ВСТУП - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвинутих форм міжнародної торгівлі послугами. Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. Розвиток міжнародного туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури країни. В Україні дуже багато туристичних фірм, які створюють більш нові міжнародні туристичні продукти. Щоб потрапити на ринок туристичних послуг потрібно подолати багато труднощів і прийняти всі зусилля по його створенню.

В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету.

Об'єктом курсової роботи є туристична фірма "Євро-Софія", яка виступає одним із успішних представників туроператорської та турагенської діяльності міста Львова, що надає туристичні послуги вже протягом 20 років.

Предметом курсової роботи є дослідження організації діяльності туристичного підприємства ПП "Євро-Софія".

Мета даної курсової роботи - здійснити характеристику діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія".

Завдання курсової роботи:

    1) дослідити теоретичні основи організації туристичної діяльності; 2) висвітлити організацію діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"; 3) визначити проблеми та перспективи роботи ПП "Євро-Софія".

Туризм туристичний рекламний

Похожие статьи
ВСТУП - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

Предыдущая | Следующая