Висновки - Політична ідеологія

Політична ідеологія - система концептуально оформлених політичних, правових, релігійних, естетичних і філософських уявлень, поглядів та ідей, які відображають ставлення людей до дійсності й одне до одного, способи пізнання та інтерпретації буття з позицій цілей, ідеалів, інтересів певних соціальних груп та суб'єктів політики.

Політична доктрина - це розвинена система ідей, поглядів, концепцій, що виражають суть і зміст організації політичної влади в державі, функціонування влади, провідні тенденції її розвитку. Кожна держава опрацьовує власну політичну, військову доктрини, в яких розкривається стратегія і тактика політичної діяльності на історичний період. Доктрина визначає межі політичної влади в суспільстві, характер політичного режиму, основні методи реалізації влади в державі, постулати національної безпеки, розкриває зміст політичних, ідеологічних цінностей. Чинна конституція уособлює політичну доктрину у формі беззастережних і обов'язкових для виконання норм.

Суспільно-політичні концепції та доктрини грунтуються на існуючих політичних ідеологіях, що відображають таке бачення суспільного та державного устрою, що відповідає інтересам соціальних спільностей, які стоять за тими або іншими політичними партіями та суспільно-політичними рухами.

Центральною проблемою сучасного лібералізму, до якого відноситься неолібералізм, стало питання соціальних гарантій прав та свобод індивіда. Відповідно, домінантних позицій набула ідея державного регулювання соціальної сфери. Неолібералізм, пропонуючи власне бачення проблематики державного регулювання, став платформою по забезпеченню соціальних прав та гарантій, без яких унеможливлювалася свобода та достойне життя індивіда.

Кінець XX ст. приніс оновлення неоконсерватизму, що певною мірою відмовився від імперських амбіцій, узяв на озброєння окремі ліберальні ідеї та цінності.

Усі сучасні політичні ідеології, відбиваючи конфлікти соціального буття, перебувають у сталий розвиток. Ідеології набувають нові історичні форми, запозичуючи друг в одного ціннісні орієнтири, які краще виконують роль мобілізації, організації певних соціальних верств, направляють їх соціальне дію. Так лібералізм стає "соціалістичнішим", а соціалізм - "ліберальнішими". Сучасні ідеології хіба що відступають від одностороннього бачення світу, рухаються шляхом взаємопроникнення і взаємодоповнення. Однак поки що не призводить до втрати їх самоідентичності. У ідеологіях позначається соціальний інтерес і вишукування більш реалістичних і найефективніших програм у суспільному розвитку.

Похожие статьи
Висновки - Політична ідеологія

Предыдущая | Следующая