Техника

 • Відмінності за повітряним інтерфейсам між W-CDMA і систем другого покоління - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Базові мережі - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Послуги та області застосування W-CDMA - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Короткий розгляд основних параметрів W-CDMA - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Підготовча робота в Японії - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Підготовча робота в США - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Транспортні канали та їх перенесення на фізичні канали - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • ВИСНОВОК - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • ВСТУП - Сучасні мікроконтролери

 • АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ, Функціональна схема мікроконтролера та її опис - Сучасні мікроконтролери

 • Опис пінів - Сучасні мікроконтролери

 • ВИСНОВОК, ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - Сучасні мікроконтролери

 • Джерела могутнього оптичного випромінювання на основі магнітоплазмового компресора - Дослідження джерела імпульсного УФ-випромінювання на основі магнітоплазмового компресора

 • Опис експериментальної установки - Дослідження джерела імпульсного УФ-випромінювання на основі магнітоплазмового компресора

 • Дослідження швидкоплинних процесів за допомогою швидкісного фоторегістратора СФР - Дослідження джерела імпульсного УФ-випромінювання на основі магнітоплазмового компресора

 • Основи медичної стерилізації, Закон Вебера-Фехнера - Дослідження джерела імпульсного УФ-випромінювання на основі магнітоплазмового компресора

 • Методика розрахунку енергетичної дози випромінювання, необхідної для очищення повітря і поверхонь у приміщенні - Дослідження джерела імпульсного УФ-випромінювання на основі магнітоплазмового компресора

 • Электромагнитные переходные процессы

 • Исходные данные, Электродвигатель постоянного тока: - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Описание аппаратной части устройства - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Описание алгоритма работы управляющей программы - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Описание микроконтроллера AT90S1200 фирмы Atmel - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Обзор архитектуры - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Файл регистров общего назначения - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Стек подпрограмм и прерываний, память данных, Время выполнения команд - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Память ввода/вывода, Регистр состояния - SREG - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Сброс и обработка прерываний - Программа для управления регулятором скорости вращения двигателя

 • Введение - Беспроводный доступ к Интернет

 • Асимметричный доступ в интернет через спутник - Беспроводный доступ к Интернет

 • NTV Internet - Беспроводный доступ к Интернет

 • EuropeOnline - Беспроводный доступ к Интернет

 • StarSpeeder - Беспроводный доступ к Интернет

 • Беспроводная оптическая связь - Беспроводный доступ к Интернет

 • Краткое описание технологии (физика процессов) - Беспроводный доступ к Интернет

 • Технология (компоненты) - Беспроводный доступ к Интернет

 • Обзор рынка ИК-систем - Беспроводный доступ к Интернет

 • Стандарт HIPERLAN типа 2 для широкополосного беспроводного доступа - Беспроводный доступ к Интернет

 • Описание стандарта - Беспроводный доступ к Интернет

 • Уровень конвергенции - Беспроводный доступ к Интернет

 • Протокол МАС - Беспроводный доступ к Интернет

 • Выводы - Беспроводный доступ к Интернет

 • ГЛОССАРИЙ, СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ - Беспроводный доступ к Интернет

 • Вступ - Класифікація і типові структури промислових автоматичних регуляторів

 • Регулятор прямої дії - Класифікація і типові структури промислових автоматичних регуляторів

 • Регулятори приладового типу - Класифікація і типові структури промислових автоматичних регуляторів

 • Введение - Кодировщики голоса

 • Формантные вокодеры. Вокодеры с линейным предсказанием (липредеры) - Кодировщики голоса

 • Вокодер как цифровая модель речевого тракта - Кодировщики голоса

 • Анализ измерение параметров фильтра, Проблема защиты информации в оперативных радиосетях - Кодировщики голоса

 • Проблемы организации транкинговых систем - Кодировщики голоса

 • Новые подходы к защите передачи информации - Кодировщики голоса

 • Система закрытия речи - Кодировщики голоса

 • Аналоговое скремблирование - Кодировщики голоса

 • Дискретизация речи с последующим шифрованием (цифровое скремблирование) - Кодировщики голоса

 • Синтез речи (TTS - Text-to-Speech). Преобразование произвольной текстовой информации в речь - Кодировщики голоса

 • Использование в продукция. VitalVoice. Синтез русской речи - Кодировщики голоса

