Техника

 • АЛГОРИТМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДАТЧИКА ТИСКУ, Алгоритм роботи датчика тиску з цифровим управлінням - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • Особливості розробки програмного забезпечення датчика тиску з цифровим блоком управління - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • ОСОБЛИВОСТІ ВИПРОБУВАНЬ ДАТЧИКУ ТИСКУ, Комплексні випробування датчику тиску - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • ОХОРОНА ПРАЦІ, Перелік виробничих чинників, що діють у робочій зоні користувача комп'ютера - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • Технічні і організаційні заходи для зменшення рівня впливу виробничих чинників - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - Цифровий датчик тиску повітря у кабіні літака

 • Винаходи людства - Винаходи людства. Телефонний апарат

 • Винахід телефону - Винаходи людства. Телефонний апарат

 • Введение - Адресные системы пожарной сигнализации

 • Средства автоматической пожарной сигнализации - Адресные системы пожарной сигнализации

 • Периферийные устройства адресных систем пожарной сигнализации - Адресные системы пожарной сигнализации

 • Классификация и общие технические требования к адресным системам пожарной сигнализации - Адресные системы пожарной сигнализации

 • Загальна характеристика суматорів - Суматори. Арифметично-логічні пристрої

 • Однорозрядні суматори - Суматори. Арифметично-логічні пристрої

 • Послідовний багаторозрядний суматор, Паралельні багаторозрядні суматори - Суматори. Арифметично-логічні пристрої

 • Мікросхеми ALU - Суматори. Арифметично-логічні пристрої

 • Двійково-десяткові суматори - Суматори. Арифметично-логічні пристрої

 • Расчет параметров транзистора, Расчет усилительного каскада по постоянному току графоаналитическим методом - Расчет усилительного каскада

 • Расчет усилительного каскада по переменному току, Расчет параметров элементов усилителя ОЭ - Расчет усилительного каскада

 • Определить параметры усилительного каскада, Заключение, Литература - Расчет усилительного каскада

 • Вступ - Вимірювач частоти

 • Вибір та обгрунтування основних технічних рішень, Вимір частоти вхідного сигналу, Вимір періоду вхідного сигналу - Вимірювач частоти

 • Вимір М періодів вхідного сигналу - Вимірювач частоти

 • Розробка структурної схеми пристрою, Розробка принципової схеми пристрою, Вибір і обгрунтування вибору елементної бази - Вимірювач частоти

 • Опис принципу дії пристрою - Вимірювач частоти

 • Розрахункова частина, Розрахунок споживаної потужності від джерела живлення +5В, Розрахунок споживаної потужності від джерела живлення +12В, Розрахунок загальної споживаної потужності - Вимірювач частоти

 • Розробка програмного забезпечення, Опис портів введення-виведення, Опис алгоритму - Вимірювач частоти

 • Результати застосування ЕОМ при проектуванні пристрою, Список бібліографічних посилань - Вимірювач частоти

 • Цель работы, Краткие теоретические сведения, Общие сведения об измерениях и измерительных приборах - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерительные генераторы - Оcновы радиоэлектроники

 • Электронно-лучевые осциллографы - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерения напряжения и тока - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерение частоты - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерение разности фаз - Оcновы радиоэлектроники

 • Спектроанализаторы - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерители амплитудно-частотных характеристик (характериографы) - Оcновы радиоэлектроники

 • Измерение параметров элементов радиотехнических цепей (R, L, С, tgд=1/Q) - Оcновы радиоэлектроники

 • Экспериментальная установка, Порядок выполнения работы, Методические указания - Оcновы радиоэлектроники

 • Задать на выходе звукового генератора по заданию преподавателя сигнал, получить на осциллографе его осциллограмму, измерить по ней амплитуду и частоту, Получить на генераторе стандартных сигналов сигнал с заданными преподавателем амплитудой, частотой и глубиной модуляции, Получить на генераторе импульсов заданный преподавателем сигнал - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная работа №&;nbsp;2, Цель работы, &;nbsp;Краткие теоретические сведения, Последовательный колебательный контур - Оcновы радиоэлектроники

