Экология

 • Методи обробки води - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Фільтрування води - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Оцінка джерела водопостачання - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Фізичні показники якості води - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Хімічні показники якості води - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10 на питну воду - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Визначення складу водопровідних очисних споруд - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Опис технологічної схеми очищення води - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Визначення необхідних реагентів для обробки води, їх кількості, Цех коагулювання - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Цех вапнування - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Розрахунок дози і витрат фторовмісного реагенту ( - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Приготування розчину поліакриламіду - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Визначення розмірів реагентного господарства та складських приміщень - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Технологічний розрахунок основних споруд, Розрахунок змішувача вихрового типу - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Розрахунок освітлювача коридорного типу із завислим шаром осаду - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Розрахунок швидкого фільтра - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Розрахунок устаткування для дезінфекції води, Заходи з охорони навколишнього середовища - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • Висновки - Розробка системи очищення природної води і доведення її якості до санітарних норм

 • ВСТУП - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПЕРЕРОБЛЕННІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • Механічне очищення - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • Біологічне очищення стічних вод - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • Фізико-хімічне очищення стічних вод - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА, Розрахунок необхідного ступеню очищення стічних вод по вмісту шкідливих речовин, Розрахунок типу і кількості решіток - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • Розрахунок осередника, Розрахунок горизонтальної пісколовки - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • Розрахунок відстійника, Розрахунок поля фільтрації - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • ВИСНОВКИ - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ - Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод

 • ВСТУП - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛООБРОБНОЇ ДІЛЬНИЦІ "МОДУЛЬ" ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛ"" НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, Характеристика підприємства ДП "Вінницький завод "Кристал"" - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • Технологія обробки металів на дільниці "Модуль" - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище даної дільниці - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • ЦИКЛОННІ УСТАНОВКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ, Загальний аналіз - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • Циклон ЦН-11 - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ - Вплив металообробного виробництва на екологію

 • Літосфера, її складові та значення - Літосфера, її складові та значення

 • Види антропогенного впливу на грунтовий покрив. Деградація грунтів - Літосфера, її складові та значення

 • Ерозія грунту і заходи боротьби з нею - Літосфера, її складові та значення

 • Земельні ресурси України - Літосфера, її складові та значення

 • Земні надра, їх охорона - Літосфера, її складові та значення

 • ВСТУП - Використання вторинної полімерної сировини

 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДХОДАМИ ТЕРМОПЛАСТІВ, Джерела утворення відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Морфологічна структура полімерних відходів у твердих побутових та промислових відходах - Використання вторинної полімерної сировини

 • Розподіл полімерної тари по видам полімерів - Використання вторинної полімерної сировини

 • АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТЕРМОПЛАСТІВ, Особливості відходів термопластів і фізико-хімічних процесів їх деструкції - Використання вторинної полімерної сировини

 • Поліетилен - Використання вторинної полімерної сировини

 • Поліпропілен - Використання вторинної полімерної сировини

 • Полістирол - Використання вторинної полімерної сировини

 • Полівінілхлорид - Використання вторинної полімерної сировини

 • Поліамід - Використання вторинної полімерної сировини

 • Поліуретан - Використання вторинної полімерної сировини

 • Поліетилентерефталат - Використання вторинної полімерної сировини

 • Добавки та наповнювачі полімерних матеріалів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Зміна властивостей полімерів при їх старінні - Використання вторинної полімерної сировини

 • Деструкція полімерів, Механодеструкція термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Термо - і фотоокислювальна деструкція - Використання вторинної полімерної сировини

 • Інгібітори окислення (антиоксиданти) - Використання вторинної полімерної сировини

 • Особливості впливу полігону ТПВ на властивості термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ТЕРМОПЛАСТІВ, Методи збору і заготівлі вторинної полімерної сировини - Використання вторинної полімерної сировини

 • Техніко-економічна ефективність використання вторинної полімерної сировини - Використання вторинної полімерної сировини

 • Екологічні і економічні аспекти вторинної переробки полімерних відходів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Методи утилізації і вторинної переробки полімерних відходів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Методи попередньої обробки полімерних відходів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Хімічна переробка відходів полімерів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Отримання енергії з відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ТЕРМОПЛАСТІВ, Подрібнення відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Просушування, розподіл і транспортування термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Агломерація подрібнених відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Виробництво гранул і профільних виробів методом екструзії - Використання вторинної полімерної сировини

 • Технологічна лінія переробки відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Тенденції розвитку технологій переробки відходів термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу при переробці термопластів - Використання вторинної полімерної сировини

