Судійство спортсменів на змаганнях - Розвиток координаційних здібностей у спортсменів в акробатичному рок-н-роллі

Загальна підсумкова оцінка виступу пари/команди(групи спортсменів) складається з суми оцінок, виставлених за наступні компоненти [20] :

"Акробатика";

"Техніка ніг";

"Танцювальні фігури";

"Композиція";

"Загальне враження".

Наявність конкретних компонентів в дисципліні і турі визначається розділом "Особливості суддівства окремих дисциплін" правил.

Кожен компонент оцінюється відповідно до критеріїв, передбачених правилами. При цьому компоненти "Акробатика", "Техніка ніг", "Танцювальні фігури" оцінюються також з урахуванням пріоритету критеріїв, вказаних у відповідних пунктах.

Акробатика

Компонент " Акробата" демонструе майстерність управління своїм тілом і тілом партнера при виконанні напівакробатичних і акробатичних елементів і їх комбінацій, кидків, лову, сальтовых елементів.

У компоненті " Акробата" оцінюються напівакробатичні і акробатичні елементи і їх комбінації з урахуванням якості виконання за наступними критеріями:

  - безпека; - складність; - ритмічність; - швидкість елементів і комбінацій; - вхід і вихід з елементу.

При оцінці напівакробатичного або акробатичного елементу необхідно керуватися його теоретичною оцінкою).

Оцінка комбінації з напівакробатичних і/або акробатичних елементів складається з суми теоретичної оцінки найскладнішого елементу в комбінації і надбавки за складність залежно від класифікації іншого наступного по складності елементу в комбінації.

При виконанні в "А клас-мікст" чоловіка і жінки напівакробатичних або акробатичних елементів або комбінацій акробатичних елементів з використанням заходів з фуса і бетаріни оцінка складається з теоретичної оцінки акробатичного елементу або оцінки комбінації напівакробатичних і/або акробатичних елементів і надбавки 0,3 балу за використання вказаних заходів.

В усіх турах змагань (окрім фіналу) кожен напівакробатичний або акробатичний елемент або комбінація акробатичних елементів окремо не оцінюється, а ставиться загальна оцінка.

У разі виконання парою напівакробатичних або акробатичних елементів або комбінацій акробатичних елементів з технічними помилками, теоретична оцінка елементів знижується залежно від виду цих помилок.

Не оцінюється в програмі напівакробатичний або акробатичний елемент або їх комбінація :

  - виконаний понад встановлену кількість в цій дисципліні; - повторно виконаний в програмі; - не дозволений в цій дисципліні.

У дисциплінах "М клас-мікст" чоловіка і жінки, "А клас-мікст" чоловіка і жінки, "Формейшн-мікст" чоловіка і жінки не оцінюються заходи з фуса і бетаріни без подальшого виконання напівакробатичного або акробатичного елементу (комбінації акробатичних елементів). Фінальна поза не оцінюється як акробатичний елемент.

Під технічними помилками розуміються мимовільні спотворення техніки виконання акробатичного елементу, що знижують його якість, безпеку і видовищність.

До технічних помилок відносяться:

  § помилки приземлення, зіскока; § недостатня стійкість партнера при виконанні відповідного

Акробатичного елементу або комбінації;

  § видиме зусилля і напруга при виконанні акробатичного елементу абло комбінації; § відсутність чистоти і точності в рухах при виконанні акробатичного елементу або комбінації (форми і лінії тіла); § спотворення елементу; § недостатня амплітуда і висота при виконанні акробатичних елементів; § відсутність чітко вираженої фази польоту; § втрата темпу при виконанні акробатичних елементів (комбінацій); § недостатня швидкість на елементах-обертаннях; § торкання підлоги при не технічному виконанні елементу; § додаткова опора з боку партнера, щоб запобігти падінню, торканню підлоги для відновлення балансу; § падіння (не плановане приземлення) - втрата контролю над виконуваним акробатичним елементом з торканням підлоги будь-якою частиною тіла.

Зниження оцінки і штрафи за порушення техніки виконання акробатичних елементів :

Дрібні помилки - зниження оцінки на 0,1 - 0,2 балу;

Значні помилки - зниження оцінки на 0,3 - 0,5 балу;

Грубі помилки - зниження оцінки на 0,6 - 1,0 балу;

Грубі помилки - штраф 1,0 - 5,0 балу.

Техніка ніг

У компоненті "Техніка ніг" оцінюється основний хід акробатичного рок-н-ролу і усі інші рухи ніг під час танцю з урахуванням якості

  - музичність; - різноманітність.

Під музичністю розуміється відповідність фаз рухів ніг ритму музичного супроводу.

Музичним виконанням основного ходу вважається, коли кидки виконуються в сильну частку музики (на рахунок 1 і 3 такти) і постановка в слабку частку (на рахунок 2 і 4 такти).

