Класифікація видів туризму - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

За існуючою в світовій практиці оцінці масштабів туристського руху, до туристів "відносять всіх осіб, які тимчасово і добровільно змінили місце проживання з будь-якою метою, крім діяльності, що винагороджується в місці тимчасового проживання". Осіб, які перебувають у вільний час в будь-якій місцевості менше 24 год, вважають екскурсантами. Подорожі в межах своєї країни об'єднуються поняттям "внутрішній (національний) туризм", а за її межами - "іноземний туризм". За даними міжнародних офіційних туристських організацій, в 2010-2011 рр.. від загальної кількості 1100-13000 млн. туристів у світі 75-80% припадає на внутрішній туризм.

За формою і змістом туризм різноманітний: прогулянки, походи, екскурсії, табори та інші [30].

Головним є поділ туризму на внутрішній і міжнародний.

Внутрішній туризм -- міграційні потоки людей у межах країни постійного проживання з туристськими цілями. Національна грошова одиниця, яка використовується повсякденно, надалі залишається засобом платежу, а рідна туристу мова -- засобом спілкування. Такі подорожі порівняно легко організувати. За деякими оцінками, на частку внутрішнього туризму припадає 80-90% усіх туристичних поїздок, а загальний обсяг витрат на внутрішній туризм є 5-10 разів перевищує витрати туристів на міжнародні поїздки.

Міжнародний туризм охоплює поїздки осіб, що подорожують з туристськими цілями за межі країни постійного проживання. Перетин державного кордону для них пов'язаний з певними формальностями: оформленням закордонних паспортів і віз, проходженням митних процедур, валютним і медичним контролем. Ці правила вводяться державою в цілях боротьби з незаконною міграцією, міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками, проституцією і т. д. і забезпечують установлений порядок в'їзду в країну і виїзду з неї. Спеціальні служби перевіряють дотримання туристами паспортно-візового режиму, вимог щодо вакцинації (щеплень), правил і умов провезення через кордон речей, товарів, валютних коштів і проведення операцій по обміну валюти.

Залежно від мети подорожей туризм поділяється на:

  - пізнавальний (екскурсійний) -- відвідання чим-небудь привабливих місць, огляд культурних, історичних, природних пам'яток; - спортивний туризм -- участь у спортивних заходах; - аматорський -- полювання, рибальство та інше; - приміський туризм -- масові короткострокові виїзди великих колективів, окремих груп і осіб за місто, у тому числі в спеціальні зони відпочинку; - з соціальними цілями -- участь у громадських заходах; - Діловий - відвідування об'єктів, що становлять професійний інтерес; - релігійний -- відвідини "святих" [16, c.52].

У міжнародній статистиці туристичні поїздки на курорти, в дачні місцевості до родичів, знайомих, на ярмарку, конгреси також прийнято вважати туристськими. Турист, як правило, переслідує кілька цілей (наприклад, поїздку на курорт і огляд визначних пам'яток), в яких домінуюча мета обумовлює туристський маршрут, час року, тривалість подорожі, спосіб пересування, тип тимчасового житла (готель, туристська база, намет), з групою або індивідуально, з сім'єю, з власним туристичним спорядженням, на засадах самообслуговування. Мета та умови подорожі, у свою чергу, визначаються матеріальними можливостями туриста, станом його здоров'я, віком, професією, культурним рівнем і ін, а також матеріально-технічною базою туризму і соціальною підтримкою (виплати та дотації з громадських і приватних фондів, різні пільги туристам і туристичним організаціям).

Прийнято розрізняти туризм організований - подорож за програмою, наміченою туристським установою, з наданням комплексу послуг, і неорганізований, так званий самодіяльний, - подорож за планом, розробленим самим туристом, з більш-менш значною часткою самообслуговування.

Екскурсія -- це колективне відвідування певних об'єктів з пізнавальною або науковою метою. Екскурсії також мають на меті розширення світогляду, загального культурного розвитку людини [11, c.92].

Туристична експедиція представляє собою організоване багатоденну подорож в малодосліджений район, яке здійснюється із спеціальними дослідницькими цілями.

Самою доступною і масовою формою туризму є походи. Туристичний похід -- це подорож з активним способом пересування у віддалених від місця проживання районах, що здійснюється з освітньою, оздоровчою, спортивною, дослідницькою метою.

У залежності від цілей походи можуть бути пізнавальної, оздоровчої, спортивної спрямованості.