 • ВИСНОВКИ - Використання вторинної полімерної сировини

 • Вступ - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ "Вінницький міський молочний завод", Загальні відомості про підприємство, Характеристика основних технологічних процесів виробництва молочної продукції - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Вплив результатів діяльності заводу на навколишнє середовище, Джерела утворення забруднюючих речовин - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Напрямки зменшення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Циклони що використовуються на підприємстві - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Конічні циклони, Циліндричні циклони - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Висновок - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Перелік посилань - Оцінка впливу на навколишнє середовище молокозаводу (на прикладі ВАТ "Вінницький міський молочний завод")

 • Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов

 • Вступ - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Характеристика основних забруднювачів повітря: класифікація, характеристика та вплив на здоров'я людини, Атмосфера: її склад, роль та функції - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Основні види забруднення повітря - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Вплив шкідливих домішок в повітрі на здоров'я людини - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Формалізація задачі. Вхідні ті вихідні змінні. Змінні стану та управління. Методи та алгоритми їх оцінювання. Побудова математичної моделі екосистем - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Моделювання системи - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Висновки, Перелік посилань - Дослідження забруднення атмосферного повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

 • Вступ - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Характеристика об'єкту екологічного моніторингу - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Огляд антропогенних факторів забруднення екосистеми - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Огляд інформаційних джерел про стан довкілля - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Розробка екологічної бази даних, Оптимізація та нормалізація бази даних - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Вибір оптимальної СУБД - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Створення структур таблиць та приведення їх до нормальної форми - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Оцінка сучасного стану та розрахунок прогнозів стану екосистеми за допомогою пакетів прикладних програм (ППП), Створення звіту про стан екосистеми, який формується по результатам запиту(ів) до бази даних з використанням графічного представлення даних, Розрахунок прогнозів про стан екосистеми - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Оцінка стану екосистеми за допомогою ГІС, Створення тематичної карти забруднень екосистеми, Виділення найбільш шкідливих факторів для довкілля та розробка заходів щодо їх усунення - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Висновки - Оцінка сучасного стану екосистеми та розрахунок його прогнозів за допомогою прикладних програм Microsoft Access та GIS

 • Озонна діра над Арктикою - Озонна діра над Арктикою

 • Як клітки-вбивці убивають - Озонна діра над Арктикою

 • Огляд спектра природоохоронних заходів - Природоохоронні заходи

 • Економічна ефективність природоохоронних заходів - Природоохоронні заходи

 • Що таке екосистема, її компоненти та особливості - Природоохоронні заходи

 • Екологічна ситуація у Вінницькій області - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Антропогенний вплив на природне середовище - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Мережа державного моніторингу області. Основні тенденції забруднення природного середовища - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Основні тенденції забруднення природного середовища - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Вплив факторів довкілля на здоров'я населення - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Характеристика основних екологічних проблем області та м. Вінниці - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Управління у галузі охорони довкілля - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Додаток - Оцінка природоохоронної діяльності у Вінницькій області

 • Вступ - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Аналіз математичних моделей екосистеми та методів прогнозування процесів в ній - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Аналіз вихідних параметрів моделювання екосистеми, Аналіз обмежень задачі моделювання екосистеми - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Математичне моделювання та прогнозування екосистеми на основі методики ОНД-86 - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Розрахунок приземних концентрацій ЗР викидів стаціонарних джерел по вісі факелу - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів групи джерел та побудова карти - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Прогнозування концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел, Побудова регресійних залежностей для прогнозування процесів в екосистемі - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Визначення похибок прогнозу процесів в екосистемі - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Оцінка стану екосистеми за даними моделювання та прогнозування - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Висновки - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Література - Екосистема як об'єкт моделювання та прогнозування

 • Вступ, Пристосовуваність живих організмів - Екологічні закони

 • Живі істоти Землі складають три типи організмів: - Екологічні закони

 • Екосистема - Екологічні закони

 • Біосфера - Екологічні закони

 • Введение - Водные ресурсы

 • Водные ресурсы, их значение и роль в жизни общества - Водные ресурсы

 • Водные ресурсы мира и России - Водные ресурсы

 • Особенности распределения водных ресурсов в России - Водные ресурсы

 • Использование водных ресурсов в народном хозяйстве - Водные ресурсы

 • Энергетика - Водные ресурсы

 • Водный транспорт и лесосплав - Водные ресурсы

 • Рыбное хозяйство - Водные ресурсы

 • Рекреация - Водные ресурсы

 • Охрана вод от загрязнения, Современное состояние качества воды в водных объектах - Водные ресурсы

 • Источники и возможные пути загрязнения поверхностных и подземных вод - Водные ресурсы

