Сельское хозяйство

 • БУЙВОЛЫ - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Формы тела мясного скота - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Грубый конституциональный тип, Нежный конституциональный тип - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Плотный (сухой) конституциональный тип, Рыхлый (сырой) конституциональный тип - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Заводская или племенная кондиция, Откормочная кондиция - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Рабочая кондиция, Тренировочная кондиция - Предки крупного рогатого скота и его сородичи

 • Загальна характеристика роботи - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Основний зміст, Цитоплазматична чоловіча стерильність як приклад нехромосомної спадковості (огляд літератури), Грунтово-кліматичні умови, вихідний матеріал та методика проведення досліджень - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Агротехнічні прийоми, застосовані в ході досліджень, відповідали рекомендаціям, які викладено у "Методиці польових дослідів із кукурудзою" (1980). - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Рецесивні Rf3-генотипи на інбредному рівні - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Рецесивні rf3-генотипи на гетерогенному рівні - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Домінантні rf3-генотипи в м-цитоплазмі, Домінантні Rf3-генотипи вивчали на інбредному рівні, у простих схрещуваннях і беккросах. - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Мікроскопічний аналіз пилку - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Висновки - Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

 • Загальна характеристика роботи - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Основні напрями науково-практичної діяльності академіка О. В. Квасницького. - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Науковий пошук та експериментальні роботи О. В. Квасницького з вивчення окремих напрямів фізіології тварин. - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Пріоритетність досліджень О. В. Квасницького з проблем фізіології тварин. - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Винахідницька, конструкторська діяльність О. В. Квасницького та його майстерність у поєднанні глибоких фундаментальних досліджень з практичним їх застосуванням. - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • О. В. Квасницький - творчий педагог, організатор та пропагандист науки. - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Значення наукових праць О. В. Квасницького у розвитку фізіології тварин, використання їх в експериментальній, навчальній роботі та на виробництві., Висновки - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Анотація - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Аннотация - Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • Творчий внесок академіка О. В. Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ТРАНСФОРМАЦІЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ЗМІНА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПРЯМІЙ ДІЇ І ПІСЛЯДІЇ ДОБРИВ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ВПЛИВ ДОБРИВ НА ВЕЛИЧИНУ І ЯКІСТЬ УРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ВИНОС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВРОЖАЄМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА БАЛАНС У ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-просапної сівозміни

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • ВИСНОВКИ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • АНОТАЦІЯ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • АННОТАЦИЯ - Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу

 • Розробка технології виробів з пісочного тіста на основі емульсії, обробленої в електромагнітному полі

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ - Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту

 • ВИСНОВКИ - Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту

 • Загальна характеристика роботи - Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

 • Основний зміст роботи, Матеріали та методи досліджень - Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

 • Висновки - Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

 • Пропозиції виробництву - Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Діагностика та консервативне лікування хвороб хребта у собак і котів

 • ВИСНОВКИ - Діагностика та консервативне лікування хвороб хребта у собак і котів

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Фізико-географічна та біо-екологічна характеристика гірського криму - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Матеріал та методика досліджень - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Еколого-фауністична характеристика ратичних гірського криму - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Організаійно-господарська структура мисливських угідь та природно-заповідного фонду - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Динаміка чисельності ратичних гірського криму та фактори, що її обумовлюють - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Проблема впливу ратичних на стан лісових насаджень гірського криму та шляхи її вирішення - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • АНОТАЦІЯ - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • АННОТАЦИЯ - Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Закономірності диниміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах гірського Криму

