Охрана труда

 • Определение сопротивления фазного проводника - Борьба с шумом в машиностроении

 • Классификация труда по тяжести производимых работ - Борьба с шумом в машиностроении

 • Заключение, Список литературы - Борьба с шумом в машиностроении

 • Документация на эксплуатацию технологических трубопроводов, Регистрация трубопроводов (внутренняя, внешняя в составе ОПО) - Безопасность и охрана труда на металлургическом предприятии

 • Техническое освидетельствование - Безопасность и охрана труда на металлургическом предприятии

 • Разрешение на эксплуатацию - Безопасность и охрана труда на металлургическом предприятии

 • Техническое освидетельствование ТУ (периодичность, объем, методика, ответственные лица, документация) - Безопасность и охрана труда на металлургическом предприятии

 • Ревизия трубопроводов - Безопасность и охрана труда на металлургическом предприятии

 • Підвищення ефективності гасіння пожеж легкозаймистих та горючих речовин комбінованими пінними струменями

 • Здоровье и здоровый образ жизни - Основы здорового образа жизни

 • Основы здорового образа жизни - Основы здорового образа жизни

 • Введение - Безопасность в чрезвычайных ситуациях

 • Определение стандарта, Государственный стандарт Российской Федерации "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" - Безопасность в чрезвычайных ситуациях

 • Заключение - Безопасность в чрезвычайных ситуациях

 • Оснащение пожарных команд в Московской Руси при тушении пожаров - История развития пожарной охраны

 • Пожарные насосы и рукава - История развития пожарной охраны

 • Противопожарное водоснабжение - История развития пожарной охраны

 • ПТВ (Пожарно-техническое вооружение) - История развития пожарной охраны

 • Рост технической оснащенности и модернизация вооружения советских пожарных в условиях научно-технической революции. Причины недостаточности темпов модернизации пожарного оборудования - История развития пожарной охраны

 • Вступ - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Система управління охороною праці, Мотивація організації роботи з охорони праці - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Планування роботи - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Посадові інструкції працівників, Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Контроль за станом організації роботи з охорони праці - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах, Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі, Документи, правильність їх оформлення - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98), Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98) - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 80.21-1.05-98) - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Виконання Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04), Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 9.2.30-1.08-99) - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00), Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (НПАОП 80.42-1.01-02) - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Стан електробезпеки, виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Дотримання інших нормативних актів з охорони праці - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Висновки - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

 • Введение - Понятие терроризма

 • Терроризм - это устрашение - Понятие терроризма

 • Определение терроризма в Уголовном Законе - Понятие терроризма

 • Террорист, Как террористы порождают в людях страх - Понятие терроризма

 • Типы террористических движений - Понятие терроризма

 • Терроризм в России - Понятие терроризма

 • Если вы стали жертвой террористического акта - Понятие терроризма

 • Заключение - Понятие терроризма

 • Общая характеристика БО БО - биологическое оружие. - Биологическое оружие

 • Способы применения БО - Биологическое оружие

 • История применения БО - Биологическое оружие

 • Особенности поражения БО - Биологическое оружие

 • Наиболее часто используемые заболевания для БО, Чума - Биологическое оружие

 • Холера - Биологическое оружие

 • Ботулизм - Биологическое оружие

 • Сибирская язва - Биологическое оружие

 • Классификация БО, Энтомологическое оружие, Генетическое оружие - Биологическое оружие

 • Бактериалогические средства - Биологические средства

 • Виды биологических средств (БС) - Биологические средства

 • Пути распространения Бактериологических средств, Инфекционные заболевания - Биологические средства

 • Эпидемии - Биологические средства

 • Способы распространения инфекции - Биологические средства

 • Основные мероприятия в эпидемическом и эпизоотическом очагах, Карантин и обсервация - Биологические средства

 • Эпизоотии - Биологические средства

 • Инфекционные заболевания с/х животных - Биологические средства

 • Эпифитотии - Биологические средства

 • Классификация болезней растений, Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями - Биологические средства

 • Заключение - Биологические средства

 • Анализ исследования источников шума объектов животноводства

 • Введение - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений гостиничного предприятия - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Основные кодексы и нормативы по гигиене и санитарии в гостиничных комплексах - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Состав и площади помещений гостиничного предприятия - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Санитарно-гигиенические требования к внешнему виду персонала - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Санитарно-техническое оборудование гостиничного хозяйства - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Санитарно-гигиенические требования к предприятию общественного питания при гостинице - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Санитарно-гигиенические требования в помещениях гостиничного предприятия AZIMUT отель, Характеристика AZIMUT Отеля - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Содержание бельевого хозяйства в AZIMUT Отеле - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Содержание помещений в AZIMUT Отеле - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Соблюдение санитарно-гигиенических требований в AZIMUT Отеле - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Предложения по совершенствованию санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений гостиничного предприятия AZIMUT отель - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Заключение - Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности

