Застосування масивів при розв'язанні задач у Visual Basic 6.0


    - Для створення відкритого масиву (public array) треба використати оператор Public у секції Declaration модуля; - Для створення масиву рівня модуля (module level array) потрібно використати оператор Private в секції Declaration модуля; - Для створення локального масиву (local array) необхідно використати оператор Private у процедурі. 6.5 Для створення масиву елементів керування необхідно помістити на екранній формі один елемент керування заданого класу, після чого скопіювати цього в буфер обміну. При цьому у формі вже є первинний елемент із тим самим ім'ям, що й у буфері обміну. Тому VB видасть запит, чи треба створювати масив елементів або потрібно дати нове ім'я даному елементу керування. Після відповіді Так на формі будуть два елементи керування з однаковим ім'ям й автоматично встановиться властивість Index для кожного з них, причому для першого елемента значення цієї властивості дорівнює нулю, а для другого - одиниці.

Аналогічним чином створюємо потрібну кількість елементів керування при чому запит більше з'являтися не буде.

Елементи

Властивості

Значення властивостей

Form1

Name

Frm1

Caption

Lobor8

ComandButton1

Name

Cmd1

Caption

Ok

Font

16 жирний

Text1

Name

Text1

Caption

-

ListBox

Name

List1

Label

Name

Label1

Caption

Програма по масивам

Результати виконання програми

Похожие статьи
Застосування масивів при розв'язанні задач у Visual Basic 6.0

Предыдущая | Следующая