 • Параллельный колебательный контур - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Экспериментальная схема, Лабораторные задания, Снять резонансные кривые напряжения на емкости последовательного колебательного контура, Снять резонансные кривые напряжения на параллельном контуре - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета, Контрольные вопросы - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная работа №&;nbsp;3, Цель работы, Краткие теоретические сведения - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Экспериментальная установка, Экспериментальный макет показан на рис.&;nbsp;4. Величина связи между контурами регулируется изменением расстояния между катушками контуров. - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Порядок выполнения работы, Снять амплитудно-частотную характеристику (АХЧ) одиночного контура, Контрольные вопросы - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная работа №&;nbsp;4, Цель работы, Краткие теоретические сведения, Дифференцирующая цепь, &;nbsp;Интегрирующая цепь. - Оcновы радиоэлектроники

 • Экспериментальная схема, Порядок выполнения работы, Собрать схему по рис.&;nbsp;7, включить осциллограф и звуковой генератор. - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета, Лабораторная работа №&;nbsp;5, Цель работы - Оcновы радиоэлектроники

 • Краткие теоретические сведения - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная установка, &;nbsp;Порядок выполнения работы, Собрать экспериментальную схему с макетом №&;nbsp;1 по рис.&;nbsp;6а. Установить переключателем SA1 однополупериодный режим работы. Включить генератор и осциллограф - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета, &;nbsp;Контрольные вопросы, Лабораторная работа №&;nbsp;7, &;nbsp;Цель работы - Оcновы радиоэлектроники

 • Краткие теоретические сведения, Введение - Оcновы радиоэлектроники

 • Параметрические стабилизаторы напряжения - Оcновы радиоэлектроники

 • Компенсационный стабилизатор напряжения - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Лабораторная установка - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Порядок выполнения работы, Контрольные вопросы - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Исследовать НРУ в режиме умножения частоты. - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета, Лабораторная работа №&;nbsp;9, &;nbsp;Цель работы, &;nbsp;Краткие теоретические сведения, Введение - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Искусственные линии задержки. - Оcновы радиоэлектроники

 • Экспериментальная схема, Порядок выполнения работы, Измерить амплитудно-частотные характеристики искусственной линии задержки. - Оcновы радиоэлектроники

 • Содержание отчета, Лабораторная работа №&;nbsp;10, &;nbsp;Цель работы, Краткие теоретические сведения - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторные задания - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Содержание отчета - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная работа № 11, Цель работы, Краткие теоретические сведения, Введение - Оcновы радиоэлектроники

 • Булевы функции - Оcновы радиоэлектроники

 • Реализация сложных логических функций на интегральных микросхемах, Составление функционального уравнения - Оcновы радиоэлектроники

 • Преобразование полученного уравнения с целью возможного упрощения, Дальнейшее преобразование уравнения с целью приведения его к виду, реализуемому данными интегральными схемами - Оcновы радиоэлектроники

 • &;nbsp;Триггеры. - Оcновы радиоэлектроники

 • Регистры, Счетчики - Оcновы радиоэлектроники

 • Экспериментальная установка, Напряжение питания +5&;nbsp;В 5% - Оcновы радиоэлектроники

 • Порядок выполнения работы, Методические указания - Оcновы радиоэлектроники

 • Лабораторная работа № 12, &;nbsp;Цель работы, Краткие теоретические сведения, Общие сведения - Оcновы радиоэлектроники

 • Свойства операционного усилителя - Оcновы радиоэлектроники

 • Составные части операционного усилителя - Оcновы радиоэлектроники

 • Радиотехнические устройства на основе операционного усилителя. - Оcновы радиоэлектроники

 • Экспериментальная установка, Порядок выполнения работы - Оcновы радиоэлектроники

 • Методические указания, Усилитель., Дифференциатор - Оcновы радиоэлектроники

 • Интегратор - Оcновы радиоэлектроники

 • Генератор - Оcновы радиоэлектроники

 • Расчет цепи, Расчет методом контурных токов, В результате получаем матрицу: - Расчет параметров цепи

 • Расчет методом узловых потенциалов, Сравнительная таблица, Баланс мощности, Моделирование в Multisim - Расчет параметров цепи

 • Задание на курсовой проект, Теоретические сведения - Разработка цифрового комбинационного устройства демультиплексора

 • Этап логического проектирования - Разработка цифрового комбинационного устройства демультиплексора

 • Выводы по работе - Разработка цифрового комбинационного устройства демультиплексора