 • Mobile. Синтез русской речи для мобильных устройств на базе MS Windows Mobile - Кодировщики голоса

 • Помеха на выходе согласованного фильтра - Согласованная и винеровская фильтрации

 • Цифровой согласованный фильтр - Согласованная и винеровская фильтрации

 • Коммутаторы по технологической реализации, Коммутаторы по конструктивному исполнению, Коммутаторы по уровню действия - Классификация коммутаторов

 • Отличия коммутатора от концентратора - Классификация коммутаторов

 • Основные характеристики коммутаторов, влияющие на производительность, Основные типы подключения к управляемым коммутаторам - Классификация коммутаторов

 • Основные три типа VLAN, Что происходит с пакетом, который попадает на порт Tagged одной из VLAN, Что происходит с пакетом, который попадает на порт Untagged одной из VLAN - Классификация коммутаторов

 • Два основных способа создания надежных каналов связи с помощью управляемых коммутаторов, Типы агрегирования каналов связи - Классификация коммутаторов

 • На основе чего выбирается корневой коммутатор при построении дерева по протоколу STP - Классификация коммутаторов

 • Основная схема типичной контрольно-измерительной системы, Структурная схема любого преобразователя - Преобразователь пьезоэлектрический

 • Пьезорезонансные преобразователи - Преобразователь пьезоэлектрический

 • Метрологические характеристики - Преобразователь пьезоэлектрический

 • Динамические характеристики - Преобразователь пьезоэлектрический

 • Эксплуатационные характеристики, Показатели надежности, Требования безопасности - Преобразователь пьезоэлектрический

 • Функції класифікації та маркування пакетів - Класифікація та маркування пакетів

 • Способи пріоритезації даних - Класифікація та маркування пакетів

 • Поля кадрів і пакетів, які використовуються для маркування - Класифікація та маркування пакетів

 • Засоби класифікації та маркування пакетів та стратегії їх застосування - Класифікація та маркування пакетів

 • Объект разработки: цифровой блок управления, Функциональная схема ЦБУ - Цифровой блок управления

 • Формирователь импульсов, Счетчик импульсов - Цифровой блок управления

 • Командный триггер, Импульсные усилители мощности - Цифровой блок управления

 • Введение - ЖК-телевизоры

 • Диапазон частот - ЖК-телевизоры

 • Вид принимаемого сигнала - ЖК-телевизоры

 • Диапазон воспроизводимых частот - ЖК-телевизоры

 • Номинальная выходная мощность, Диапазон регулировки тембра, Действие АРУ - ЖК-телевизоры

 • Коэффициент гармоник, Питание РТА, Диапазон принимаемых частот - ЖК-телевизоры

 • Анализ и выбор схем, Общие сведения о телевизорах 5СЦТ - ЖК-телевизоры

 • Выбор структурной схемы и назначение блоков состава структуры - ЖК-телевизоры

 • Особенности отыскания неисправности выбор измерительных приборов при ремонте в рассчитываемом блоке - ЖК-телевизоры

 • Опасности электрического характера - ЖК-телевизоры

 • Опасности термического характера - ЖК-телевизоры

 • Опасности химического характера - ЖК-телевизоры

 • Основные понятия и расчетные формулы, Физические процессы в р-n-переходе, Образование p-n перехода. P-n переход в равновесном состоянии - Исследование полупроводниковых диодов

 • Р-n переход при внешнем напряжении, приложенном к нему - Исследование полупроводниковых диодов

 • Полупроводниковые диоды - Исследование полупроводниковых диодов

 • Типы полупроводниковых диодов - Исследование полупроводниковых диодов

 • Введение. Интегральные микросхемы, как приборы нового типа, Микроэлектроника. Основные понятия., Основные параметры ИС - Основы микроэлектроники

 • Гибридные интегральные схемы - Основы микроэлектроники

 • Физика полупроводниковых структур - Основы микроэлектроники

 • Полупроводниковые интегральные схемы. Технологические основы полупроводниковой микроэлектроники, Основные технологические операции по изготовлению ППИС - Основы микроэлектроники

 • Полупроводниковые интегральные схемы. ППИС на биполярных элементах, Технология изготовления ППИС на БТ. - Основы микроэлектроники

 • Изоляция диэлектриком., Комбинированные способы изоляции. - Основы микроэлектроники

