Використані джерела - Атмосферні небезпеки

    1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/За ред. Є. П. Желібо, В. М. Пічі. - Львів: Піча Ю. В., К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000., 2002. - 328 с. 2. Джигирей В. С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності./ В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 1999. - 256 с. 3. Взаимодействие в системе литосфера-гидросфера-атмосфера. Т.2 - М.: МГУ, 1999 4. Серебряков В. В. Основи екології : підручник./ В. В. Серебряков - К.: Знання-Прес,2001. - 180с.

Похожие статьи
Використані джерела - Атмосферні небезпеки

Предыдущая | Следующая