Пізнавальні походи спрямовані на вивчення свого краю (району, області): рельєфу, клімату, господарства. Оздоровчі походи сприяють загартовуванню організму, розвитку і вдосконаленню рухових якостей, підвищують працездатність, служать прекрасною формою активного відпочинку, значення якого величезна. Спортивні походи покращують фізичну підготовленість, сприяють фізичному вдосконаленню [25, c.71].

Саме метою подорожі визначається вид туризму. Розрізняють такі види туризму:

  - маршрутно-пізнавальний; - спортивно-оздоровчий; - діловий і конгрес-туризм; - курортний, лікувальний; - фестивальний; - мисливський; - екологічний; - шоп-туризм; - релігійний; - навчальний; - етнічний і інші.

За способом пересування:

  - пішохідний туризм; - влосипедний туризм; - кінний туризм; - альпінізм; - лижний туризм; - мототуризм; - за ступенем використання транспортних засобів.

Туризм припускає переміщення людей з одного місця в інше як усередині країни, так і за її межами.

Подорож з використанням стандартних видів транспорту:

  - повітряний транспорт (рейси за розкладом, поза розкладом), - водний транспорт (пасажирські лінії і пороми, круїзи), - сухопутний транспорт (залізничний, міжміський та автобуси, приватні автомашини, прокат транспортних засобів тощо), - використання екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, повітряна куля, дельтаплан та ін.).

Залежно від засобів розміщення туристів розрізняють такі види туризму:

  - тризм в готелі, - тризм в мотелі, - тризм в пансіоні, - кемпінговий туризм [29].

Готелі, як правило, розташовані або в центрі міста, або недалеко від аеропорту чи залізничного вокзалу.

Мотелі розташовуються або вздовж автомобільної траси, або наокраїні міста. Проживання в мотелі повинно забезпечувати туристам умови по догляду за автомобілем (автостоянки, бензозаправні станції, автосервіс і т. д.)

Турпансіони готельного типу з єдиним управлінням, надають клієнтам житло водному або кількох номерах, супутні послуги та автономну кухню.

Кемпінги, туристичні села, турбази -- це приміщення, розташовані, як правило, в заміській місцевості, призначені для розміщення як звичайних, так і автотуристів.

Спортивний туризм -- це пересування людей у вільний час, щоб займатися спортом.

Він має такі різновиди:

  - пішохідний; - гірський; - водний (на плотах, байдарках); - лещетарський; - гірськолижний; - велосипедний; - автомобільний та інші [15, c.51].

В Україні цей вид туризму є досить поширеним. Спортсмени-туристи для підвищення своєї спортивної кваліфікації виконують встановлені нормативи. Туристичні походи мають різні категорії складності, визначаються характером і кількістю природних перепон, які має перебороти спортсмен-турист під час проходження маршруту, розробленого і затвердженого маршрутно-кваліфікаційними комісіями. Крім того, категорія складності визначається тривалістю подорожі, протяжністю і складністю маршруту, а також іншими специфічними чинниками.

Проходження туристичних маршрутів від простих до найскладніших і накопичення досвіду організації та проведення туристичних подорожей передбачають виконання певних спортивних нормативів, що дають право одержати розряди і звання [23, c.56].

Активно розвиваються цільові туристичні поїздки на фестивалі мистецтв, виставки, свята, спортивні змагання, а також спільна робота та відпочинок молоді різних країн у спортивних та оздоровчих таборах тощо. Такі заходи також сприяють розвитку туризму. Для залучення іноземних туристів у багатьох країнах приділяють увагу організації різноманітних видовищних заходів.

Релігійний туризм -- це подорожі, які мають на меті будь-які релігійні процедури, місії. Він є найстарішим видом туризму. Сьогодні особливо помітне прагнення туризму і релігії до тісного співробітництва. У туризмі з релігійною метою можна виокремити такі види поїздок:

  - паломництво, тобто відвідання святих місць, щоб вклонитись церковним реліквіям, святиням і взяти участь у відправленні релігійних обрядів; - пізнавальні поїздки, мета яких ознайомлення з релігійними пам'ятками, історією релігії та релігійною культурою; - наукові поїздки - поїздки науковців, які вивчають різні релігії. Основними центрами релігійного туризму є Єрусалим, Ватикан, та Мекка [19, c.86].

Отже, класифікаційні системи туризму досить чіткі, стрункі й грунтовні. Втім, при порівнянні українських та закордонних класифікаційних систем виникають певні труднощі. Здебільшого це зумовлено диференціацією рекреаційних ресурсів та різним соціально-економічним становищем країн.

Похожие статьи
Класифікація видів туризму - Характеристика діяльності туристичної фірми ПП "Євро-Софія"

Предыдущая | Следующая