 • Элементы ППИС. - Основы микроэлектроники

 • Введение - Теория дискретных систем

 • Классификация дискретных систем - Теория дискретных систем

 • Особенности процессов в дискретных системах - Теория дискретных систем

 • Типовые дискретные звенья - Теория дискретных систем

 • Литература - Теория дискретных систем

 • Введение, Обзор методов и устройств, предназначенных для охраны автомобиля - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Разработка структурной схемы устройства - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Разработка функциональной схемы устройства - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Разработка принципиальной схемы, Выбор центрального микропроцессора автомобильной сигнализации - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Выбор вторичного микропроцессора, Разработка приемо-передающего устройства - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Разработка схемы брелока управления сигнализацией - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Технико-экономическое обоснование производства автомобильной сигнализации - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Расчет стоимостной оценки затрат, Расчет предпроизводственных затрат, Расчет единовременных капитальных вложений - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Расчет величины капитальных вложений в здания - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Расчет капитальных вложений в оборотный капитал, Расчет стоимостной оценки результата - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Расчет интегрального экономического эффекта у производителя новой техники - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Определение срока окупаемости и рентабельности проекта - Разработка автомобильной охранной сигнализации

 • Інтегральні мікросхеми - Інтегральні мікросхеми

 • Статичне і динамічне ОЗП, мікропроцесори - Інтегральні мікросхеми

 • Прості і складні програмовані логічні пристрої, Перепрограмовуючі постійні запам'ятовуючі пристрої - Інтегральні мікросхеми

 • Програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, базові матричні кристали - Інтегральні мікросхеми

 • Базова структура ПЛМ, Схемотехніка ПЛМ - Інтегральні мікросхеми

 • Програмування ПЛМ - Інтегральні мікросхеми

 • Спрощене зображення схем ПЛМ, Відтворення дужкових форм логічних функцій, Нарощування (розширення) ПЛМ - Інтегральні мікросхеми

 • Програмована матрична логіка - Інтегральні мікросхеми

 • Алгоритм коррекции допусков на технические параметры авиационных радиоэлектронных комплексов

 • Вступ - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Порівняльна характеристика антен - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Вибір типу антени - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Вибір конструкції антени - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Розрахунок конструкції антени й висоти її установки над поверхнею Землі, Розрахунок робочої частоти, Розрахунок висоти установки над поверхнею землі - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Визначення необхідного коефіцієнта підсилення антени - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Розрахунок конструкції антени і її геометричних розмірів - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Розрахунок параметрів і характеристик антени, Характеристики направленості антени, Визначення КНД антени, Визначення потужності випромінювання антени - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Вибір схеми й конструкції живлення антени, Визначення типу системи живлення, Розрахунок пірамідального рупора (опромінювача параболоїда обертання) - Розразунок рупорно-параболічної антени

 • Методы получения оценок параметров - Измерения параметров сигнала

 • Оптимальная оценка амплитуды сигнала - Измерения параметров сигнала

 • Оценка неэнергетических параметров - Измерения параметров сигнала

 • Интервальные оценки параметров сигналов - Измерения параметров сигнала

 • Критерии согласия - Измерения параметров сигнала

 • Оценка параметров многомерной функции распределения - Измерения параметров сигнала

 • Система селективного нагрева ионов в установке "Плазменный сепаратор-1"

 • Вступ, Основні поняття - Проектори: основні характеристики

 • Будова і принцип дії діапроекторів - Проектори: основні характеристики

 • Зберігання проекційних апаратів і догляд за ними - Проектори: основні характеристики

 • Ремонт оптико-механічних приладів - Проектори: основні характеристики

 • Безпека праці в складальних цехах - Проектори: основні характеристики

 • Задание на курсовую работу - Расчет вторичного источника электропитания

 • Основы теории построения неуправляемых выпрямителей - Расчет вторичного источника электропитания

 • Расчет выпрямителей с емкостным фильтром - Расчет вторичного источника электропитания

 • Расчет выпрямителей с индуктивно - емкостным фильтром - Расчет вторичного источника электропитания

 • Расчет трансформатора малой мощности - Расчет вторичного источника электропитания