 • Введение - Проектирование фильтров нижних частот

 • Переход к нормированным частотам, Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления фильтра - Проектирование фильтров нижних частот

 • Реализация схемы фильтра ФНЧ по Попову (ускоренный метод реализации симметричных фильтров (n-нечетное)) - Проектирование фильтров нижних частот

 • Денормирование и расчет элементов схемы заданного фильтра, Расчет частотных характеристик фильтра - Проектирование фильтров нижних частот

 • Аналитический метод расчета частотных характеристик, Расчет нормированных частотных характеристик ФНЧ, Преобразование частотных характеристик фильтра - Проектирование фильтров нижних частот

 • Расчет частотных характеристик фильтра на ЭВМ - Проектирование фильтров нижних частот

 • Расчет спектров последовательности прямоугольных импульсов на входе и на выходе фильтра - Проектирование фильтров нижних частот

 • Расчет переходной характеристики фильтра., Расчет отклика фильтра на прямоугольный импульс с использованием переходной характеристики. - Проектирование фильтров нижних частот

 • Выводы о проделанной работе - Проектирование фильтров нижних частот

 • Структурная схема системы передачи и исходные данные, Источник сообщений - Теория электрической связи

 • Дискретизатор, Кодер, Определить число разрядов примитивного кода к, необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения. - Теория электрической связи

 • Модулятор - Теория электрической связи

 • Канал связи - Теория электрической связи

 • Демодулятор, Декодер - Теория электрической связи

 • Фильтр-восстановитель - Теория электрической связи

 • Литература - Теория электрической связи

 • Введение - Блок сопряжения телефонной связи

 • Выбор и обоснование схемы электрической структурной - Блок сопряжения телефонной связи

 • Обоснование схемы электрической принципиальной - Блок сопряжения телефонной связи

 • Выбор элементной базы. Резисторы. С2-29В - Блок сопряжения телефонной связи

 • Расчет оконечного каскада телефонного усилителя - Блок сопряжения телефонной связи

 • Расчет дифферинцеального усилителя, Расчет входного делителя, Технологический анализ конструкции - Блок сопряжения телефонной связи

 • Выбор основных и вспомогательных материалов - Блок сопряжения телефонной связи

 • Анализ выбранных технологических процессов на сборку и монтаж печатного узла - Блок сопряжения телефонной связи

 • Введение - Системы телекоммуникации

 • Основы организации телефонной связи - Системы телекоммуникации

 • Электроакустические преобразователи и их основные характеристики - Системы телекоммуникации

 • Электромагнитный преобразователь, Электродинамический преобразователь - Системы телекоммуникации

 • Электростатистический преобразователь - Системы телекоммуникации

 • Пьезоэлектрический преобразователь - Системы телекоммуникации

 • Электроконтактный преобразователь - Системы телекоммуникации

 • Телефон - Системы телекоммуникации

 • Угольный микрофон - Системы телекоммуникации

 • Электродинамические микрофоны, Электретный микрофон - Системы телекоммуникации

 • Коммутационные приборы автоматической телефонной станции квазиэлектронной системы типа "Квант" - Системы телекоммуникации

 • Устройство, принцип работы шагового искателя (ШИ), декадно-шагового искателя (ДШИ), многократного координатного соединителя (МКС), Шаговый искатель, декадно-шаговый искатель - Системы телекоммуникации

 • Автоматическая телефонная станция декадно-шагового типа - Системы телекоммуникации

 • Многократный координатный соединитель - Системы телекоммуникации

 • Функциональная схема АТСК и процесс установления соединения - Системы телекоммуникации

 • Дидактическое и методическое обеспечение: "Основы телефонной связи" - Системы телекоммуникации

 • Безопасность движения, Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи - Системы телекоммуникации

 • Меры по обеспечению безопасности движения - Системы телекоммуникации

 • Основные направления системы профилактических мер по предупреждению аварийности на железных дорогах - Системы телекоммуникации

 • Охрана труда и техника безопасности, Организация противопожарной защиты, Организация борьбы с пожарами - Системы телекоммуникации

