Техника

 • ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНА-МАШИНА І ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ, Розподіл функцій між людиною і машиною - Ергономічне забезпечення розробки систем людина-машина

 • Загальні ергономічні вимоги до організації діяльності оператора - Ергономічне забезпечення розробки систем людина-машина

 • Вибір ЕБ з урахуванням конструктивно-технологічних та економічних показників - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Проектування спеціального електрорадіоелемента, Загальні положення - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Методика проектування спеціального ЕРЕ - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Функціональні та конструктивно-технологічні параметри кварцового резонатору - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Спеціальні розрахунки з вибору ЕБ і проектування заданого ЕРЕ, Термокомпенсація заданого фрагмента схеми ЕА - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Розрахунок допусків основного параметра заданого ЕРЕ з урахуванням впливу вологості, температури та старіння - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Висновки - Вибір елементної бази УКВ радіоприймача та проектування смугового фільтру

 • Диференціальний криптоаналіз блоково-динамічного алгоритму шифрування

 • Биполярные транзисторы

 • P-N переходы

 • Переходные процессы и основы синтеза линейных радиотехнических цепей

 • Вступ, Теоретична частина - Транзисторний перетворювач із дроселем

 • Розробка структурної схеми, Розробка принципової схеми - Транзисторний перетворювач із дроселем

 • Розрахунок силової частини і вузлів системи керування - Транзисторний перетворювач із дроселем

 • Висновки, Література - Транзисторний перетворювач із дроселем

 • ВСТУП - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ, Аналітичній огляд методів оцінки інформативності ознак розпізнавання - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Постановка задачі та формування завдань дослідження - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ, Основні принципи, концепція та визначення - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Математична модель процесу навчання - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Оцінка функціональної ефективності - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Базовий алгоритм навчання СПР за методом-функціонально-статистичних випробувань (МФСВ) - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Критерії функціональної ефективності навчання СПР, Ентропійний КФЕ, Алгоритм екзамену за МФСВ - Інтелектуальна система селекторного розпізнавання електронограм

 • Введение - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Обоснование технических решений - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Назначение, Принцип действия - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Конструкция печатной платы программатора - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Расчет геометрических параметров печатной платы, Расчет печатного монтажа. Расчет по постоянному и переменному току и конструктивно-технологический - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Расчет минимальной ширины печатных проводников, Расчет номинального значения диаметров монтажных отверстий, Расчет диаметра контактных площадок, Расчет минимального расстояния между элементами проводящего рисунка - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Расчет освещенности помещения БЦР, 1 Расчет подвеса светильников, 2 Расчет расстояния между рядами светильников, 3 Расчет числа рядов светильников, 4 Расчет индекса помещения, 5 Расчет светового потока, излучаемого светильником - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • 6 Расчет числа светильников в ряду, 7 Расчет общей длины ряда светильников, Расчет трансформатора источника питания - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Вторичная мощность трансформатора, Первичная мощность трансформатора, Поперечное сечение сердечника трансформатора, Размеры сердечника, Ток первичной обмотки - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Расчет потребляемой мощности схемы, Анализ технологичности конструкции устройства - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Коэффициент использования микросхем и микросборок в блоке, Коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделий, Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ к монтажу, Коэффициент повторяемости ЭРЭ, Коэффициент применяемости ЭРЭ, 6 Комплексный показатель - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Обоснование выбора метода изготовления печатной платы - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Установка нанесения сухого пленочного фоторезиста - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Анализ дефектов фотопечати - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Методика работы с прибором - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Описание команд меню программы TURBO, Команда &;lt;Файл&;gt; главного меню, Команда &;lt;Файл&;gt; главного меню для микросхем ПЛМ - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Редактирование имени файла, Выбор файла из каталога, Адрес загрузки для файла ввода - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Диапазон адресов для записи файла вывода, Команда &;lt;Файл загрузить&;gt;, Команда &;lt;Файл загрузить&;gt; для микросхем ПЛМ, Команда &;lt;Четные байты загрузить&;gt; - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Нечетные байты загрузить&;gt;, Команда &;lt;Загрузить HEX-файл&;gt;, Команда &;lt;Файл сохранить&;gt;, 3 Команда &;lt;Файл сохранить&;gt; для микросхем ПЛМ, Команда &;lt;ПЗУ сохранить&;gt; - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Дамп буфера печатать&;gt;, Команда &;lt;Конец работы&;gt;, Команда &;lt;ПЗУ&;gt; главного меню - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Выбор ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Проверка ПЗУ на чистоту&;gt;, Команда &;lt;Проверка ПЗУ на чистоту&;gt; для микросхем ПЛМ - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Контрольная сумма ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Чтение ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Чтение ПЗУ&;gt; для микросхем ПЛМ, Команда &;lt;Подбор ПЗУ для записи&;gt;, Команда &;lt;Подбор ПЗУ для записи&;gt; для микросхем ПЛМ - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Запись в ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Запись в ПЗУ&;gt; для микросхем ПЛМ - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Стирание ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Редактор&;gt; главного меню, Команды навигации редактора ПЗУ: - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команды форматов отображения/редактирования данных:, Команда &;lt;Редактор&;gt; главного меню для микросхем ПЛМ - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Информ&;gt; главного меню - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Сервис&;gt; главного меню, Команда &;lt;Форматы чисел&;gt;, Команда &;lt;Перестановка бит в байте&;gt; - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Алгоритм программирования ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Режим программирования ПЗУ&;gt; - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Команда &;lt;Напряжение программирования ПЗУ&;gt;, Команда &;lt;Тип контрольной суммы&;gt;, Команда &;lt;Порт для программатора&;gt;, Команда &;lt;Порт для принтера&;gt; - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Анализ работы устройства - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Организационно-экономическая часть, Расчет себестоимости платы программатора - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Мероприятия по технике безопасности - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Экология на производстве - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Заключение - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Перечень принятых терминов, Список литературы - Проектирование печатной платы программатора микросхем ПЗУ

