Право

 • Начало демонополизации жилищной и коммунальной сферы - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Перекрестное субсидирование в оплате жилищно-коммунальных услуг - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Организационно-экономическая характеристика Министерства строительства и ЖКХ по Карачаево-Черкесской республике - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Заключение - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Приложение - Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

 • Понятійно-правовий аналіз дефініції "електронна бібліотека"

 • Основні риси програм дострокового виходу на пенсію: світовий досвід та уроки для України

 • Основні напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків в Україні

 • Організована злочинна група

 • Діяльність громадських рад: ефективність і перспективи для розвитку народовладдя

 • Діяння як предмет правового регулювання в сімейному праві

 • Дискусійні питання запровадження штрафу як дисциплінарного стягнення у трудове законодавство України

 • Механізм адміністративно-правового регулювання ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України

 • Організаційні питання діяльності європейського суду з прав людини

 • Генезис розуміння правової системи в радянській, пострадянській і вітчизняній юридичних науках

 • Виборча система місцевих органів влади у Швеції: досвід для України

 • Адміністративна відповідальність за порушення принципу гласності у сфері обігу екологічної інформації

 • Держави - Структура загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки Великобританії

 • Парламент - Структура загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки Великобританії

 • Историко-правовой анализ этапов становления информационного права

 • Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина - Охрана права на неприкосновенность жилища

 • Квалификация нарушения неприкосновенности жилища при отягчающих обстоятельствах - Охрана права на неприкосновенность жилища

 • Заключение - Охрана права на неприкосновенность жилища

 • Вступ - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Поняття і система юридичної науки, Поняття предмету теорії держави і права - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Методологія теорії держави та права - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Загальна теорія держави і права як фунда - ментальна наука, Функції теорії держави і права, її місце в системі юридичних наук - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Предмет та метод теорії держави і права - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Висновки - Поняття, предмет, структура та методологія теорії держави і права

 • Введение, Принципы проектирования эффективных организационных структур систем государственного и муниципального управления - Системные основы проектирования эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации

 • Система мотивации эффективной деятельности органов управления, ориентированной на конечные результаты - Системные основы проектирования эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации

 • Юридична особа: поняття, ознаки та значення

 • Теоретичний аспект режиму державної таємниці та охорони державного кордону, Поняття та правовий режим державної таємниці - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Правові основи режиму охорони державних кордонів України - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави (ст. 330 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Ухилення від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України), Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів (ст. 337 КК України) - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Висновок - Загальна характеристика злочинів у сфері державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

 • Еволюція структури організації роботи українського Парламенту в 1990-2010 рр.: історичний аспект

 • Допит потерпілого: криміналістичний аспект

 • Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі

 • Доктринальний аналіз основних концепцій розмежування насильницьких і ненасильницьких злочинів проти власності

 • Взаємодія податкової міліції та підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ під час виявлення й документування фактів протиправної діяльності у сфері економіки

 • Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві

 • Акти Кабінету Міністрів України у системі джерел адміністративного права

 • Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України: питання теорії та практики

 • Адміністративне законодавство про надання рекламних послуг: особливості сучасного стану

 • Адміністративно-правове регулювання протидії корупції

 • Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права

 • Форми фіксування кримінального провадження - Фіксування кримінального провадження

 • Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження - Фіксування кримінального провадження

 • Журнал судового засідання - Фіксування кримінального провадження

 • Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні, кримінальний фіксування судовий - Фіксування кримінального провадження

 • Обмеження політичних прав і свобод суддів: законодавче регулювання та міжнародні стандарти

 • Мета кримінального процесуального доказування

 • Зміст права на працю в міжнародних актах та законодавчих актах України

 • Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини

 • Застосування адміністративного договору в умовах децентралізації влади та реформування органів внутрішніх справ

 • Зарубіжний досвід побудови виконавчих систем: порівняльна характеристика та перспективи застосування в Україні

 • Запобігання та протидія епісоціальному феномену корупції як фундаментальна запорука петрифікації правового статусу людини

 • Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування

 • Забезпечення права на працю засуджених в умовах ізоляції

 • Житлова реформа в Сполучених Штатах Америки в період адміністрацій Ф. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1953 рр.)

