ВСТУП - Розвиток координаційних здібностей у спортсменів в акробатичному рок-н-роллі

Актуальність. Акробатичний рок-н-рол - є молодим, парним видом спорту, для якого характерна активна рухова діяльність спортсменів.

Найактивніший розвиток координаційних здібностей у спортсмена триває з 7 до 14 років, а також придбання знань, умінь і навичок при виконанні вправ на координацію, саме тому майбутнім тренерам необхідно знати як саме можна розвивати координаційні здібності, та роботи усе для успішного майбутнього юного спортсмена [10]. Саме літературні джерела, в першу чергу, допомагають нам у вивченні та подальшій роботі [26].

Фізичні якості людини створюють якісну основу фізичних (рухових) властивостей. Серед фізичних якостей та вихідних з них здібностей людини виділяють саме координаційні здібності, так як вони є, як базовими у розвитку фізичних якостей юних спортсменів, так само критерієм високої спортивної майстерності висококваліфікованих спортсменів різних видів спорту. Під координаційними здібностями слід розуміти не тільки здатність доцільно будувати цілісні рухові акти, але також здатність перетворювати вироблені форми дій або переходоти від одних до інших, відповідно, вимогам змінних умов [4]. У фізичному вихованні при розвитку рухових вмінь та навичок найважливішим завданням являється вміння керувати своїми рухами. Т. Ф. Лесгафт, говорячи про завдання фізичної освіти, у своїх роботах наголошував на важливості вміння ізолювати окремі рухи, порівнювати між собою, свідомо керувати ними і пристосовувати до перешкод, долати їх з можливо більшою спритністю. Таким чином, координаційні здібності людини виконують важливу функцію в управлінні рухами, а саме узгодження, упорядкування різноманітних рухів в єдине ціле в залежності від поставленого завдання. Це допомагає не тільки у розвитку та вдосконаленні своїх фізичних якостей, а також у повсякденному житті та звичайних речах [21]. Ми вважаємо цю тему актуальною, та цікаю, бо написано та опубліковано дуже мало літературних джерел, звертаючись до яких тренера з акробатичного рок-н-ролу можуть розробити цілістний тренувальних процес для спортсменів різного віку, та різної фізичної підготовленності.

Мета. Теоретичне обгрунтування розвитку координаційних здібностей спортсменів.

Методи дослідження Аналіз науково-методичної літератури.

Завдання:

    1. Надати характеристику акробатичному рок-н-ролу, як виду спорту; 2. Розкрити поняття координаційні здібності; 3. Проаналізувати засоби та методи розвитку координаційних здібностей в акробатичному рок-н-ролі.

Об'єкт дослідження. Процесс фізичної підготовки в акробатичному рок-н-роллі.

Предметом дослідження. Розвиток координаційних здібностей в акробатичному рок-н-ролі.

Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури.

Структура курсової роботи: складається з 28 сторінок, яка має 1 розділ (вступ, висновки, таблиці) та 33 літературних джерела.

Похожие статьи
ВСТУП - Розвиток координаційних здібностей у спортсменів в акробатичному рок-н-роллі

Предыдущая | Следующая