 • Требования к качеству воды - Водные ресурсы

 • Самоочищение природных вод - Водные ресурсы

 • Охрана водных ресурсов от загрязнения - Водные ресурсы

 • Проблемы рационального использования водных ресурсов и пути их решения, Регулирование стока рек водохранилищами - Водные ресурсы

 • Территориальное перераспределение стока рек - Водные ресурсы

 • Использование и восполнение подземных вод - Водные ресурсы

 • Современное и перспективное использование вод повышенной минерализации - Водные ресурсы

 • Экономика использования водных ресурсов, Максимизация доходов от использования водных ресурсов - Водные ресурсы

 • Экономическая оценка воды и плата за ее использование - Водные ресурсы

 • Экономическая оценка воды и плата за загрязнение водоемов - Водные ресурсы

 • Качество природных вод в России - Водные ресурсы

 • Состояние водных ресурсов в Новгородской области, Поверхностные воды - Водные ресурсы

 • Водопотребление и водоотведение - Водные ресурсы

 • Охрана и контроль качества поверхностных вод суши в Новгородской области - Водные ресурсы

 • Основные проблемы регулирования использования и охраны водного фонда России. Гидрогеологическая деятельность - Водные ресурсы

 • Оптимизация землепользования в зоне действия Ириклинского водохранилища с использованием современных картографических методов исследования

 • ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ, Екологічні проблеми та аналіз якості питної води в Україні - Очищення води в Україні

 • Фізико-хімічні характеристики води - Очищення води в Україні

 • СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗІВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ - Очищення води в Україні

 • Промислове очищення вод - Очищення води в Україні

 • ВИСНОВКИ - Очищення води в Україні

 • ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ - Очищення води в Україні

 • Оценка техногенного загрязнения почвы на примере промышленного города

 • Наземные экосистемы, Пустыни - Классификация экосистем

 • Введение - Проблема экологии Мирового океана

 • Промышленные и химические загрязнения, Нефть и нефтепродукты - Проблема экологии Мирового океана

 • Органическое загрязнение - Проблема экологии Мирового океана

 • Неорганическое загрязнение - Проблема экологии Мирового океана

 • Пестициды - Проблема экологии Мирового океана

 • Синтетические поверхностно-активные вещества - Проблема экологии Мирового океана

 • Соединения с канцерогенными свойствами, Тяжелые металлы - Проблема экологии Мирового океана

 • Бытовые отходы - Проблема экологии Мирового океана

 • Тепловое загрязнение - Проблема экологии Мирового океана

 • Сброс отходов в море с целью захоронения - Проблема экологии Мирового океана

 • Охрана вод мирового океана, Самоочищение морей и океанов - Проблема экологии Мирового океана

 • Охрана морей и океанов - Проблема экологии Мирового океана

 • Охрана морских прибрежных вод - Проблема экологии Мирового океана

 • Контроль за уровнем загрязнения морей - Проблема экологии Мирового океана

 • Заключение - Проблема экологии Мирового океана

 • Водные ресурсы и их использование - Рациональное использование водных ресурсов

 • Водные ресурсы России - Рациональное использование водных ресурсов

 • Источники загрязнения, Общая характеристика источников загрязнения - Рациональное использование водных ресурсов

 • Кислородное голодание как фактор загрязнения водоемов - Рациональное использование водных ресурсов

 • Факторы, препятствующие развитию водных экосистем, Сточные воды - Рациональное использование водных ресурсов

 • Последствия попадания сточных вод в водоемы - Рациональное использование водных ресурсов

 • Меры по борьбе с загрязнением водных ресурсов, Естественная очистка водоемов - Рациональное использование водных ресурсов

 • Методы очистки сточных вод, Механический метод - Рациональное использование водных ресурсов

 • Химический метод, Физико-химический метод - Рациональное использование водных ресурсов

 • Биологический метод - Рациональное использование водных ресурсов

 • Бессточные производства - Рациональное использование водных ресурсов

 • Мониторинг водных объектов - Рациональное использование водных ресурсов

 • Техногенное воздействие на геологическую среду, Экологические последствия техногенеза - Экология геологической среды

 • Устойчивость геологической среды - Экология геологической среды

 • Эколого-геологические последствия эксплуатации Микашевичского месторождения строительного камня - Экология геологической среды

 • Мелиоративное воздействие - Экология геологической среды

 • Радиоактивное загрязнение - Экология геологической среды

 • Литература - Экология геологической среды

 • Проблемы сохранения живого наследия Кирсановского заказника Западно-Казахстанской области - Проблемы сохранения живого наследия Кирсановского заказника Западно-Казахстанской области

 • Анализ позвоночных животных - Проблемы сохранения живого наследия Кирсановского заказника Западно-Казахстанской области

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...