 • Європейський вимір конституційної модернізації та реформування в Україні за науковими поглядами М. П. Орзіха

 • Залучення понятих до участі в проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій

 • Зарубіжний досвід щодо правового регулювання професійної підготовки суддів

 • Зміни до кримінального кодексу України, які насторожують

 • Державні стандарти, норми і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування

 • Державне регулювання як умова існування оптимального водокористування

 • Державне регулювання впровадження механізмів реалізації національної інноваційної стратегії

 • Вступ - Судова система Великої Британії

 • Огляд системи правосуддя Сполученого Королівства - Судова система Великої Британії

 • Високий суд - Судова система Великої Британії

 • Королівський суд (Суд корони) - Судова система Великої Британії

 • Апеляційний суд - Судова система Великої Британії

 • Судова система Шотландії, Суди нижчого рівня - Судова система Великої Британії

 • Вищі суди - Судова система Великої Британії

 • Судова система Північної Ірландії - Судова система Великої Британії

 • Суди спеціальної юрисдикції у Великій Британії - Судова система Великої Британії

 • Суд коронера - Судова система Великої Британії

 • Трибунал з питань трудових відносин - Судова система Великої Британії

 • Суд у справах про порушення свободи конкуренції, Військові трибунали - Судова система Великої Британії

 • Інші спеціалізовані суди - Судова система Великої Британії

 • Суд Палати лордів, Організація - Судова система Великої Британії

 • Юрисдикція - Судова система Великої Британії

 • Висновок - Судова система Великої Британії

 • Література - Судова система Великої Британії

 • Уголовный процесс как отрасль права - Уголовный процесс

 • Участники уголовного судопроизводства - Уголовный процесс

 • Доказательства и доказывание в уголовном процессе - Уголовный процесс

 • Меры процессуального принуждения - Уголовный процесс

 • Досудебное производство - Уголовный процесс

 • Общие условия и порядок судебного разбирательства - Уголовный процесс

 • Производство в суде второй инстанции - Уголовный процесс

 • Исполнение приговора - Уголовный процесс

 • Производство по применению принудительных мер медицинского характера - Уголовный процесс

 • Производство в суде с участием присяжных заседателей - Уголовный процесс

 • Государственные органы, юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие права других лиц (2 часа), Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других лиц - Гражданский процесс

 • Организация и обеспечение производства по гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы, Процессуальные факты - Гражданский процесс

 • Протокол судебного заседания или отдельного процессуального действия. Замечания на протокол - Гражданский процесс

 • Приостановление производства по делу - Гражданский процесс

 • Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения (1 час), Прекращение производства по делу - Гражданский процесс

 • Оставление заявления без рассмотрения - Гражданский процесс

 • Гражданская процессуальная ответственность (1 час), Понятие и основания привлечения к гражданской процессуальной ответственности - Гражданский процесс

 • Виды процессуального воздействия - Гражданский процесс

 • Категории дел особого производства: общая характеристика - Гражданский процесс

 • Распределение взысканных денежных средств между взыскателями - Гражданский процесс

 • Исполнение и контроль за добровольным исполнением исполнительных документов неимущественного характера (1 час) - Гражданский процесс

 • Основные правила международного гражданского процесса - Гражданский процесс

 • Понятие международного гражданского процесса - Гражданский процесс

 • Правовое положение иностранцев в гражданском процессе - Гражданский процесс

 • Международная подсудность гражданских дел - Гражданский процесс

 • Признание и исполнение решений иностранных судов - Гражданский процесс

 • Учебная и специальная литература - Гражданский процесс

 • Синхронізація оброблення й перевезення поштових одиниць

 • Сучасний стан нормативно-законодавчої бази України в галузі охорони природного середовища і використання природних ресурсів

 • Вступ - Юридична відповідальність держслужбовців та її види

 • Поняття, принципи та види юридичної відповідальності державних службовців - Юридична відповідальність держслужбовців та її види

 • Відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення державних службовців - Юридична відповідальність держслужбовців та її види

 • Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності державних службовців - Юридична відповідальність держслужбовців та її види

 • Висновки - Юридична відповідальність держслужбовців та її види

 • Вступ - Професійна діяльність юриста

 • Поняття та ознаки юридичної діяльності, Поняття юридичної діяльності - Професійна діяльність юриста

 • Головні риси юридичної діяльності - Професійна діяльність юриста

 • Види юридичної діяльності, Професійна юридична діяльність - Професійна діяльність юриста

 • Професія юриста, її різноманітність та спеціалізація - Професійна діяльність юриста

 • Висновки - Професійна діяльність юриста

 • Вступ - Соціально-страхові допомоги

 • Загальні положення про страхові допомоги в системі соціального захисту, Поняття, характерні ознаки страхових допомог та їх види - Соціально-страхові допомоги

 • Загальна характеристика страхових допомог передбачених чинним законодавством, Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - Соціально-страхові допомоги

