Сельское хозяйство

 • Гигиена освещения сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Климат местности для выращивания сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Гигиена подстилочного материала сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Гигиена плотности посадки сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Гигиена брудерного периода сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Производство продукции птицеводства - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Гигиена инкубации яиц сельскохозяйственной птицы - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Охрана окружающей среды - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Заключение - Санитарно-гигиенические мероприятия при выращивании сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства

 • Понятие о микотоксикозах - Микотоксины и микотоксикозы

 • Виды микотоксикоз - Микотоксины и микотоксикозы

 • Классификация возбудителей болезней, Общая характеристика болезни - Микотоксины и микотоксикозы

 • Заключение, Список литературы - Микотоксины и микотоксикозы

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Удосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощувальних машин фронтальної дії

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Удосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощувальних машин фронтальної дії

 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ - Удосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощувальних машин фронтальної дії

 • АНОТАЦІЇ - Удосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощувальних машин фронтальної дії

 • Анотація - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Аннотация - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Вибір напрямків досліджень, матеріал та методики виконання роботи - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Гістологічні особливості будови органів контрольних поросят, Кишковий клостридіоз свиней. Епізоотологічні дані - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Клінічні ознаки - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Патолого-анатомічні зміни. Макроскопічні зміни - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Гістологічні та гістохімічні зміни в шлунку. Гістологічні зміни - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Гістологічні та гістохімічні зміни в кишечнику. Гістологічні зміни - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Гістохімічні зміни - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Гістологічні та гістохімічні зміни в інших органах - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • Висновки - Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • Виробництво та реалізація сільськогосподарськими підприємствами України соняшнику та ріпаку озимого станом на кінець 2004 р.* - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • ВИСНОВКИ - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • АНОТАЦІЯ - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • АННОТАЦИЯ - Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері

 • Вступ - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Вплив способів основного обробітку та добрив на агрономічні властивості грунту, забур'яненість і продуктивність культур, Методика та умови проведення досліджень - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Зміна агрофізичних, агрохімічних показників родючості грунту та забур'яненості посівів залежно від обробітків та добрив - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Продуктивність ланки сівозміни конюшина лучна - пшениця озима - буряки цукрові - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Економічна та енергетична ефективність вирощування конюшини лучної, пшениці озимої та буряків цукрових у ланці сівозміни - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Висновки - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Література - Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення

 • Определение болезни, Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Возбудитель болезни - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Эпизоотология - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Патогенез, Течение и клиническое проявление - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Патологоанатомические признаки - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Диагностика и дифференциальная диагностика - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Иммунитет, специфическая профилактика, Профилактика - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Лечение, Заключение - Инфекционный гидроперикардит и коудриоз

 • Введение - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции. Состояние конкурентоспособности российского зернового рынка - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Анализ условий деятельности предприятия, Природные условия деятельности ОАО ОПХ "Красная Звезда", специализация и размер - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Ресурсный потенциал ОАО ОПХ "Красная Звезда" - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Финансовые результаты деятельности предприятия - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Анализ конкурентоспособности продукции предприятия, Анализ эффективности производства продукции на предприятии - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Состояние конкурентоспособности производства продукции - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • Выводы и предложения - Анализ конкурентоспособности производства продукции растениеводства

 • ВВЕДЕНИЕ - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ, Местоположение и агроэкономическая характеристика, Рельеф и почвенно-геологические условия, Климатические и гидрологические условия - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Характеристика водоприемника - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Расчет водного баланса корнеобитаемого слоя почвы, Выбор методов и способов гидромелиорации участка - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНОЙ СЕТИ, Общая схема и конструкция мелиоративной системы - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Обоснование параметров регулирующей осушительной сети - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Расчет расстояния между дренами - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Расположение мелиоративной сети на плане - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Проектирование сети в вертикальной плоскости - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Защита закрытой осушительной сети от заиления - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • РАСЧЕТЫ ПРОВОДЯЩЕЙ И ОГРАДИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, Гидрологические расчеты - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Гидравлические расчеты, Открытая проводящая и оградительная сеть - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Закрытые коллекторы - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Проектирование увлажнения осушаемых земель, Организация поверхностного стока и агромелиоративные мероприятия, Организация поверхностного стока, Агромелиоративные мероприятия - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Гидротехнические сооружения и дорожная сеть - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, Освоение мелиорируемых земель - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Мероприятия по охране природной среды, Охрана почв - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Охрана вод - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Объемы основных мелиоративных работ - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • ЛИТЕРАТУРА - Мелиорация участка переувлажненных земель