Під різноманітністю розуміється наявність в програмі різних типів рухів ніг з наступним зразковим розподілом питомої ваги в оцінці (за винятком "D клас-мікст" юнака і дівчини, "Е клас-мікст" юнака і дівчини) :

  § основою хід - 1/3; § варіації основного ходу (усі кидкові рухи ніг і інші рухи, виконуються на " пружинці") - 1/3; § "джаз" (усі рухи ніг, що не відносяться до основного ходу і варіацій основного ходу) - 1/3.

Під різноманітністю в "D клас-мікст" юнака і дівчини, "Е клас-мікст" юнака і дівчини розуміється наявність в програмі вказаних нижче різних типів рухів ніг з наступним зразковим розподілом питомої ваги в оцінці:

  § основою хід - 1/2; § варіації основного ходу - 1/2.

При виконанні програми обов'язковий основний хід акробатичного рок-н-ролу. Основний хід має тривалість; такту (музичний розмір 4/4) і містить 6 долею (рахунків). Основний хід виконується на " пружинці" (ритмічний рух голеностопа опорної ноги). Крокові варіації повинні відповідати стилю "Рок-н-рол". У відбіркових турах Компонент "Техніка ніг" оцінюється однією загальною оцінкою. У фіналі - окремо у партнера і партнерки.

Танцювальні фігури

У компоненті "Танцювальні фігури" оцінюється сукупність танцювальних рухів партнерів, яких вони можуть виконати в парі і незалежно один від одного з урахуванням якості виконання за наступними критеріями :

  § складність; § різноманітність; § оригінальність.

При оцінці якості виконання танцювальних фігур враховується танцювання по хресту, дотримання чіткості ліній, синхронність виконання, хореографічна підготовка учасників.

Під різноманітністю розуміється наявність в програмі різних типів танцювальних фігур :

  § маятникові - контактні і безконтактні зміни; § лінійні - фігури без переміщення один відносно одного (у тому числі доріжки); § обертальні - обертання, виконані як в парі, так і самостійно.

При виконанні програми обов'язкове танцювання в парі, тобто виконання танцювальних фігур у контакті з використанням ведення.

Композиція

У компоненті " Композиція" оцінюється постановка програми пари/команди (групи спортсменів) за наступними критеріями:

У відбіркових турах - схема програми (гармонійний взаємозв'язок танцювальних фігур);

У фіналі - поєднання музики, танцювальних фігур, костюма і стилю пари, а також вступ і фінальна поза.

Загальне враження

У компоненті "Загальне враження" оцінюється видовищність програми (у тому числі костюм) і артистизм виконавців.

У компоненті "Загальне враження" суддя має право додатково заохотити пару/команду, якщо при виконанні програми були продемонстровані нові і/або оригінальні елементи танцю або акробатики.

Висока оцінка парі/команді за компонент "Загальне враження" можлива тільки за наявності у неї високих оцінок за інші компоненти.

В таблиці 1.2 наведено класифікаційні ознаки акробатичного рок-н-ролу, як виду спорту.

Таблиця 1.2

Акробатичний рок-н-ролл у системі спортивних класифікацій

Класифікаційна ознака

Характеристика акробатичного рок-н-роллу

По характеру діяльності спортсмена

Високоактивний вид спорту

За аналогією класифікацій олімпійських видів спорту

Складнокоординаційний вид

Структура діяльності спортсмена

Ациклічний

Особливості взаємодії спортсменів

Парних та синхронно-груповий

Географічне розположення

Міжнародний вид спорту

Спосіб виявлення змагальних результатів

Результат визначається умовними одиницями, які присуджуються за виконання обумовленою програмою змагать

Адаптаційні процеси сенсорних реакцій спортсмена до умов змагальної реакції

Вид спорту з відносно стабільними проявами кінематичних характеристик

Фізіологічна класифікація по структурі змін, по структурі зміни поз та рухів

Вид спорту із стереотипними (стандартними) рухами якісного значення

Класифікація в біохімії та біомеханіці

Ациклічний вид спорту

По енергійному забеспеченню та тривалості рухової активності

Рухова активність субмаксимальної потужності

Аналізуючи данні з точки зору фізіології та біомеханіки акробатичний рок-н-ролл являє собою динамічну парну танцювальну акробатику субмаксимальної інтенсивності, лімітовану як часовими, так і темпо - ритмічними характеристиками. Це визначення акробатичного рок-н-ролу закріплює його місце серед великої кількості видів спорту. Відмінна особливість цього виду спорту, полягає в тому, що він є ациклічним, швидкісно-силовим, складнокоординаційним, темпо-ритмовим, структурним і має свої хореографічні особливості [3].

Похожие статьи
Судійство спортсменів на змаганнях - Розвиток координаційних здібностей у спортсменів в акробатичному рок-н-роллі

Предыдущая | Следующая