Інші фантастичні саги - Кельтський епос. Загальна характеристика

"Повість про Байле Доброї Слави" є переходом від епосу до казки. Вона склалась у Середні віки, проте досить пізно. Про це свідчить відсутність у ній первісно-суворих, героїчних рис. Характерне прізвище "Байле" - "той, про кого всі добре говорять", а також заключення, у якому поет немовби оглядається на сиву давнину.

"Любов до Етайн" - одна з саг, що містять мотив кохання смертного та сіди. Її можна віднести як до історичних, так і до міфологічних саг. Вона є частиною сказань про Етайн, які можна відновити лише по незначним уривкам, що збереглись. Їх сюжет такий: Етайн колись була дружиною бога Мідера, але їх розлучила заздрість іншої сіди на ім'я Фуамінах. Перетворена чарами останньої на комаху, Етайн сім років літала у повітрі, доки не потрапила у кубок з напоєм, який випила дружина уладського воїна. Жінка зачала від цього і Етайн відродилась у людській подобі. Вона стала дружиною короля, але Мідер повернув її, вигравши у шахи.

Сага "Битва при Маг Туйред" ("Cath Maige Tuired") розповідає про битву між чарівним народом Туатха Де Даннан (Племенами Богині) та темними фоморами. Туатха Де Даннан - це колишні язичницькі боги, що в християнську епоху переосмислились як "сіди" - напівбоги, чарівні істоти.

"Смерть Муйрхертаха, сина Ерк" ("Aided Muirchertaig Meic Erca") - один з характерних прикладів кельтських "легенд про любов і смерть" з їх живописною фантастикою і вражаючим трагізмом. У основі цієї саги лежить переказ про історичну подію - смерть короля Муйрхертаха (VІ століття). Епічний переказ склався невдовзі після смерті короля, пізніше зазнав ряду видозмін. Спочатку оповідь забарвилась рисами язичницької казкової фантастики шляхом введення образу сіди-чарівниці Ан. Потім, потрапивши у руки монахів, вона зазнала християнізації.

Епос ірландський сага кухулін

Похожие статьи
Інші фантастичні саги - Кельтський епос. Загальна характеристика

Предыдущая | Следующая