Характеристика неолібералізму та неоконсерватизму - Політична ідеологія

Неолібералізм (грец. neos - новий, libezalis - вільний) - сучасна політична течія, різновид традиційної ліберальної ідеології та політики, що сформувався як відображення трансформації буржуазного суспільства від вільного підприємництва до державно-монополістичного регулювання економіки, інституалізації нових форм державного втручання в суспільне життя.[8]

Найбільш помітне практичне втілення неолібералізм дістав у політиці "нового курсу" президента США Ф. Рузвельта, особливо в роки другої світової війни та у повоєнні роки, що було зумовлено науково-технічного революцією, яка потребувала значних державних капіталовкладень в основні фонди невиробничої сфери, у розвиток освіти і науки, у підвищення класифікації робочої сили, в охорону здоров'я.

У 50-ті роки ХХ ст. вирізнилася соціально - охоронна функція доктрини сучасного лібералізму, спрямована на збереження капіталізму, реформування його окремих ланок та інститутів. Проте наприкінці 60-х - на початку 70-х років він утратив динамізм і здатність оперативно відгукуватися на проблеми суспільства. Його витіснив неоконсерватизм.

У середині 80-х років неолібералізм знову почав міцніти в боротьбі з право консервативними і лівими течіями, зокрема було зроблено спробу переосмислити характер відносин суспільства, державно-політичної системи та індивіда, сформулювати концепцію "передового ліберального суспільства" (В. Жискар Д'Естен ).

Неолібералізм є неоднорідною масою. Так, "праве" крило вважає, що вирішення проблем сучасного суспільства можливе через створення уряду згідно з вимогами моралі, воно виступає за "мінімальну" державу, солідаризуючись в цьому з консерваторами; "ліве" крило - заперечує класові суперечності, зводить їх до конфлікту між виробництвом і споживанням.

У сучасному світі існують два напрями лібералізму: соціальний і консервативний. Головна відмінність між ними полягає в тому, що перший визнає необхідність державного регулювання соціально-економічних процесів, а другий, навпаки, прагне до всілякого обмеження втручання держави в суспільне життя.

В Україні лібералізм як політична доктрина представлений групою різноманітних ліберальних партій і рухів. Його прихильники виступають за формування вільного ринку, забезпечення умов для різних форм економічної діяльності, розвитком конкуренції.

Неоконсерватизм - політична ідеологія, що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства і визначає урядову політику та політичний курс провідних країн світу, які сповідують принцип знаходження "золотої середини" між деструктивністю необмеженої ринкової стихії і неефективною тотальною державною регламентацією, збереження законності й правопорядку.[8]

Зліт неоконсерватизму пов'язаний з приходом до влади таких відомих політичних лідерів, як Рональд Рейган і Джордж Буш-старший у США, Гельмут Коль в Німеччині, Маргарет Тетчер у Великій Британії, Жак Ширак у Франції, Ясухіро Накасоне у Японії, Джуліо Андреотті в Італії та інших.[5]

Неоконсерватори наголошують, що суспільство - складна органічна цілісність, а його частини настільки взаємопов'язані, що зміна однієї з них підриває стабільність усього суспільства. У суспільно-політичній сфері не можна діяти за планом або згідно з соціальною теорією. Треба спиратися передусім на досвід. Суспільство вдосконалюється поступово за внутрішніми законами, закоріненими в минулому. Вирішальне значення, на думку сучасних консерваторів, мають звичаї, вподобання, традиції народу. Головним критерієм суспільного розвитку представники цього ідеологічного напряму вважають зміну звичок, традицій і характеру людей.

Сучасні консерватори наголошують, що розвиток суспільства мусить бути безпечним як для окремої людини, так і для всього суспільного організму. Важливого значення в удосконаленні суспільства сучасні консерватори надають моральному вдосконаленню людини.

Не заперечуючи таких норм політичного консенсусу, як свобода, правова держава, федералізм, вони виступають за політичну централізацію, проголошують концепцію "обмеженої" демократії.

Табл. 3.1

Характеристики

Неолібералізм

Неоконсерватизм

Базові цінності

Свобода;

Достойне життя індивіда;

Суспільна відповідальність;

Прирівнювання індивідуальної свободи

До свободи корпоративної.

Вірність старим традиціям й нормам;

Справедливість;

Культ сильної держави та авторитарних лідерів;

Збереження традиційних

Інститутів влади та архаїчних політичних цінностей.

Політичні та економічні пріоритети

Забезпечення соціальних прав та гарантій;

"держава загального добробуту";

"соціальна ринкова економіка";

Необхідності участі в політичному процесі всіх громадян;

Орієнтація на певні моральні настанови;

Ідеї консенсусу.

Зведення змісту влади до

Керівних і розподільно-розпорядчих функцій;

Збереження суспільно-політичної нерівності;

Скептицизм щодо суспільного прогресу.

Похожие статьи
Характеристика неолібералізму та неоконсерватизму - Політична ідеологія

Предыдущая | Следующая