 • Введение - Действия населения, направленные на борьбу со стихийными бедствиями

 • Проблемы прогнозирования стихийных бедствий на современном этапе - Действия населения, направленные на борьбу со стихийными бедствиями

 • Меры борьбы и предотвращение стихийных бедствий - Действия населения, направленные на борьбу со стихийными бедствиями

 • Заключение - Действия населения, направленные на борьбу со стихийными бедствиями

 • Введение - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Основные понятия, классификации и причины возникновения пожаров, аварий и катастроф, Классификация пожаров по различным критериям - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Причины возникновения пожаров, аварий и катастроф - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Самые разрушительные аварии и катастрофы прошлого, Примеры аварии на АЭС и ГЭС в России и мире - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Крупнейшие катастрофы в истории России - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Способы защиты от различных видов аварий и катастроф - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Аварии на гидротехнических сооружениях и радиационно-опасных объектах - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Защита от пожаров - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Заключение - Правила поведения и действия населения при пожарах, авариях и катастрофах

 • Негативные факторы производственной среды - Основы безопасности жизнедеятельности

 • Средства защиты от статического электричества - Основы безопасности жизнедеятельности

 • Классификация чрезвычайных ситуаций - Основы безопасности жизнедеятельности

 • Права и обязанности работодателя, рабочих, служащих и службы охраны труда - Основы безопасности жизнедеятельности

 • Введение - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Анализ рабочего места, Анализ технологического процесса - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Основные опасности технологии процесса - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Анализ рабочего места - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Оценка действующих вредных производственных факторов на рабочем месте, Оценка микроклимата на рабочем месте - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Оценка освещенности на рабочем месте - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Химический фактор, Производственный шум - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Производственная вибрация, Напряженность трудового процесса - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Оценка тяжести трудового процесса - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Разработка мероприятий по улучшению условий труда, Мероприятия по снижению уровня шума - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Оценка условий труда после внедрения предлагаемых мероприятий - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Заключение - Улучшение условий труда на рабочем месте инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов

 • Особенности исследования труда женщины, Научные исследования охраны труда женщины - Особенности исследования труда женщины

 • Что же понимается под особой охраной труда женщин - Особенности исследования труда женщины

 • Мероприятия и средства охраны труда женщин, Запрещение применения труда женщин на некоторых видах работ - Особенности исследования труда женщины

 • Установление предельных норм подъема и перемещения тяжестей - Особенности исследования труда женщины

 • Введение максимально благоприятных режимов труда и отдыха - Особенности исследования труда женщины

 • Установления облегченных условий труда женщинам в связи с материнством - Особенности исследования труда женщины

 • Особенности регулирования труда женщин: права, гарантии, Ограничение на применение труда женщин - Особенности исследования труда женщины

 • Гарантии беременным женщинам - Особенности исследования труда женщины

 • Гарантия права на прежнюю работу - Особенности исследования труда женщины

 • Введение, Описание объекта исследования - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Характеристика О-И - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Характеристика О-З, Выбор объекта проектирования - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Анализ опасных и вредных антропогенных факторов, Представление технологии рабочего места инженера по работе в цехе каталитического крекинга - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Выбор источников опасности, Выбор значимых опасностей - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Контроль потока энергии, Причины негативных событий, Определение ОВФ - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Оценка последствий воздействия ОВФ - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Мероприятия по обеспечению безопасных условий работы, Постановка цели мероприятия, Методология формирования решения - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Заключение - Обеспечение безопасности условий труда работников на нефтеперерабатывающем заводе

 • Табак, алкоголь и здоровье - Вред курения

 • Вред курения. Общие сведения - Вред курения

 • Состав табачного дыма - Вред курения

 • Влияние курения на женский организм - Вред курения

 • Влияние курения на мужской организм - Вред курения

 • Подросток и сигареты - Вред курения

 • Коварство сигареты - Вред курения

 • Погасите сигарету! - Вред курения

 • Заключение, Список использованной литературы - Вред курения

 • Хвороби ХХ століття - Хвороби ХХ століття

 • Вторинна гіпертонія - Хвороби ХХ століття

 • Введение - Негативные факторы в системе "человек

 • Негативные факторы в системе "Человек - среда обитания" - Негативные факторы в системе "человек