 • Порівнювальна оцінка ЦСП з АСП. Загальна характеристика цифрової ієрархії ЦСП - Принципи побудови апаратури цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Стисла характеристика видів модуляції, що використовується у ЦСП - Принципи побудови апаратури цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Структурна схема кінцевої станції ЦСП - Принципи побудови апаратури цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Дискретизація за часом - Принципи побудови апаратури цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Первинні ЦСП - Типова апаратура цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Гнучкий мультиплексор Т-130 - Типова апаратура цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Вторинні ЦСП - Типова апаратура цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Третинні ЦСП - Типова апаратура цифрових систем передачі (ЦСП)

 • Четвертинні ЦСП - Типова апаратура цифрових систем передачі (ЦСП)

 • РОЗРОБКА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ ЕЛЕКТРОННО-КЕРУЄМИХ МОДУЛІВ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ - Процес виготовлення друкованої плати

 • ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННО-КЕРУЄМОГО МОДУЛЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ - Процес виготовлення друкованої плати

 • Розробка варіантів реалізації функцій - Процес виготовлення друкованої плати

 • Визначення системи параметрів - Процес виготовлення друкованої плати

 • Оцінка рівня якості, Проведення вартісного аналізу варіантів схемних рішень - Процес виготовлення друкованої плати

 • Особливості плезіосинхронної цифрової ієрархії - Синхронна цифрова ієрархія

 • Загальна характеристика синхронної цифрової ієрархії (SDH) - Синхронна цифрова ієрархія

 • Структура циклу STM-1 - Синхронна цифрова ієрархія

 • Узагальнена схема мультиплексування потоків у SDH - Синхронна цифрова ієрархія

 • Унификация и типизация конструкции, Уровни IP-защиты телекоммуникационных шкафов - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Параметрическая верификация, основное содержание и особенности, Процедура интерактивной оптимизации и ее роль в проектировании ЭС - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Сквозной ток при переключении цифровых микросхем: механизм образования и влияние на помехи в системе питания, Статическая помехоустойчивость микросхем - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Динамическая помехоустойчивость микросхем - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Базовые конструкции многослойных плат. Их возможности и ограничения по максимальной слойности - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Коммутационные платы альтернативных конструкций, отличных от печатных - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Содержание задач топологического проектирования - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Порядок решения топологических задач и их основное содержание - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Кусок графа: его определение и топологические свойства, Способы задания графа и их особенности - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Алгоритм Ли: содержание и применение при топологическом проектировании - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Понятия подграфа, куска графа, дерева, цикла, Гамильтонова цикла, Модель линии передачи без потерь - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Модель линии передачи с потерями - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Понятие электрически короткой и электрически длинной линии передачи. Определение типа линии в частотной и временной области, Модели электрически длинной и электрически короткой линии передачи - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Диэлектрические и магнитные параметры среды распространения сигнала в линиях передачи и их влияние на распространение сигнала. Численные значения для основных материалов, применяемых в конструировании ЭС - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Понятие волнового сопротивления длинной линии. Его зависимость от параметров линии - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Методы расчета электрической емкости базового параметра линии передачи, Основные численные методы расчета электрической емкости. Их области применения и принципиальные различия - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Расчет емкости методом конформных преобразований. Особенности метода - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Типовые искажения сигнала в длинной линии передачи, присущие только им - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Компоненты сигнала в несогласованной длинной линии в некоторый момент времени - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Понятие коэффициента отражения для длинной линии. Формулы для его расчета, Аналитический метод расчета помех отражения в длинной линии, Графический метод (метод характеристик) расчета помех отражения в длинной линии - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Области применения аналитического и графического методов расчета помех отражения в длинной линии, Граничные условия и их представление при расчете помех отражения методом характеристик, Последовательность решения задачи по определению помех отражения методом характеристик - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Методы и способы согласования длинных линий передачи, Согласование по выходу линии - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Согласование по входу линии, Скорость распространения сигнала в линии передачи и ее зависимость от параметров среды, Понятие эффективной диэлектрической проницаемости и ее влияние на параметры линии передачи - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Структурный метод проектирования МПП основа синтеза конструкции платы - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Помехи в шинах питания: механизм образования и способы подавления - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Влияние индуктивности шины питания на образование помех в системе питания - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Понятия ближней и дальней зоны при анализе экранирования. Структура поля в ближней зоне и в дальней зоне - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Требования к электростатическому экрану. Механизм работы электростатического экрана - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Требования к магнитостатическому экрану и механизм его работы, Требования к электромагнитному экрану и механизм его работы - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • Модели источника помех и структура поля в ближней зоне - Проектирование цифровых микросхем и печатных плат

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...