ВСТУП - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Актуальність теми роботи. Масова комп'ютеризація і персоналізація комп'ютерної техніки в другій половині 80-х років, потреба в перебудові бізнес-процесів на підприємствах і в організаціях на основі нових інформаційних технологій призвели до активного впровадження автоматизованих інформаційних систем в діяльність великих і дрібних підприємств. Інформація в сучасному світі перетворилася на один з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні системи стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності. Характерною рисою нашого часу є інтенсивно розвинуті процеси інформатизації практично у всіх сферах людської діяльності. Основою сучасних інформаційних технологій є автоматизовані інформаційні системи, створення, функціонування і використання яких набагато спрощує роботу по впорядкуванню великої кількості інформації. Впровадження подібних систем завжди має на увазі проведення глибокого передпроектного дослідження діяльності компанії. Результатом такого дослідження стає експертний висновок, де окремо даються рекомендації по усуненню недоліків в управлінні діяльністю організації. На підставі експертного висновку, безпосередньо перед початком проекту, проводиться так звана реорганізація бізнес-процесів і побудова їх моделей.

У багатьох компаній з'являється необхідність об'єднати інформацію про власну організаційну структуру, діючі інформаційні системи, використовувані документи і створити в результаті організаційну модель підприємства. Ця модель дає можливість зрозуміти ступінь залучення різного роду ресурсів в рішення тих або інших завдань, визначити взаємодію між ними і прогнозувати розвиток подій з необхідним ступенем точності.

Мета роботи Полягає у моделюванні бізнес-процесів підприємства, створенні на основі отриманих моделей проекту інформаційної системи автоматизації роботи підприємства. Ця мета визначається важливістю автоматизації обраної предметної області для підвищення ефективності роботи організації за рахунок прискореного перетворення вхідної інформації у вихідну та часткової заміни матеріальних потоків інформаційними. Курсова робота має на меті опис процесів, що протікають на підприємстві, їх взаємозв'язків, способів досягнення стратегічних і тактичних цілей компанії, дій співробітників з виконання певних бізнес-операцій і їх впливи на досягнення цілей, регламентів, необхідних для її нормального функціонування.

Завдання роботи Випливають з поставленої мети:

    - проаналізувати предметну область, наявну вхідну та вихідну інформацію, здійснити загальний опис підприємства; - поділити весь процес виробництва на окремі бізнес-процеси і деталізувати кожен процес; - виконати моделювання виділених бізнес-процесів; - створити проект інформаційної системи для автоматизації роботи підприємства та розробити зручний для користувача інтерфейс системи.

Об'єктом дослідження є ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів".

Предметом дослідження є вивчення бізнес-процесу виробництва фабрики.

Похожие статьи
ВСТУП - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Предыдущая | Следующая