Вихідні дані для розробки технологічної схеми - Проектування очисних споруд молокопереробного підприємства

Схема водопостачання та водовідведення Мізоцького молокозаводу наведена у розділі 2. Кількість, режим скиду, якість стічних вод та гранично-допустимі скиди забруднень у р. Стубелка наведені у розділі 3.2. та 4.2.

Аналіз наведених вихідних даних дозволяє зробити наступні висновки:

    - розширення обсягів виробництва є досить проблематичним, оскільки сировинна база виробництва розширюватись не буде; - за основу для розробки технології 1-го ступеня очищення стічних вод слід приймати якість стічних вод у період випуску козеїну; - ефект очищення стічних вод на спорудах 1-го та 2-го ступеня очищення доцільно визначати за умовами скиду очищених стічних вод за межами с. Мізоч, що дає можливість зменшити вимоги до якості очищених стічних вод. Вибрані для подальшої роботи вихідні дані зведені у таблицю 5.1. Відповідно до таблиці 5.1. розрахунковий проект очищення стічних вод складає: - за зваженими речовинами:

= 78,8 (%)

- за органічними забрудненнями (по БПКПовн.):

= 99,6 (%).

Таблиця 5.1. Розрахункові показники якості стічних вод

Назва забруднюючої речовини

Одиниці виміру

Концентрація забруднень

Стічні води на вході в споруди 1-го ступеня очищення

Показник рН

Зважені речовини

Лужність

БПКПовн.

Азот загальний

Азот аміачний

Азот нітритів

Азот нітратів

Хлориди

Сульфати

Залізо Fe3t

Фосфати РО

Мг/л

Мг-екв./л

Мг О2/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

    6,2...7,4 186,5 8,2 3000,0 90,0 25,4 0,03 64,6 191,4 48,8 0,042 16,0

Стічні води на виході з споруди 2-го ступеня очищення

Показник рН

Зважені речовини

БПКПовн.

Азот загальний

Азот амонійний

Азот нітритів

Азот нітратів

Хлориди

Сульфати

Залізо Fe3+

Мг/л

Мг О2/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

Мг/л

    7,0 39,5 13,33 41,58 1,50 0,08 40,0 300,0 100,0 0,05

Похожие статьи
Вихідні дані для розробки технологічної схеми - Проектування очисних споруд молокопереробного підприємства

Предыдущая | Следующая