 • Общие требования к пожарной безопасности объекта - Системы телекоммуникации

 • Требования предъявляемые к помещению автозала - Системы телекоммуникации

 • Экология, Нормы освещенности - Системы телекоммуникации

 • Искусственное освещение - Системы телекоммуникации

 • Естественное освещение - Системы телекоммуникации

 • Охрана окружающей среды - Системы телекоммуникации

 • Экономика, Эксплуатационные расходы на производство дипломного проекта - Системы телекоммуникации

 • Введение - Разработка схем кодера PAL

 • Анализ технического задания и зазработка структурной схемы кодера PAL, Анализ технического задания - Разработка схем кодера PAL

 • Разработка функциональной схемы кодера PAL - Разработка схем кодера PAL

 • Разработка принципиальной схемы кодера, Расчет схемы электрической принципиальной цифрового матрицирующего устройства. - Разработка схем кодера PAL

 • Экспериментальное исследование характеристик устройства - Разработка схем кодера PAL

 • Обоснован - Разработка схем кодера PAL

 • Обоснование используемой элементной базы, Экономическое обоснование выбранных инженерных решений и стоимостная оценка разработки - Разработка схем кодера PAL

 • Безопастность и экологичность проекта при разработке и эксплуатации макета, Системный анализ безопасности и надежности кодера PAL при разработке и эксплуатации - Разработка схем кодера PAL

 • Мероприятия по повышению безопасности и надежности - Разработка схем кодера PAL

 • Защита природной среды - Разработка схем кодера PAL

 • Разработка конструкции корпуса кодера - Разработка схем кодера PAL

 • Заключение - Разработка схем кодера PAL

 • Вступ - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Аналіз об'єкта, для якого проектується мережа, Опис об'єкта, для якого проектується мережа - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Розрахунок абонентів - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Інформаційна модель об'єкта - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Розрахунок трафіку мультисервісної мережі - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Вибір концепції побудови мережі, Вибір побудови магістральної мережі, Вибір мережевих технологій для магістральної мережі, Вибір топології для магістральної мережі - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Вибір мережевих технологій для мережі рівня доступу - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Технологія Active Ethernet - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Технології xPON - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Опис типових архітектурних рішень обраних технологій - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Синтез структурної схеми мережі - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Апаратний синтез мережі, Вибір активного мережевого устаткування, Комутатор агрегації - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • GePON OLT комутатори - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • GePON ONU пристрій - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Мультиплексор IP DSLAM VDSL2 - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • VoIP шлюзи - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Розподіл активного мережевого устаткування - Суть і етапи впровадження проекту мультісервісной мережі

 • Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством - Методи та показники оцінки ефективності комунікацій

 • МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ - Методи та показники оцінки ефективності комунікацій

 • Вступ - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • Вейвлети та вейвлет аналіз - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • Кратномасштабний аналіз - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • Частотний підхід та швидке вейвлет-перетворення - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • Дискретне вейвлет-перетворення та часові ряди - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • Висновок - Вейвлет-аналіз як особливий тип лінійного перетворення сигналів та фізичних даних

 • ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, Наименование, Исходные данные, Проектирование локальной сети - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Исходные данные - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Телекоммуникационная фаза проектирования - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Выбор оборудования - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Выбор с учетом стоимости - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Оптимизация и поиск неисправностей в работающей сети - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Заголовок SNAP, Подуровень согласования, Управление доступом к среде (MAC) - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • CSMA/ CD - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Устройство физического уровня (PHY), Подуровень кодирования (PCS), Подуровни физического присоединения и зависимости от физической среды (PMА и PMD), Подуровень автопереговоров (AUTONEG), Физический уровень - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Кабель UTP категории 5(e) - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Ограничения длины кабеля - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • 1.2 Стандарты протокола 802.11 - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • 2Физический уровень протокола 802.11g, 2.1 Ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Скоростные режимы и методы кодирования в протоколе 802.11g - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • 2.3 Максимальная скорость передачи данных в протоколах 802.11b/g - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • 3.1 Классификация беспроводного сетевого оборудования - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Настройка шифрования и аутентификации пользователей - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Установка клиента Win32 - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Расчет заработной платы - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • Расчет экономической эффективности - Локально-вычислительная сеть малого офиса

 • W-CDMA в системах третього покоління - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Інтерфейси і розподіл спектра для систем третього покоління - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • Терміни впровадження систем третього покоління - Дослідження мереж передачі даних на базі технології W-CDMA

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...