 • Введение - Пшеница

 • Географическое положение и хозяйственная характеристика - Пшеница

 • Агроклиматические условия - Пшеница

 • Почвенные условия - Пшеница

 • Биологические особенности культуры, Требования к теплу - Пшеница

 • Требования к влаге - Пшеница

 • Требования к почвам - Пшеница

 • Фазы роста и развития культуры - Пшеница

 • Обоснование планируемой урожайности, Расчет потенциальной урожайности, Расчет климатически обеспеченной урожайности - Пшеница

 • Расчет действительно возможной урожайности, Обоснование программируемой урожайности - Пшеница

 • Расчет доз удобрений на планируемую урожайность - Пшеница

 • Загальна характеристика роботи - Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп'яних культур

 • Наукова новизна одержаних результатів:, Практичне значення одержаних результатів. - Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп'яних культур

 • Основний зміст роботи - Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп'яних культур

 • Висновки - Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп'яних культур

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • Перший науково-господарський дослід - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • Другий науково-господарський дослід - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • Третій науково-господарський дослід - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • ВИСНОВКИ - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • Пропозиції виробництву, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ - Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • Проблеми підвищення продуктивності рослин гречки, Умови та методика досліджень - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • Попередники вирощувались згідно загальноприйнятої технології їх вирощування. - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • Елементи продуктивності літніх та весняних посівів різних за походженням сортів гречки залежно від попередників - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • Формування фотосинтетичних показників посіву., Встановлено криволінійну кореляційну залежність між площею листкової поверхні і урожайністю - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • ВИСНОВКИ - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • АНОТАЦІЯ - Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного лісостепу України

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Місце, матеріали і методики проведення досліджень - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Видовий склад та динаміка чисельності нематод ризосфери цукрових буряків - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Вплив агротехнічних заходів на чисельність фітонематод в грунті та розвиток коренеїда - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Шкідливість паразитичних нематод на посівах цукрових буряків - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Вплив передпосівного протруювання насіння цукрових буряків фунгіцидами і інсектицидами на інтенсивність заселення сходів фітонематодами та ураження коренеїдом - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • Економічна ефективність застосування хімічних препаратів для обробки насіння цукрових буряків, ВИСНОВКИ - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • АНОТАЦІЇ - Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах лісостепу України

 • ВСТУП - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Репродукція, селекція, збереження генетичних ресурсів та насінництво дуба (Стан питання) - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • МЕТОДИКА ТА ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Лісові генетичні резервати та плюсові насадження дуба звичайного Сумської області - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Плюсові дерева дуба звичайного Сумщини та їх вивчення за потомством - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Постійні лісонасінні ділянки дуба звичайного Сумщини - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Характеристика ПЛНД дуба звичайного, відібраних у Сумській області у 2003 - 2004 рр. - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Анотації - Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині

 • Введение, Вредители картофеля - Вредители картофеля и свеклы

 • Фитогельминты - Вредители картофеля и свеклы

 • Вредители свеклы - Вредители картофеля и свеклы

 • Заключение - Вредители картофеля и свеклы

 • Анотація - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Аннотация - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Загальна характеристика роботи - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Основний зміст роботи - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Програма, методика та об'єкти досліджень. - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Висновки - Особливості ураження кореневою губкою соснових насаджень Харківщини та заходи щодо профілактики хвороби

 • Факторы, влияющие на продуктивность животных - Продуктивность животных в сельском хозяйстве

 • Молочное направление в скотоводстве. Основные породы КРС молочного направления продуктивности - Продуктивность животных в сельском хозяйстве

 • Народнохозяйственное значение свиноводства, современное состояние и перспективы развития - Продуктивность животных в сельском хозяйстве

 • Породы кур, используемых для производства яиц с коричневой скорлупой - Продуктивность животных в сельском хозяйстве

 • Полутонкорунное направление овцеводства. Породы овец полутонкорунного направления и их характеристика - Продуктивность животных в сельском хозяйстве

