МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ, Структура створюваних моделей, Опис методики моделювання, Моделі бізнес-процесів - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Структура створюваних моделей

Основний виробничий процес - це система трьох складових: постачання сировини, виробництво і збут продукції (Рис. 2.1.).

загальна схема бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів

Рис. 2.1. Загальна схема бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів

Загальний бізнес-процес охоплює такі процеси, як (Рис.2.2.): процес замовлення, процес постачання сировинних матеріалів; що включає процес замовлення сировини та процес її відвантаження; процес виробництва, до якого входять пов'язані процеси первинної обробки сировини та процес вироблення продукції; процес збуту продукції, що включає процес доставки замовлення клієнту.

Рис. 2.2. Дерево моделей бізнес-процесів фабрики

Опис методики моделювання

Для опису основних бізнес-процесів, що проходять на фабриці використовуватимуться такі позначення:

Моделі бізнес-процесів

Починається бізнес-процес з замовлення клієнта на виробництво певних видів продукції (Рис. 2.3.). На основі письмового запиту клієнта, який надходить до комерційного відділу, працівники цього відділу узгоджують з заступником генерального директора (комерційний директор) можливості задоволення запиту клієнта. Комерційний директор в свою чергу вносить до виробничого плану замовлення на виробництво необхідного виду продукції і дає своє рішення про виконання запиту клієнта. На основі цього рішення комерційний відділ повідомляє клієнта про згоду на виробництво потрібної йому продукції. Після отримання рішення клієнт зв'язується з комерційним відділом і погоджує основні вимоги до продукції та фінансові розрахунки (здійснюються через бухгалтерію). На основі цієї домовленості укладається договір, який створюється у трьох екземплярах: один іде до клієнта, один зберігає комерційний відділ, а інший - бухгалтерія.

діаграм бізнес-процесу замовлення

Рис. 2.3. Діаграм бізнес-процесу замовлення

Після здійснення замовлення слідує придбання сировини, необхідної для виконання замовлення (Рис. 2.4.).

діаграма бізнес-процесу постачання сировини

Рис. 2.4. Діаграма бізнес-процесу постачання сировини

Цей процес поділений на два етапи: процес замовлення сировини, тобто укладання договору з постачальником сировинних матеріалів (Рис. 2.5.), та процес транспортування сировини до складів фабрики. Комерційний директор організовує постачання та збут через комерційний відділ. Він здійснює аналіз плану діяльності фабрики, на основі цього визначає необхідні поставки сировини і передає плани закупок комерційному відділу. Той домовляється з потенційним постачальником про умови постачання. На основі складається угода, яка містить основні розміри закупівлі сировини, терміни та фінансові умови. Ця угода крім постачальника надходить до бухгалтерії, яка відповідає за розрахунок з постачальником та до комерційного відділу

діаграма бізнес-процесу замовлення сировини

Рис. 2.5. Діаграма бізнес-процесу замовлення сировини

Для відвантаження сировини і транспортування її до складів фабрики (Рис.2.6.) діє транспортний цех, який включає транспортні засоби для транспортування сировини, напівфабрикатів та готової продукції в межах фабрики а також за її межами. За постачання сировинних матеріалів на підприємство відповідає зовнішній транспорт. Для здійснення процесу доставки сировини на склад комерційний відділ видає транспортному угоду з вказаним обсягом поставки. Працівник транспортного відділу пред'являє постачальнику цю угоду і відбувається доставка сировинних матеріалів на склади фабрики. Разом з сировиною постачальник видає накладну про відвантаження сировини, яка передається у комерційний відділ. Розвантаження в складських приміщеннях з укладкою по сортах і партіях здійснюють робітники складів з допомогою внутрішньоцехового транспорту. Після отримання сировини склад видає комерційному відділу накладні про отриману сировину.

діаграма бізнес-процесу доставки сировини

Рис. 2.6. Діаграма бізнес-процесу доставки сировини

Після отримання необхідних сировинних матеріалів на фабриці відбувається процес виробництва (Рис. 2.7.), що охоплює два послідовних процеси - процес обробки сировини та процес виробництва готової продукції.

діаграма бізнес-процесу виробництва

Рис. 2.7. Діаграма бізнес-процесу виробництва

Основне виробництво забезпечують 2 цехи: цех механічної технології виробництва нетканих матеріалів, що здійснює випуск нетканих матеріалів механічною технологією, та цех, який випускає неткані матеріали клеєним термос кріпленим і комбінованим способом. Також на фабриці існують два підготовчих цехи: до складу підготовчого відділу цеху механічної технології виробництва входять тіпальний, мотальний і снувальний цехи.

Процес підготовки сировини до кінцевої обробки відбувається наступним чином (Рис. 2.8.): заступник генерального директора на основі аналізу виробничого плану передає вказівки про необхідне виробництво директору з виробництва, а той, в свою чергу, забезпечує відвантаження сировини зі складу, розподіл сировини між виробничими цехами. Зі складу сировинних матеріалів за допомогою міжцехового транспорту сировина направляється до підготовчих відділів головних цехів, де необроблені матеріали готуються до передачі у головні виробничі цехи. Склад передає до підготовчих відділів і накладні про видану сировину.

Оброблена сировина з необхідною документацією про її передачу надходить до головних виробничих цехів, де відбувається вироблення готової продукції (Рис. 2.9.). Після виконання робіт цехи звітують перед директором з виробництва про виготовлене полотно, а він розпоряджається про поставку цих матеріалів до в'язально-прошивного і фарбувально-обробного цехів, робота яких утворює завершальний технологічний цикл, тобто на підприємстві із сировини виготовляють сурове полотно і тут же матеріал проходить кінцеву обробку. Готова продукція з основною документацією передається до складів підприємства.

діаграма процесу обробки сировини

Рис. 2.8. Діаграма процесу обробки сировини

діаграма процесу виробництва готової продукції

Рис. 2.9. Діаграма процесу виробництва готової продукції

Після вироблення продукції відбувається процес доставки продукції клієнту (Рис. 2.10). Склад готової продукції звітує перед директором з виробництва про наявну продукцію, а він видає розпорядження комерційному відділу про можливість збуту. Комерційний відділ направляє засоби транспортного відділу разом з необхідними документами, в яких вказана кількість продукції для відвантаження, до складу цієї продукції. Відвантаження супроводжується виданням документів про його здійснення, що надходять до комерційного відділу. Зі складу зовнішній транспорт фабрики доставляє клієнту його замовлення, і отримує підписані документи про виконане замовлення, які передаються до комерційного відділу. Фінансові розрахунки проводяться через бухгалтерський відділ підприємства.

діаграма процесу доставки продукції клієнту

Рис. 2.10. Діаграма процесу доставки продукції клієнту

Для нормальної діяльності основних цехів на фабриці існують допоміжні цехи, які обслуговують і супроводжують процес виробництва:

    - електроцех, який забезпечує надходження електроенергії на всі ланки технологічного процесу; - цех вентиляції; - паросиловий цех, що забезпечує енергоносіями підприємство - ремонтно-механічний цех - забезпечує правильну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання.

Відділ капітального будівництва, ремонтно-будівельний цех і господарчий відділ підтримують підприємство в належному стані, придатному для виконання робіт. Відділ головного технолога займається забезпеченням підприємства нормативно-технічною документацією, розробкою та впровадженням у виробництво нових технологій.

Похожие статьи
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ, Структура створюваних моделей, Опис методики моделювання, Моделі бізнес-процесів - Моделювання бізнес-процесу виробництва нетканих матеріалів (на прикладі ВАТ Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів")

Предыдущая | Следующая