Специфіка періодичних дитячих видань - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Спочатку визначимо, що ж таке "дитяча періодика". Це масив періодичних видань, створених спеціально для дитячої читацької аудиторії з урахуванням вікової диференціації, психофізіологічних можливостей, когнітивних потреб та особливостей сприйняття[3].

Відомо, що газети здатні швидше ніж книжкові видання відгукуватись на різні події, що відбуваються в суспільному житті, висвітлювати цікаві та актуальні проблеми для дітей та підлітків. Завдяки різноманітності жанрів видань (від казок і віршиків до проблемної статті), їхньому невеликому обсягу, гнучкості у формуванні кожного числа, у доборі матеріалів та широкому вибору виражальних засобів дитяча періодика виступає одним з досить дієвих засобів привчити дітей до послідовного і постійного читання, формування у них стійкого бажання до комунікації з літературою, популяризації спеціальних знань, розвитку їхньої духовності.

Мова дитячого видання - це особливий різновид літературної мови, тому вона має свої засоби виразності, дієвості, емоційності, свої естетичні ідеали. Особливої уваги потребує й лексична база текстів сучасних дитячих видань, оскільки часто словник, яким послуговується автор при написанні твору, не відповідає лексикону дитини конкретного віку, її життєвому, мовленнєвому досвіду; подекуди лексика як художніх, так і пізнавальних видань не охоплює всі аспекти навчання і виховання. У текстах сучасної дитячої періодики трапляються діалектизми, жаргонізми, рідковживані слова, професіоналізми. Проблемою сучасних україномовних журналів є суржик, який зустрічається як в оригінальних, так і в перекладних текстах. Отже, невідповідність між лексичною базою текстів для дітей та розвитком маленького читача є проблемою дитячої періодики[2].

Якщо газети зроблені з урахуванням та розумінням соціальних потреб і читацьких запитів сучасної дитини, знанням розмовних, психологічних характеристик конкретної вікової групи - вони стають постійним комунікативно-інформаційним каналом, який забезпечує безперервний зв'язок між навчальним процесом і позашкільною самоосвітою, сприяють самовдосконаленню, задоволенню різноманітних читацьких потреб.

Специфіка дитячих газетних видань полягає у тому, що вони, як правило, повинні бути розраховані на конкретну вікову категорію юних читачів.

Помітною рисою для наймолодших є не зациклення на якійсь одній темі (жанрі), або кількох, а саме прагнення до всього нового, незвичного, досі незнайомого, тобто мають політематичний характер. Також однією з рис є наявність розважально-ігрового компонента.

З дорослішанням читацької аудиторії тематичний спектр періодичних видань звужується, серйознішою стає їх проблематика. Літературно-художні і пізнавальні (пізнавально-розважальні) часописи для дітей середнього шкільного віку відзначаються глибшим висвітленням проблематики, вищим ступенем науковості викладу, збільшенням середнього обсягу матеріалів.

Проте, як і наймолодші читачі, окреслена читацька аудиторія також вимагає підтримки зацікавлення до предмета викладу, до журналу загалом. Тому для активізації читацької уваги в журналах для підлітків широко використовуються різноманітні "зони для відпочинку", розважально-ігрові засоби, образно-емоційна стилістика викладу, велика кількість ілюстрацій, щоправда, серйознішого змістового навантаження, іншої художньої манери виконання.

Зрозуміло, що дитяча періодика помітно відрізняється від всієї іншої, оскільки вона має не тільки повідомляти, а й виконувати розвивальні й виховні функції. У дитячих виданнях не можна використовувати лексику, важку для дитячого розуміння та сприйняття, але також краще утриматись і від сленгу та жаргону у виданнях для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку[15].

У сучасному світі діти розвиваються дуже швидко й тому потребують постійного надходження до них інформації, яка б не тільки була корисною, але насамперед і зацікавлювала їх. А ще - пізнання нового має приносити дитині задоволення. Тому звичайно ж всі видання мають відповідати стандартам і включати в себе не тільки цікаву інформацію, а й гарні, якісні ілюстрації, які доповнюють текст, і наочно.

Отже, дитячі газети поділяються на п'ять основних видів: пізнавальні, розважальні, навчальні, художні, наукові. Такий поділ грунтується на виховних засадах та симбіозі трьох основних педагогічних функцій (виховна, навчальна, розвиваюча), що їх має виконувати дитяча періодика, а також на зацікавленні дітей у задоволенні тією чи тією інформацією[8].

На сьогодні в Україні досить суттєво постають проблеми мови й культури дитячих видань. Специфіка роботи редактора над мовною тканиною текс­ту дитячого твору зумовлена тим, що однією з важливих його функ­цій є сприяння розвитку писемного й усного мовлення дитини. Від якості мовного оформлення тексту, адресованого дитині, залежить ефективність процесу опанування нею навички читання (у читачів-початківців), формування загальної мовної і мовленнєвої культури (у читачів, що навчилися читати).

На жаль, у цілому, дитяча періодика зараз перебуває не на достатньому рівні. Справа і в поганому оформленні, і в тонкому сірому папері, і в нецікавому наповненні. Не проводиться практично ніяких опитувань читачів-дітей щодо того, які б видання вони хотіли читати, що там мало б бути вміщено тощо. В деяких дитячих виданнях наповнення може не відповідати читацькій аудиторії, бути занадто простими, чи навпаки складними[16].

Похожие статьи
Специфіка періодичних дитячих видань - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Предыдущая | Следующая