ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ, Історіографія виникнення дитячих видань - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Історіографія виникнення дитячих видань

Кількість періодичних видань для дітей у державі свідчить про рівень її цивілізованості, культури, інтелекту, а також про перспективи її розвитку, її майбутнє. Нове покоління повинно формуватися під впливом вдалої державної політики, сім'ї, громадськості та джерел інформації, які гарантуватимуть повноцінний всебічний розвиток дитини. Нам здається, що думка про занепад дитячої журналістики, у зв'язку з ростом впливовості телебачення, є хибною, оскільки телебачення, або ж комп'ютер, в жодній мірі не заміняє періодики - це різні засоби інформації, що по-різному впливають на інтелектуальну діяльність дитини. Таким чином, ці питання завжди були і є актуальними і вимагають свого розвитку, пошуків нових шляхів реалізації, враховуючи соціальну значущість якісної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, які забезпечують раннє становлення і розвиток особистості молодшого школяра.

Процес становлення дитячої періодики був досить складним, залежав від багатьох чинників: соціально-політичного, історичного та культурного. Дитяча періодика взагалі відображає розвиток тієї чи іншої країни та суспільства загалом в аспекті культурного, морального, демократичного розвитку, тому вона є дуже важливою складовою літератури.

Друковані часописи з являються з початком XVII ст. і то майже одночасно в усіх країнах Західної Європи. Так, 1615 р. починає виходити в Німеччині Frank-furter Jurnal, потім з являється друкований часопис в Австрії, 1621 р. Виходить перша газета в Англії під назвою Weekly News ; 1631 р. - у Франції Gazette ; в Iталії перший часопис виходить 1636 р. (Флоренція) і т. д. Всі ці часописи подають вже ширші огляди, хроніку, починають обговорювати справи, зв язані з діяльністю урядів і представництв, та інформують про події свого краю[10].

На українських землях, у порівнянні із західноєвропейськими країнами, преса з'явилася на 150 літ пізніше. Визначніші події з українського життя мали відгук і оцінку впродовж довшого часу лише на сторінках західноєвропейської преси. Так, повстання Богдана Хмельницького (1648), перемоги і творення Української держави знайшли відгук і освітлення на сторінках англійської, французької, німецької та ін. преси. Так само в цій же пресі можна було зустріти й інші відомості про українські землі[5].

Доречно розповісти і про походження назви газета. Назва газета походить від назви дрібної срібної монети у Венеції - газзи. За цю монету можна було добре поснідати, придбати недорогий одяг, покататися на гондолі. За газзу також можна було купити аркуш густо списаного паперу. Цей аркуш був особливо потрібен венеціанцям. Справа у тому, що цехи записувачів новин стали випускати невеличкі аркуші паперу. Писали їх від руки. Спочатку інформація мала виключно економічний характер - вона призначалася для торгових людей, мореплавців. Потім записувачі новин почали цікавитися також політикою. Їхні розповіді про життя в різних країнах, про окремих державних діячів. плани урядів користувалися найбільшим попитом у тих, хто стояв при владі. За ці бюлетені платили одну газзу або газзету. За назвою монети стали називати й самі бюлетені. Так народилася назва газети. З'явилася й нова професія - збирачі новин. Пізніше їх стали називати журналістами.

Наприкінці ХVІІІ - початку ХІХ ст. починають з'являтися перші дитячі журнали, у яких друкуються повчання, розповіді, віршики та казки. В Україні у кінці ХІХ - початку ХХ ст. також з'являється низка письменників, що пишуть самобутні твори для дітей та юнацтва. Серед них варто відзначити таких, як Марко Вовчок, чиї твори проникнуті співчуттям до пересічного мешканця України, розумінням його проблем та перспектив, патріотизмом. Варто відзначити й творчість І. Франка, який писав для дітей вірші та казки, у основу яких покладено українські народні перекази. Усі твори написані у формі, що є доступною для маленького читача. Стосовно казок І. Франко писав, що вони вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти й чарівної милозвучності.

Видатній поетесі Лесі Українці належать неповторні віршовані твори для дітей, у яких вигадані сюжети поєднуються з народними дохристиянськими переказами та казками, усі її твори романтичні[5].

Але досить важко дитячим виданням на ринку. Тому що багато хто не вважає за потрібне дотримуватися правил та законів створення такого продукту.

Питання недостатньої грамотності дитячої періодики, та й суспільства загалом, викликані тим, що з самого дитинства батьки з об'єктивних чи суб'єктивних причин не прищеплюють своїм малюкам любов до читання, яка в останні десятиліття підмінюється менш якісними замінниками розваг - телебаченням, комп'ютерними іграми. Проте без гарної якісної книги неможливо виховати особистість. І звісно ж, неможливо підвищити культурний та мовний рівень держави.

За останні роки інформаційний простір України зазнав значних кількісних і якісних змін. Насамперед, з'явилося багато нових періодичних видань, загальна кількість зареєстрованих газет і журналів - 8300 одиниць (що у кілька разів більше порівняно із 1991 р.) Їхніми засновниками, головним чином, виступають комерційні структури, науково-дослідні установи, громадські організації, навчальні заклади. Та говорити про їх якість та відповідність нормам зарано[1].

Тож якраз наша сучасна дитяча періодика - де більше, де менше - робить титанічну справу: повірте, коли є під руками якісне дитяче періодичне видання, можна незгірше обставити пізнавально-світоглядні умови зростання дитячої особистості, але потрібно щоб воно було.

Похожие статьи
ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ, Історіографія виникнення дитячих видань - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Предыдущая | Следующая