - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Основний зміст роботи, Селекція соняшнику на підвищення вмісту олеїнової кислоти (огляд наукової літератури), Умови, матеріал і методика досліджень - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Інцухт в селекції соняшнику високоолеїнового типу - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Донорські властивості високоолеїнових ліній-відновників фертильності пилку - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Стабільність, екологічна пластичність та модель соняшнику олеїнового типу - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Пропозиції для селекційної практики, Список праць опублікованих за темою дисертації - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Анотація - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Аннотация - Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу

 • Загальна характеристика роботи - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Епізоотологічний моніторинг туберкульозу великої рогатої худоби в Україні - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Епізоотичний процес туберкульозу молодняку великої рогатої худоби - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Епізоотологічні особливості туберкульозу молодняку великої рогатої худоби - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Особливості зажиттєвої діагностики туберкульозу у телят - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Заходи боротьби з туберкульозом молодняку великої рогатої худоби - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Висновки - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Пропозиції виробництву, Список опублікованих праць за темою дисертації - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Анотація - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Аннотация - Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика)

 • МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ - Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)

 • ВИСНОВКИ - Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)

 • АНОТАЦІЇ - Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)

 • Введение - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Характеристика предприятия ООО "Золотая долина", Природно-климатические условия Приморского края - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Экономические показатели хозяйства ООО "Золотая долина" - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Обзор литературы, Значение говядины в питании человека - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Современное состояние скотоводства в РФ и за рубежом - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Калмыцкая порода крупного рогатого скота - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Мясная продуктивность - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Кормление крупного рогатого скота - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Собственные исследования, Цель и задачи исследований, Материал и методика исследований - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Результаты собственных исследований, Динамика живой массы бычков за зимний период выращивания - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Анализ рациона кормления молодняка - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • План откорма бычков до живой массы 450 кг - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Экономическая эффективность выращивания бычков различных сроков рождения - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Безопасность жизнедеятельности, Состояние охраны труда - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Техника безопасности при работе с животными - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Производственная санитария - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • Выводы, Список используемой литературы - Эффективность выращивания бычков калмыцкой породы, разных сроков рождения в ООО "Золотая долина"

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • СЕЛЕКЦІЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО - ПРОБЛЕМИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ (огляд наукової літератури), УМОВИ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ І СТІЙКІСТЮ ДО ХВОРОБ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА УСПАДКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ МІЖЛІНІЙНИМИ ГІБРИДАМИ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ЛІНІЙ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО, ВИСНОВКИ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • АНОТАЦІЇ - Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • ВИСНОВКИ - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • Матеріали конференцій - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • АНОТАЦІЯ - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • АННОТАЦИЯ - Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культур в Україні

 • ВВЕДЕНИЕ - Технологии современного машинного доения

 • ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ - Технологии современного машинного доения

 • ТЕХНОЛОГИЯ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ - Технологии современного машинного доения

 • Машинное доение коров - Технологии современного машинного доения

 • Технология молочного производства машинным доением, аппараты машинного доения, системы АСУТП - Технологии современного машинного доения

 • СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ - Технологии современного машинного доения

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Технологии современного машинного доения

 • Предки крупного рогатого скота и его сородичи - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • ЗЕБУ (ГОРБАТЫЙ СКОТ) - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • БАНТЕНГ - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • ГАУР, ГАЯЛ - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • ЯК - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН, ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗОН - ЗУБР - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26