Основні принципи розробки концепції дитячого видання - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Проблема теоретично-методологічного підгрунтя видавничої діяльності у сфері національної дитячої періодики є актуальною. На жаль, цієї теми в українському журналістикознавстві та едитології торкаються лише опосередковано. Наукову базу для вирішення цієї проблеми становлять набутки світової та вітчизняної психолого-педагогічної думки, а також загальні положення сучасної теорії видавничої справи та редагування, розроблені провідними її представниками - В. Різуном, М. Тимошиком, М. Феллером та ін.

У статті Н. Кіт здійснено першу спробу сформулювати основні психологічні принципи, яких варто дотримуватися фахівцям видавничої справи, готуючи до друку національне періодичне видання для дошкільників. На нашу думку, їх слід дотримуватися і при підготовці дитячих журналу та газети для школярів, щоб забезпечити максимально повну реалізацію його цільового призначення відповідно до головних завдань виховання[1].

Українські газета та журнал - це, по-перше, періодичні видання для української дитини, визначальними рисами у психологічному портреті котрої є національно-детерміновані інтровертованість та ірраціональність із їхніми похідними - індивідуалізмом, емоційністю, рефлексивною настановою до сприйняття світу тощо; по-друге, періодичне видання для української дитини, яке характеризується конкретністю, реалістичністю та центризмом мислення, величезною допитливістю у пізнанні світу, анімізмом уяви, нестійкою увагою, мимовільною та досить нетривкою пам'яттю, специфічним відчуттям мови та стрімким розвитком мовлення, оптимістичним світосприйняттям та деякими іншими властивостями дитячої психіки, що на різних етапах розвитку дитини мають свої особливості[14].

Редагування дитячого журналу, газети - психологічно-детермінований процес, кінцевим результатом якого є забезпечення необхідних умов для адекватного сприйняття дошкільником усіх елементів інформаційної системи видання.

Психологічна детермінованість редагування виявляється на всіх його рівнях: і при розробці концепції видання, і при опрацюванні змісту та форм його видавничого втілення.

Розробляючи концепцію дитячого періодичного видання видавець має пам'ятати, що психологічними засадами розробки є:

    - Національна спрямованість видання. - Точне визначення майбутньої читацької аудиторії. - Урахування психологічних особливостей сприйняття і розуміння дошкільниками вербальної та візуальної інформації. - Дотримання основних дидактичних принципів: наочності, послідовності, природо відповідності, активності та самодіяльності. - Мультимедійний підхід (поєднання слова, малюнку, музичного додатку), оригінальне конструктивне вирішення видання (журнал-іграшка), використання специфічної фактури, ароматизація. - Часта періодичність випуску. - Пов'язаність із попереднім виданням[2].

Працюючи з дитячим виданням, редактор має пам'ятати, що у видання повинні бути:

    - Єдність усіх елементів інформаційного комплексу видання. - Ілюстративне наповнення, достатнє для розуміння даної читацької аудиторії. - Змістова адекватність тексту щодо розповіді. - Доступність змісту кожного малюнку. - Різноманітність жанрово-видової палітри видання (казки, легенди, вірші, оповідання, загадки, завдання, ігри)[4].

Отож, у журналі чи газеті не має бути суперечностей, між, малюнком і тестом, прив'язаним до нього. Кожну ілюстрацію треба добре продумати, щоб випадково не порушити етичні чи естетичні норми й елементарно не налякати маленького читача. Має бути зорова єдність усіх елементів.

Також не можна не звернути увагу на те, що в текстах дитячих періодичних видань дуже часто зустрічаються штампи. Це спотворення мови не тільки автора, що складав статтю, а й надалі - у дитини. Читаючи такі заштамповані видання, діти часто переймають цю лексику і починають використовувати її в повсякденному житті. Тож беручись за таку складну та важливу справу, як створення дитячого видання для дітей, потрібно чітко продумати на який вік зорієнтоване видання, та що саме цю аудиторію дітей цікавить.

Похожие статьи
Основні принципи розробки концепції дитячого видання - Специфіка наповнення газетного контенту дитячого видання на прикладі газети "Казковий вечір"

Предыдущая | Следующая