 • Вступ - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Загальні відомості про надпровідність, Особливості кристалічної структури - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • "Хімічні" надпровідники - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Особливості надпровідних властивостей - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Методи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС, Основні методи одержання надпровідних плівок - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • CVD - технології ВТНП - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Варіанти методів CVD - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Одержання одно - і двошарових плівок на основі Ba2Cu3O7-X з абеляційної плазми, ініційованої лазерною дією - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Метод магнетронного розпилення - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Застосування надпровідних плівок в надпровідних ІС, Сквід - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Сквіди як сенсори енергії, Метрологія та квантова обробка інформації - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Висновки, Список використаної літератури - Фізико-технологічні основи одержання надпровідних плівок для надпровідних ІС

 • Перші обчислювальні машини - Історія розвитку обчислювальної техніки

 • Обчислювальні машини XIX сторіччя - Історія розвитку обчислювальної техніки

 • Перші електронно-обчислювальні машини - Історія розвитку обчислювальної техніки

 • Покоління комп'ютерів - Історія розвитку обчислювальної техніки

 • Передаточные функции дискретных САУ - Дискретная передаточная функция. Обратное интегральное преобразование

 • Обратное интегральное преобразование - Дискретная передаточная функция. Обратное интегральное преобразование

 • Велика міська енциклопедія

 • ВСТУП - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ, Радіоаматорський вимірювач ємності конденсаторів - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Вимірювач ємності конденсаторів на операційному підсилювачі - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Вимірювач ємності електролітичних конденсаторів - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Цифровий вимірювач ємності - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Структурна схема мікроконтролерного вимірювача ємності - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Функціональна схема мікроконтролерного вимірювача ємності, Електрична принципова схема мікроконтролерного вимірювача ємності - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Обгрунтування вибору елементної бази, Розрахунок потужності споживання схеми - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ СПРОЕКТОВАНОГО ПРИЛАДУ - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНОГО ВИМІРЮВАЧА ЄМНОСТІ, Основні теоретичні відомості про пакет CodeVisionAVR - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Розділ техніки безпеки, Класифікація конденсаторів і міри безпеки при роботі з ними, Міри безпеки при експлуатації і сервісному обслуговуванні приладу - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Висновки - Мікроконтролерний вимірювач ємності конденсаторів

 • Аналіз існуючих засобів тропосферного зв'язку та їх основних частин - Аналіз існуючих засобів тропосферного зв'язку та їх основних частин

 • Аналіз тропосферних засобів іноземних армій - Аналіз існуючих засобів тропосферного зв'язку та їх основних частин

 • Технічне обгрунтування приймача - Аналіз існуючих засобів тропосферного зв'язку та їх основних частин

 • Висновки - Аналіз існуючих засобів тропосферного зв'язку та їх основних частин

 • Загальні відомості про ромбічні антени - Будова та технічні характеристики ромбічних антен

 • Порядок розрахунку ромбічної антени - Будова та технічні характеристики ромбічних антен

 • Загальні відомості про телевізійні антени - Технічні характеристики телевізійних антен

 • Конструкції простих телевізійних антен, Параметри ТВ антен - Технічні характеристики телевізійних антен

 • Загальні відомості про дзеркальні антени - Будова та можливості дзеркальних антен

 • Принцип дії простої дзеркальної антени, Геометричні характеристики параболоїдного дзеркала - Будова та можливості дзеркальних антен

 • Апертурний метод розрахунку поля випромінювання - Будова та можливості дзеркальних антен

 • Коефіцієнт направленої дії і коефіцієнт посилення. - Будова та можливості дзеркальних антен

 • Основи електроніки

 • Імпульсні джерела живлення

 • Аналіз структурних схем типових РРС Радіорелейна станція Р-415 - Розробка структурної схеми перспективної радіорелейної станції

 • Необхідність, перспективи та головні напрямки удосконалення військових засобів РР зв'язку та їх основних частин - Розробка структурної схеми перспективної радіорелейної станції

 • Розробка структурної схеми перспективної РРС - Розробка структурної схеми перспективної радіорелейної станції

