ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, Основні поняття та визначення туризму як сфери діяльності - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

Основні поняття та визначення туризму як сфери діяльності

Відпочинок -- проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.

Розрізняють пасивний та активний відпочинок. Пасивний відпочинок передбачає припинення попередньої діяльності, та повний фізичний спокій організму, активний відпочинок -- спосіб проведення вільного часу, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла [6, c.13].

Відпочинок є одним з істотних умов збереження і зміцнення здоров'я, підтримання високої працездатності і досягнення активного довголіття. Повноцінний відпочинок є невід'ємною рисою здорового способу життя і забезпечується за рахунок раціональної організації вільного часу, а також спеціальних відновлювальних заходів, які включаються в режим трудової діяльності. Відновленню працездатності допомагає відпочинок на курортах, в будинках відпочинку і т. п. Одним з поширених видів відпочинку є туризм.

Туризм (французьке tourisme, від tour -- прогулянка, поїздка), подорож (поїздка, похід) у вільний час. Туризм -- найбільш ефективний засіб задоволення рекреаційних потреб, тому що він поєднує різні види рекреаційної діяльності -- оздоровлення, пізнання, відновлення продуктивних сил людини. Туризм -- складова частина охорони здоров'я, фізичної культури, засіб духовного, культурного і соціального розвитку особистості.

Туризм -- тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [1, c.1].

Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів, що об'єктивно розвинулась внаслідок соціологізації відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей господарства.

Турист -- особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни метою перебування на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

Туристична діяльність -- діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог цього Закону та інших актів законодавства України [26, c.28].

Туристичний продукт -- попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входить перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [21, c.34].

Світове готельне господарство нараховує близько 350 тис. готелів, які представлені більше 1,6 млн сучасних номерів. За цього їх кількість зростає щорічно у середньому на 3 - 4%.

Подорожі та туризм -- два нерозривно пов'язаних поняття, які характеризують певний спосіб життєдіяльності людини. Це відпочинок, активна розвага, спорт, пізнання навколишнього світу, торгівля, лікування та безліч інших видів діяльності. Однак завжди при цьому є характерна дія, визначає власне подорож від інших сфер діяльності -- переміщення людини в іншу місцевість або країну, континент, відмінні від його звичайного місцезнаходження або проживання.

У подорожах переміщуються: окремі індивідууми; групи осіб, об'єднаних єдиним інтересом і метою; цілі експедиції, в тому числі і військові, у складі яких можуть бути кілька сотень або навіть тисяч спеціалістів, а також дипломати, мігранти і переселенці. Для окремих народів подорож -- це спосіб життя, усталений віками і викликане кліматичними особливостями місцевості проживання. До них відносяться, наприклад, кочові племена: белунджи, бедуїни, цигани та ін Кочівники разом зі стадами тварин щорічно переміщуються в міру освоєння пасовищ, причому їх не зупиняють навіть кордони держав. Так, белунджи постійно мігрують з Пакистану до Афганістану. Сезонні сільськогосподарські робітники подорожують по мірі збору врожаю з півдня на північ США [24, c.5].

Подорож -- термін, що володіє значною спільністю понятійного сенсу і що означає переміщення людей в просторі і часі.

Таким чином, подорож -- це переміщення людей у часі і просторі, а людина, що здійснює подорож, незалежно від цілей, напрямів, засобів пересування і тимчасових проміжків, іменується мандрівником. Залежно від особливостей подорожі мандрівника можна іменувати мореплавцем, космонавтом, бізнесменом, натуралістом і т. д. у відповідності з цілями, напрямками, засобами пересування та іншими характеристиками, які мають істотне чи навіть несуттєве значення. При певних характеристиках і умови організації та здійснення подорож може бути складовою частиною туристської послуги. Для цілей статистики мандрівний людина іменується також "відвідувачем".

Індустрія туризму -- сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують приймання, обслуговування та перевезення туристів.

Серед сучасних географів та економістів дедалі частіше спостерігають тенденцію до виокремлення специфічної міжгалузевої структури, яка є в складі господарства держави, -- індустрії туризму.

Туристична індустрія формується комплексом підприємств, які забезпечують чи сприяють забезпеченню рекреаційних потреб людини при її переміщенні незалежно від його мети, окрім того, що пов'язане з оплачуваною у відвідуваній країні роботою. Отже, матеріально-технічну базу цієї складної структури утворюють підприємства розміщення, транспортні та сфера обслуговування туристів. До підприємств розміщення належать готелі, а також спеціалізовані засоби розміщення: кемпінги, будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, профілакторії тощо. У транспортній сфері виділяють, насамперед, транспорт власне для туристів (круїзні судна, спеціальні катери та яхти для прогулянок), а також транспорт, який обслуговує саму індустрію туризму, тобто туристів і місцеве населення [26, c.44].

Індустрія туризму впродовж останніх десятиліть стала однією з найважливіших сфер економіки, забезпечуючи десяту частину всього світового валового продукту.

Згідно рейтингу Всесвітньої Організації Туризму, Україна займає 8 місце у світі за кількістю туристичних візитів. Країну щороку відвідують більше 25 мільйонів туристів (25,4 млн. у 2012 р.), в першу чергу із країн східної Європи, а також західної Європи, США і Японії.

Щороку Україну відвідують понад 23 мільйонів туристів (18,9 млн іноземних громадян у 2009), насамперед з Росії та Східної Європи, а також Західної Європи та США. Структура в'їзного потоку за країною походження виглядає таким чином: країни СНД -- 11,9 млн осіб (63% загального в'їзного потоку), країни ЄС -- 6,3 млн осіб (33%), решта країн -- 0,6 млн осіб (4%) [29].

Невід'ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.

Пріоритетним видом туризму для України залишається іноземний (в'їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями державної скарбниці та створення додаткових робочих місць.

Нині Україна має понад 4,5 тис. закладів розміщення туристів і відпочивальників на 620 тис. місць, але вони потребують модернізації та реконструкції відповідно до міжнародних стандартів. Підтримання в належному стані потребують і рекреаційні зони, пам'ятки культури та архітектури України, інші об'єкти туристичних послуг [12, c.47].

Похожие статьи
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, Основні поняття та визначення туризму як сфери діяльності - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

Предыдущая | Следующая