 • ЗМІСТ РОБОТИ, СУЧАСНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР В АГРОЕКОСИСТЕМАХ - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, "Ефективність біологічних і хімічного засобів захисту" - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ І ХІМІЧНОГО ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ, Вплив передпосівної обробки насіння різними засобами на ураженість рослин ячменю ярого кореневими гнилями, % (2002-2004 рр.) - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • Вплив альтернативних І ТРАДИЦІЙНИХ засобів захисту РОСЛИН на розвиток рослин, урожай і якість зерна ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, Вплив передпосівної обробки насіння на структуру врожаю ячменю, (2002-2004 рр.) - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • Показники якості зерна ячменю, % на абс.-сух. речовину (2002-2004 рр.), Економічна та агроекологічна оцінка ЗАСТОСУВАННЯ традиційних і альтернативних засобів захисту - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • ВИСНОВКИ - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ТА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • АНОТАЦІЯ - Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого

 • Введение, Измерение информации - Измерение информации

 • Мера информации по Шеннону - Измерение информации

 • Коэффициент информативности определяется величиной - Измерение информации

 • Типы данных и их источники - Измерение информации

 • Заключение, Литература - Измерение информации

 • Введение - Хранение сортового картофеля

 • Краткая характеристика хозяйства и объекта проектирования - Хранение сортового картофеля

 • Анализ производственной и экономической деятельности предприятия - Хранение сортового картофеля

 • Анализ использования электроэнергии и характеристика электрохозяйства - Хранение сортового картофеля

 • РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, Физиолого-биохимические основы хранения картофеля - Хранение сортового картофеля

 • Технология хранения картофеля и выбор картофелехранилища - Хранение сортового картофеля

 • Выбор технологического оборудования для создания оптимального микроклимата, ИССЛЕДОВАНИЕ САР - Хранение сортового картофеля

 • Составление структурной схемы системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в агрегате АВМ - Хранение сортового картофеля

 • Выбор аппаратов управления и защиты - Хранение сортового картофеля

 • Расчет искусственного освещения - Хранение сортового картофеля

 • Расчет силовой и осветительной сети, Расчет мощности на вводе и выбор вводно-распределительного устройства - Хранение сортового картофеля

 • ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, Организация монтажа и технического обслуживания электрооборудования - Хранение сортового картофеля

 • ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, Мероприятия по электробезопасности - Хранение сортового картофеля

 • КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ, Обоснование необходимости разработки, Описание конструкции, Экономический раздел, Расчет капитальных затрат - Хранение сортового картофеля

 • Расчет эксплуатационных затрат, Срок окупаемости проекта - Хранение сортового картофеля

 • Заключение по проекту - Хранение сортового картофеля

 • Агробиотехнология - Альтернативные технологии возделывания сельскохозяйственных культур

 • Сберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур - Альтернативные технологии возделывания сельскохозяйственных культур

 • ВСТУП, Обгрунтування теми - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Технологія утримання та годівлі молодняку в після молозивний період - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Технологічне обслуговування машин та обладнання, Штат ферми - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Розрахунок потреби в кормах, Структура раціону поголів'я (за поживністю і в натурі) - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Економічні розрахунки, Висновки - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Пропозиції, Список використаної літератури - Удосконалення технології вирощування ремонтних телиць до 12 місячного віку

 • Гидрографические и административное положение, Климат - Создание маточной плантации ели колючей

 • Гидрология и гидрография - Создание маточной плантации ели колючей

 • Рельеф и почвы - Создание маточной плантации ели колючей

 • Характеристика участка, выделенного под маточную плантацию - Создание маточной плантации ели колючей

 • Технология создания маточной плантации - Создание маточной плантации ели колючей

 • Обоснование размещения посадочных мест на участке и расчет потребностей в посадочном материале Ели колючей. - Создание маточной плантации ели колючей

 • Способ вегетативного размножения ели колючей - Создание маточной плантации ели колючей

 • Заключение - Создание маточной плантации ели колючей

 • Введение - Проект искусственного лесовосстановления

 • Краткая характеристика территории и лесорастительных условий, Местонахождение и площадь лесхоза - Проект искусственного лесовосстановления

 • Природно-климатические условия - Проект искусственного лесовосстановления

 • Рельефы и почвы - Проект искусственного лесовосстановления

 • Гидрография и гидрологические условия - Проект искусственного лесовосстановления

 • Обоснование разработанных типов культур - Проект искусственного лесовосстановления

 • Сплошные культуры - Проект искусственного лесовосстановления

 • Проектирование, техническая приемка, инвентаризация. Перевод лесных культур в покрытые лесом земли и оценка качества - Проект искусственного лесовосстановления

 • Организация производства лесокультурных работ - Проект искусственного лесовосстановления

 • Заключение - Проект искусственного лесовосстановления

 • Литература - Проект искусственного лесовосстановления

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

 • ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26