 • Висновок - Розробка структурної схеми перспективної радіорелейної станції

 • Введение - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Исходные данные и задание на проектирование - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Выбор, описание и обоснование структурной схемы - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Электрический расчет, Выбор усилительного полупровдникового прибора - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет коллекторной цепи - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет базовой цепи - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет цепи питания - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет цепи смещения - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет цепи согласования, Электрический расчет - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Расчет выходного фильтра, Электрический расчет - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Конструктивный расчет - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Выбор стандартных номиналов - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Заключение - Проектирование выходного каскада связного передатчика с частотной модуляцией

 • Введение - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Абонентский доступ, Технологии "последней мили". Сравнительный анализ - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Строительство медно-кабельных линий, Уплотнение существующих абонентских линий - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Строительство волоконно-оптических линий связи на абонентском участке - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Радиодоступ - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Качественный анализ технологий - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Обоснование применения систем абонентского радиодоступа, Обоснование выбора радиодоступа - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Краткие технические характеристики системы GOODWIN WLL - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Краткая характеристика системы TANGARA RD - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Выбор системы абонентского радиодоступа - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Основные свойства системы - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Особенности системы, Сетевая совместимость - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Беспроводные оптические каналы - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Переход от проводной связи к беспроводной (радиодоступ) - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Анализ существующей сети и задачи проектирования, Общие сведения - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Проектируемая в г. Караганде система беспроводного абонентского доступа - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Служебные протоколы V5.2. Протокол назначения несущих каналов - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Протокол управления трактами интерфейса V5.2 - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Протокол защиты V5.2 - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Протокол управления - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Постановка задачи - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Расчеты по системе доступа, Расчет возможной зоны покрытия для системы - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Суммарная вероятность ухудшения качества связи - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Расчет качественных показателей для поселка Федоровка - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Расчет пропускной способности системы - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Оценка требуемого числа каналов и вероятности потери вызова - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Расчет задержек при передаче речи - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Охрана труда, Общие сведения - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Требования к персоналу РРЛ - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Работы, связанные с подъемом на высоту, Антенно-мачтовые сооружения. Антенно-волноводные тракты - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Подъемные устройства - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Погрузочно-разгрузочные работы - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Охрана труда при работе в линейно-аппаратном зале (ЛАЗ) - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Требования техники безопасности при работах с ручным инструментом - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Меры пожарной безопасности - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Средства индивидуальной защиты - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Промышленная экология - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Бизнес-план, Обзор, краткие выводы, Характеристика отрасли - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Резюме - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Продукция - услуги - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Рынок, Маркетинг - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Менеджмент, Расчеты - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Заключение - Обеспечение абонентской связи путем радиодоступа поселка Федоровка

 • Введение - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Волоконно-оптические системы передачи информации. (ВОСПИ), Принципы построения ВОСПИ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Потери и искажения ВОСПИ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Искажения сигналов в одномодовой аналоговой ВОСПИ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Экспериментальные наблюдения и измерения искажений сигналов в аналоговых ВОСПИ., Исследование искажений радиосигнала в аналоговой ВОСПИ и одномодовым ВОК - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Определение основных характеристик оптических излучателей и фотоприемников - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Выводы - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Выбор и обоснование структурной схемы ФПУ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • . Выбор и обоснование принципиальной схемы предварительного усилителя ФПУ, Выбор и обоснование принципиальной схемы предварительного усилителя ФПУ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Выходной каскад - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Расчет фотоприемного устройства, Расчет выходного усилителя - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Расчет предварительного усилителя (ПУ) - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Расчет частотных характеристик цепи усилителя. - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Оптимизация характеристик цепи ПУ - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Конструктивная разработка фотоприемного устройства - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Обеспечение безопасности жизнедеятельности., Анализ характеристик объекта проектирования трудовой деятельности человека, производственной среды - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Мероприятия по эргономическому обеспечению - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Мероприятия по технике безопасности, Мероприятия по пожарной безопасности, Выводы - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Технико-экономические расчеты, Расчет полной себестоимости, Расчет материальных затрат (Мз) (за вычетом стоимости возвратных отходов), Анализ технико-экономического расчета - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Заключение., Литература - Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптических систем передачи информации диапазона ДЦВ

 • Вступ - Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень

 • Біологічний нейрон, Формальна модель нейрона - Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень

 • Система побудови і дослідження нейронных мереж (СПДНМ) - Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень

 • Висновки, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ - Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень

 • ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ - Цифровий вимірювач ваги

 • РОЗРАХУНОК ВХІДНИХ ТА ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВУЗЛІВ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ - Цифровий вимірювач ваги

 • РОЗРАХУНОК ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ - Цифровий вимірювач ваги

 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДІВ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ЗСУВ ФАЗИ - Цифровий прилад для повірки фазометрів

 • ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРИЛАДУ - Цифровий прилад для повірки фазометрів

 • ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПРИЛАДУ - Цифровий прилад для повірки фазометрів

 • ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ - Цифровий прилад для повірки фазометрів

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦДУ В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ З ЦАР, Особливості обробки сигналів в системі мобільного зв'язку з ЦДУ - Реалізації технології ЦДУ

 • Рекомендації щодо використання вітчизняної елементної бази - Реалізації технології ЦДУ

 • Висновки - Реалізації технології ЦДУ

 • ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...