 • Загальна характеристика роботи - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Вибір напрямів досліджень, матеріал і методи виконання роботи - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Результати досліджень та їх аналіз - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Вплив оптимальної дози бджолиного обніжжя на імунологічні показники організму телят - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Лікувальна ефективність бджолиного обніжжя у телят за катаральної бронхопневмонії - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Виробниче випробування методу лікування та профілактики катаральної бронхопневмонії телят із застосуванням бджолиного обніжжя - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Висновки - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • Пропозиції виробництву, Список опублікованих праць за темою дисертації - Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку біотехнологічних методів у селекції рослин (огляд літератури), УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • Технологія мікроклонального розмноження рослин cichorium intybus l - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА СТИМУЛЯЦІЮ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАТИВНИХ ПАГОНІВ РОСЛИН CICHORIUM INTYBUS L. В КУЛЬТУРІ IN VITRO - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ КАЛЮСОГЕНЕЗУ ТА МОРФОГЕНЕЗУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ CICHORIUM INTYBUS L - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • СПОНТАННА ДИПЛОЇДИЗАЦІЯ ГАПЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ BETA VULGARIS L - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ІНДУКОВАНА ДИПЛОЇДИЗАЦІЯ ГАПЛОЇДНИХ ТА ДИГАПЛОЇДНИХ ФОРМ BETA VULGARIS L - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ CICHORIUM INTYBUS L. ТА BETA VULGARIS L - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ CICHORIUM INTYBUS L. ТА BETA VULGARIS L - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ВИСНОВКИ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ТА ВИРОБНИЦТВА - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • АНОТАЦІЯ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • АННОТАЦИЯ - Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • Розробка біотехнологічних методів і використання їх для створення вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) та буряків цукрових (Beta vulgaris L.)

 • Загальна характеристика роботи - Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин

 • Основний зміст роботи - Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ - Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин

 • Висновки - Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин

 • Аннотация - Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин

 • Введение - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Биология яровой пшеницы - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Рост и развитие - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Химический состав зерна - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Влияние температуры на урожай и качество зерна, Классификация показателей качества и порядок проведения анализов - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Базисные и ограничительные кондиции - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Цели и задачи - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Условия и методика проведения исследований - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Характеристика Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Услуги в области подтверждения соответствия - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Зерно. Стандарты - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Порядок сертификации зерна и продуктов его переработки - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Показатели безопасности - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Экспертиза качества, Определение запаха и цвета - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Определение влажности - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Определение засоренности - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Определение зараженности и поврежденности вредителями - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Определение натурного веса - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Количество и качество клейковины - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Экономическая эффективность испытаний продукции в КФ АО "НацЭкС" - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Экологическая безопасность - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Охрана труда, Общие требования - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Выводы - Методика оценки качеств зерна продовольственных сортов Костанайской области

 • Введение - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Природные условия и особенности хозяйственного использования земель Аулиекольского района, Природные условия Аулиекольского района - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Климатические особенности и гидрографическая сеть - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Современное состояние сельскохозяйственных земель Аулиекольского района - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Современное состояние и развитие отдельных видов животноводства в Аулиекольском районе, Развитие животноводства в Казахстане - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Характеристика казахской белоголовой породы - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Разведение коневодства - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Развитие овцеводства - Развитие животноводства Аулиекольского района на примере ТОО "Диевка"

 • Загальна характеристика роботи - Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

 • Матеріал і методика досліджень - Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ - Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

 • Висновки - Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів

 • Характеристика кормового зерна - Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів

 • Амінокислотний склад білків збагаченого зерна пшениці - Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів

 • Склад комбікормів для молодняка, ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ - Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві комбікормів

 • Экспресс-методы диагностики инфекционных болезней животных - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Порядок наложения и снятия карантина, ограничений в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Пути заноса возбудителей инфекционных заболеваний и факторы, влияющие на развитие эпизоотий - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Диагностика ящура, лечение, профилактика и меры борьбы - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Инфекционный бронхит птиц (определение, этиология, эпизоотология, патогенез, диагностика, меры борьбы) - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Болезнь Ауески свиней. Этиология, эпизоотология, патогенез, диагностика и меры борьбы - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Показатели интенсивности проявления эпизоотического процесса (заболеваемость, превалентность, инцидентность, смертность, летальность, очаговость) - Эпизоотология и инфекционные болезни животных