 • Электромагнитные поля - Негативные факторы в системе "человек

 • Воздействие электрического тока на человека. Электротравмы защита от них - Негативные факторы в системе "человек

 • Молния, природа и причины возникновения молнии - Негативные факторы в системе "человек

 • Предельно допустимые концентрации, уровни и риски вредных факторов на человека, среду обитания и основные подходы к их определению - Негативные факторы в системе "человек

 • Заключение, Список литературы - Негативные факторы в системе "человек

 • Ультрафіолетовим випромінюванням (УФВ) - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Захист від ультрафіолетового випромінювання - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Нормування УФ випромінювання, Класифікація УФ випромінювання, Джерела ультрафіолетових випромінювань - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Вплив на організм людини ультрафіолетового випромінювання - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Профілактичні заходи, які використовують від дії УФ випромінювання - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Засоби захисту від дії інфрачервоного випромінювання - Ультрафіолетове випромінювання, класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту

 • Введение - Автоматические установки пожаротушения

 • Анализ пожарной опасности защищаемого объекта - Автоматические установки пожаротушения

 • Обоснование необходимости защиты объекта АУП и выбор огнетушащего вещества - Автоматические установки пожаротушения

 • Выбор типа АУВП и способа тушения, Определение времени начала подачи ОТВ - Автоматические установки пожаротушения

 • Определение критической продолжительности развития пожара, Вывод о рекомендуемом виде АУВП - Автоматические установки пожаротушения

 • Расчет параметров АУВП, Определение диаметра оросителя - Автоматические установки пожаротушения

 • Расчет распределительной сети - Автоматические установки пожаротушения

 • Определение параметров водопитателей и дополнительных агрегатов - Автоматические установки пожаротушения

 • Автоматизация АУВП, Описание автоматизации АУВП - Автоматические установки пожаротушения

 • Описание основных элементов ППУ - Автоматические установки пожаротушения

 • Принцип работы АУВП - Автоматические установки пожаротушения

 • Перечень оборудования и материалов - Автоматические установки пожаротушения

 • Заключение, Список использованных источников - Автоматические установки пожаротушения

 • Введение - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Основные конструктивные и объемнопланировочные решения здания завода двигателей АО "КамАЗ" - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Результаты осмотра места пожара - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Причина возникновения и динамика развития пожара - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Тушение пожара на заводе АО "КамАЗ" - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Жертвы и последствия пожара на заводе АО "КамАЗ" - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Заключение - Пожар на заводе АО "КамАЗ"

 • Основные направления и проблемы экологии питания - Гигиена питания

 • Рациональное питание - алиментарный фактор в современных экологических условиях - Гигиена питания

 • Гигиенические проблемы применения и использования пищевых добавок - Гигиена питания

 • Пестициды и нитраты в гигиене питания - Гигиена питания

 • Введение - Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействия на организм человека, боевую технику и сооружения, средства и способы защиты

 • Поражающие факторы ядерного взрыва и принципы защиты от них - Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействия на организм человека, боевую технику и сооружения, средства и способы защиты

 • Защитные сооружения - Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействия на организм человека, боевую технику и сооружения, средства и способы защиты

 • Виды электромагнитных излучений ПК и их воздействие - Вредное воздействие компьютера

 • Влияние компьютера на человека - Вредное воздействие компьютера

 • Воздействие компьютера на детей - Вредное воздействие компьютера

 • При работе за Notebook, Рекомендации при работе за ПК - Вредное воздействие компьютера

 • Заключение - Вредное воздействие компьютера

 • Введение, Геолого-географическая характеристика территории Крымского полуострова - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Краткая характеристика стихийных бедствий, возможных на территории Крыма - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Геофизические и геологические опасные явления - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Гидрологические опасные явления - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Метеорологические опасные явления - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Естественные пожары - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Медико-биологические опасные явления - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Объекты потенциальной опасности в республике Крым - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Заключение - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Источники - Природная, техногенная и экологическая характеристика Республики Крым

 • Поняття, зміст та завдання організації праці - Організація та нормування праці

 • Організація робочих місць - Організація та нормування праці

 • Форми розподілу і кооперації праці - Організація та нормування праці

 • Основи організації нормування праці - Організація та нормування праці

 • Різновиди норм праці - Організація та нормування праці

 • Селевые потоки, Характеристики - Селевые потоки

 • Причины возникновения, Места возникновения - Селевые потоки

 • Классификация - Селевые потоки

 • Борьба с селями - Селевые потоки

 • Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини, Значення біоритмів для організму - Біоритми та їх роль у життєдіяльності людини

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...