Вступ - Свобода слова і відповідальність тележурналіста (на прикладі телеканалу "1+1")

Актуальність теми дослідження. Професія журналіста досить-таки привабливо виглядає на перший погляд. У більшості людей діяльність у цій сфері асоціюється із розвагами, славою та легкою працею. Але неточне уявлення про образ цієї професії створює побічні ефекти сприйняття журналістики.

Якщо у пересічного громадянина запитати яким повинен бути сучасний журналіст, відповідь приблизно буде такою: креативним, комунікабельним, грамотним. Це звісно так, адже без даних якостей неможливе функціонування професіонала. Але образ журналіста не обмежується тільки трьома поняттями. Важливими у професії є: уміння логічно мислити, здатність бачити деталі, бути різнобічно розвиненою особистістю, дотримуватися етичних норм і правил.

За період незалежності у нас сформувалося певне бачення, яким повинен бути сучасний журналіст. Але незважаючи на ті уявлення, які склалися під час підготовки до занять потрібно більш відповідальніше поставитися до осмислення поняття, яке є одним із ключових у майбутній професії.

Сучасний тележурналіст повинен бути професіоналом своєї справи, володіти ораторською майстерністю, комп'ютерною технікою водночас бути психологом та неординарною людиною, яка вміє шукати нестандартні шляхи вирішення проблем. Та попри це актуальними завжди залишаються питання моралі та свободи, які ми розглянемо детальніше у першому розділі курсової роботи.

Саме цим зумовлена актуальність теми Курсової роботи пов'язаної із дослідженням питань свободи слова та відповідальності українських тележурналістів на прикладі телеканалу "1+1". Таке дослідження дасть змогу більш глибинно розглянути медійні процеси українського телебачення, охарактеризувати поведінку тележурналіста в кадрі, його професійні обов'язки та відповідальність перед законодавством і телеглядачами.

Короткий огляд літератури. Москаленко А. З. Вступ до журналістики. Автор розповідає чому журналістика - творча спеціальність. Також висвітлює привабливі сторони журналістського фаху, про труднощі професії журналіста; визначення журналістики; специфіку інформації в журналістиці, загальні і спеціальні функції журналістики та багато іншого.

Пенчук І. Л. Телевізійна журналістика. В даному підручнику автор розкриває поняття тележурналістики у всіх її проявах. Монтаж, сценарій, методика створення інформаційної програми, а також автор розповідає про специфіку роботи тележурналіста у колективі, про основи інформаційного телемовлення.

В. Іванов, В. Сердюк. Журналістська етика. Описано професійні та етичні стандарти журналістики, що включають принципи етики та успішної діяльності з огляду на особливі виклики, з якими стикаються журналісти: конфлікт інтересів, етичні дилеми, маніпулювання тощо. Завдяки цій книзі у читачів формується повноцінне уявлення про усю специфіку журналістики.

Мета дослідження: виявити та охарактеризувати портрет сучасного тележурналіста, з'ясувати, якими вміннями він повинен володіти, аби бути бажаним працівником на медіаринку.

Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі Дослідницькі завдання:

    - Опрацювати наукову літературу. - Переглянути телевізійні матеріали та проаналізувати їх. - Розкрити поняття свободи слова та журналістської етики в роботі тележурналіста. - Описати та проаналізувати жанри телевізійної інформації - Огляд та характеристика телеканалу, ведучих. Специфіка роботи в кадрі (на прикладі телеканалу 1+1).

Об'єкт дослідження: сучасне українське телебачення на прикладі телеканалу "1+1".

Предмет дослідження: функції тележурналістики, її переваги та недоліки, професіоналізм, попит на ринку праці.

Методи дослідження Поставлені завдання дали змогу використати декілька методів для дослідження теми наукової роботи, зокрема семіотичний, аналітичний, компаративістський та метод спостереження. З'ясовано особливості роботи телеведучих на екрані, також проаналізували питання свободи слова та відповідальності в контексті діяльності тележурналіста. Знайшли переваги та недоліки даної професії, охарактеризували працівників телеканалу " 1+1".

Структура наукової роботи Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

У Вступі розкриваємо актуальність теми, розповідаємо про мету дослідження та завдання які ставить дана курсова робота. Також коротко характеризуємо літературу яка була опрацьована при написанні наукової роботи.

У першому розділі "Журналістська етика" з'ясовуємо поняття етики та його походження, а також розкриваємо основні положення свободи слова у журналістиці.

У другому розділі "Тележурналістика. Жанри та специфіка" Аналізуємо та характеризуємо жанри в яких подається телематеріал, описуємо специфіку роботи тележурналіста з ними.

У третьому розділі "Новини та зірки українського телебачення (на прикладі телевізійної службі новин каналу 1+1)" Розкриваємо особливості роботи ведучих телеканалу "1+1", аналізуємо їхню роботу в кадрі, способи подачі матеріалів, професійну майстерність.

У Висновках узагальнюємо дослідження, які були проведені під час написання роботи, аналізуємо та викладаємо основні положення даної наукової роботи.

Похожие статьи
Вступ - Свобода слова і відповідальність тележурналіста (на прикладі телеканалу "1+1")

Предыдущая | Следующая