ВСТУП - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Образи прекрасного які ми формуємо завдяки книзі в дитинстві, впливають на формування духовної культури людини в майбутньому. Вони створюють емоційну сферу дитини, здатність реагувати, розуміти, співпереживати, збуджують і формують уяву, виховують потребу в пізнанні. А все це, без сумніву, вкрай важливо для всебічного гармонійного розвитку особистості.

Під час читання діти на відміну від дорослих більше виражають свої емоції аніж прагматичне ставлення до прочитаного. Тому кожне дитяче видання повинно впливати на свого маленького читача ясним викладом, зрозумілим для нього змістом, виразністю мови, і цікавим та яскравим ілюстративним матеріалом.

Актуальність теми дослідження. В Україні дитячі видання, зокрема періодика, - це секція, яка ще перебуває в стані розвитку. Існує доволі великий вибір книг, журналів та газет, але далеко не всі можна назвати якісними.

Щоб створити якісний видавничий продукт для дітей, видавцям слід бути обізнаними з психологічними засадами процесу текстосприйняття для дітей, знати можливості впливу на юного реципієнта через слово і зображення, глибоко розуміти сутність дитячого світосприйняття, відчувати потреби і прагнення сучасної дитини. Проте від теорії до практики треба пройти певний шлях. Не всі досягнення педагогіки та видавничої справи знаходять застосування на практиці. Насамперед, через відсутність необхідних знань у тих, хто займається виданням дитячої літератури. Саме цим зумовлена актуальність обраної теми дослідження.

Метою дослідження є аналіз стану сучасної дитячої літератури, а також визначення місця газети "Казковий Вечір" в українській дитячій періодиці.

Поставлена мета дослідження викликала ряд Завдань:

    - дослідити стан дитячої періодичної літератури в Україні; - провести видавничо-редакційний аналіз видання, що є об'єктом дослідження; - виявити наявні проблеми дитячої періодичної літератури.

Об'єктом дослідження є змістове наповнення, структура та художнє оформлення газети "Казковий Вечір".

Предметом дослідження Є сучасна дитяча періодична література.

Вивчення теми курсового дослідження вимагає відповідних Методів. При написанні роботи ми використовували описовий метод дослідження, порівняльний, метод аналізу та типології.

Похожие статьи
ВСТУП - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Предыдущая | Следующая