ВИСНОВКИ - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

В процесі виконання курсової роботи здійснено:

    - зібрання важливої вхідної, вихідної, нормативно-довідкової інформації об'єкта дослідження - досліджуваного підприємства; - використання знань роботи в Microsoft Office Visio для моделювання бізнес-процесів, які супроводжують виробництво нетканих матеріалів; - застосування знання про проектування систем для розробки проекту інформаційної системи підприємства та знання побудови схем баз даних.

Виконання роботи дало змогу отримати глибокі знання про досліджувану предметну область, що можуть бути необхідними для майбутньої виробничої практики. Крім цього виконана робота надала важливі знання по основам моделювання бізнес-процесів, засвідчила необхідність та важливість цієї роботи, важливість розробки інформаційної системи для автоматизації обраної предметної області, що й ставилося метою курсової роботи.

Отже, результатом виконаної роботи є інформація про стан підприємства, отримана шляхом дослідження організаційної структури, сфер діяльності, історії розвитку та подібної важливої інформації даної організації. На основі цих даних встановлені основні бізнес-процеси, що відбуваються на фабриці, призначені для кращого розуміння виробничого процесу, розроблені їх моделі та проект інформаційної системи підприємства завдяки детальному вивченню побудованих моделей та принципів функціонування підприємства. Результатом виконання роботи по розробці проекту системи є схема даних для представлення інформації, що міститиметься в базі даних підприємства, опис основних елементів та зв'язків між ними, та розробка призначеного для користувача інтерфейсу інформаційної системи.

Це дасть змогу в майбутньому розробити реальну інформаційну систему.

Похожие статьи
ВИСНОВКИ - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Предыдущая | Следующая