Висновки - Давня філософія

    1. Спочатку філософія не виокремлювалася як особлива форма суспільної свідомості, хоч для її усамостійнення почали зароджуватися певні умови. 2. Прагненням до виокремлення філософії був перський зороастризм як ори-гінальне релігійно-філософське вчення про світобудову, призначення людини, етичний ідеал. 3. Ідея призначення людини пронизує біблійну книгу "Когелет" ("Еклезі - яст") яка мала великий вплив на розвиток світової культури. Філософські питан-ня порушуються і в інших книгах Священного Писання. 4. У Давній Індії філософія була тісно пов'язана з релігією й міфологією. Багатство філософської думки засвідчує існування як ортодоксальних, так і неортодоксальних шкіл. 5. Особливе значення в історії філософської думки Давньої Індії має релі - гійно-філософське вчення буддизму, який розповсюдився в Китаю та інших країнах. 6. Китайська філософська думка органічно переплетена з поезією й релігією. На її розвиток впливала космологія, на основі якої виникла натурфілософія. 7. Своєрідність китайської філософської думки в тому, що вона зосереджена насамперед на проблемах соціальної етики, а проблемам онтології та епістемології приділялася незначна увага. 8. Даосизм як течія в філософській думці Китаю почав обгрунтовувати ідеї не лише людського призначення, а й безсмертя людини. 9. Філософію Близького, Середнього й Далекого Сходу слід трактувати як зародження філософської думки, яка досягла класичного рівня розвитку в Давній Греції.

Похожие статьи
Висновки - Давня філософія

Предыдущая | Следующая