 • Страхові допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - Соціально-страхові допомоги

 • Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - Соціально-страхові допомоги

 • Висновки - Соціально-страхові допомоги

 • ВСТУП - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, Поняття та особливості господарських спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Суб'єкти господарських спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Господарські спори у сфері інтелектуальної власності, Причини виникнення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Висновки до розділу 2 - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, Розмежування юрисдикції між господарськими судами та іншими органами, уповноваженими вирішувати спори, що виникають у сфері інтелектуальної власності - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Розгляд і вирішення господарськими судами спорів у сфері авторського права та суміжних прав - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Висновки до розділу 3 - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • ВИСНОВКИ - Розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами

 • Політичні права та свободи людини і громадянина України - Політичні права та свободи людини і громадянина України. Кабінет Міністрів України

 • Конституційно-правовий статус Рахункової палати України - Політичні права та свободи людини і громадянина України. Кабінет Міністрів України

 • ВСТУП - Поняття і види об'єднань громадян

 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН - Поняття і види об'єднань громадян

 • ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - Поняття і види об'єднань громадян

 • ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - Поняття і види об'єднань громадян

 • ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН - Поняття і види об'єднань громадян

 • ВИСНОВОК - Поняття і види об'єднань громадян

 • Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України

 • Вcтуп - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Мicцe ВPУ в cиcтeмi opгaнiв дepжaвнoї влaди, Вepxовнa Paдa Укpaїни як єдиний opгaн зaконoдaвчoї влaди в Укpaїнi - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Чиceльний cклaд i cтpуктуpa Вepxовнoї Paди Укpaїни. - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Зaгaльнa xapaктepиcтикa компeтeнцiї ВPУ, Функцiї пapлaмeнту Укpaїни. - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Повновaжeння ВPУ - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Вiдноcини ВPУ i Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Виcновки - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Пиcoк викopиcтaнoї лiтepaтуpи - Конcтитуцiйно-пpaвовий cтaтуc Верховної Ради

 • Правове регулювання питань, пов'язаних зі строками погашення та зняття судимості в Україні

 • Особливості правового регулювання питань, пов'язаних зі спадкуванням за законом в Україні

 • Особливості правового регулювання питань пов'язаних з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків

 • Заява про скоєння злочину. Потерпілий від злочину

 • Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених - Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених

 • Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі - Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених

 • Опіка і піклування над дітьми - Опіка і піклування над дітьми

 • Органи опіки і піклування - Опіка і піклування над дітьми

 • Аліменти на повнолітніх дітей - Право па отримання аліментів

 • Аліменти на батьків - Право па отримання аліментів

 • Аліменти подружжя - Право па отримання аліментів

 • Деякі аспекти правового регулювання публічних інвестицій в соціальний розвиток села

 • Функції державної служби інтелектуальної власності та його взаємодія з суб'єктами інтелектуальної власності в Україні - Інтелектуальна власність

 • Основні процеси утилізації прав на об'єкти промислової інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність

 • Вступ, Поняття майна суб'єктів господарювання та його правового режиму. Джерела формування майна - Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

 • Правовий режим майна суб'єктів господарювання встановлюється цим Кодексом та іншими законами з урахуванням зазначених у статті 139 цього Кодексу видів майна. - Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

 • Цінні папери як особливий вид майна суб'єктів господарювання - Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

 • Використані джерела - Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

 • Об'єкти авторського права і суміжних прав, Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Джерела права - Особливості немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права

 • Охорона об'єктів авторського права - Особливості немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права

 • Майнові права автора - Особливості немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права

 • Немайнові авторські права - Особливості немайнових та майнових прав суб'єктів авторського права

 • Встановлення факту родинних відносин. - Особливості встановлення фактів під час судового процесу

 • Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою., Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. - Особливості встановлення фактів під час судового процесу

 • Оголошення фізичної особи померлою. - Особливості встановлення фактів під час судового процесу

 • Визнання фізичної особи недієздатною. - Особливості встановлення фактів під час судового процесу

 • Установи примусового позбавлення волі. Слідчі ізолятори

 • Вступ, Особисті немайнові права та обов'язки подружжя - Права та обов'язки подружжя

 • Позбавлення батьківських прав - Позбавлення батьківських прав

 • Поновлення батьківських прав - Позбавлення батьківських прав

 • Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер)

 • Правовое регулирование государственной тайны в Российской Федерации - Федеративное устройство РФ

 • Государство как субъекты международного публичного права - Федеративное устройство РФ

 • Заключение - Федеративное устройство РФ

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19