 • Загальна характеристика роботи - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Основний зміст роботи, НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ГОРОХУ (Огляд літератури), УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАПНУВАННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ, Тривалість вегетаційного періоду сортів гороху залежно від застосування вапнування та позакореневих підживлень, днів - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • ПРОДУКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ РОСЛИН ГОРОХУ - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Динаміка наростання асиміляційної поверхні (листки + вусики) рослин гороху залежно від застосування вапнування та позакореневих підживлень, тис. м 2/га (у середньому за 2004-2006 рр.) - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Динаміка накопичення сухої речовини рослин гороху залежно від вапнування та позакореневих підживлень, т/га (у середньому за 2004-2006 рр.) - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • СИМБІОТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Симбіотична діяльність сортів гороху різних за типом росту залежно від вапнування та позакореневих підживлень (у середньому за 2004-2006 рр.) - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ГОРОХУ, Урожайність зерна гороху залежно від вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання, т/га (у середньому за 2004-2006 рр.) - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Частка впливу факторів на врожайність зерна гороху, % - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Хімічний склад зерна сортів гороху залежно від вапнування та позакореневих підживлень, % (у середньому за 2004-2006 рр.) - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • ЕКОНОМІЧНА, БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ОЦІНКА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ, Економічна ефективність вирощування гороху сорту Дамир 2 - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Висновки - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • Пропозиції виробництву, Список опублікованих праць за темою дисертації - Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • ЗМІСТ РОБОТИ - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • Параметри квадратичних моделей сплайн - функцій для овочевих культур - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • Порівняльний аналіз економічної ефективності двох варіантів водокористування для капусти пізньостиглої - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • Висновки - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, Список опублікованих праць за темою дисертації, Брошури - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • Статті у фахових виданнях - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • Тези наукових конференцій, АНОТАЦІЇ - Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Зміна структури вбирного комплексу грунту залежно від хімічної меліорації і системи удобрення. Вміст, запаси та динаміка кальцію і магнію в грунті залежно від доз і форм хімічних меліорантів. - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Гумусованість грунту залежно від форм і доз хімічних меліорантів і системи удобрення. - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Зміна поживного режиму грунту залежно від доз, форм і композицій хімічних меліорантів та системи удобрення. - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Вплив комплексної меліорації на урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність ланки сівозміни. - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Економічна та енергетична ефективність заходів з комплексної хімічної меліорації. - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • ВИСНОВКИ - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • АНОТАЦІЇ - Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації

 • Основными задачами Администрации Свердловского района являются:, Структура Администрации Свердловского района: - Инвентаризация земельных участков на территории Свердловского района Пермской области

 • Выводы, Список источников и литературы - Инвентаризация земельных участков на территории Свердловского района Пермской области

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • ЗМІСТ РОБОТИ, НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА РАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ), УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА ВИЖИВАННЯ РОСЛИН ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ ТА СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ. - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • ВИСНОВКИ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • АНОТАЦІЯ - Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України

 • ВСТУП - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • Коефіцієнт водоспоживання люцерни посівної та її сумішок із злаковими травами (середнє за 2004-2006 рр.) - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • Вихід сухої речовини з люцерно-злакових сумішок залежно від видового складу компонентів та норм мінеральних добрив, т/га (середнє за 2004-2006 рр.) - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • Урожайність ценозів трав залежно від впливу погодних умов, т/га (середнє за фонами живлення і за 2004-2006 рр.) - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • ВИСНОВКИ - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • АНОТАЦІЯ - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • АННОТАЦИЯ - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • МОДИФІКОВАНІ ПРИСТРОЇ І МЕТОДИ АНАЕРОБНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ, ПОШИРЕННЯ ЦЕЛЮЛОЛІТИЧНИХ І МЕТАНУТВОРЮЮЧИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У РІЗНИХ ЕКОСИСТЕМАХ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В РЕАКТОРАХ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • БІОТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕРМОФІЛЬНИХ АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • ВИСНОВКИ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО, СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • АНОТАЦІЇ - Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН АМАРАНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • Економічна ефективність та енергетична оцінка вирощування амаранту - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • ВИСНОВКИ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • АНОТАЦІЯ - Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу України

 • ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26