ВСТУП - Невербальні засоби комунікації: їх сутність, функції та види

Невербальний спілкування комунікація

Актуальність теми. Спілкування як особливого роду діяльність - це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співбесідників, це, надалі, взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань під час обсудження предмета розмови, це, нарешті, досягнення встановлених кожною стороною мети переговорів (обмін думками, враженнями).

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях. Відомо, що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. В цьому процесі важливу роль грають емоції, манери партнерів, жести. Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невбальних засобів вираження і лише 20-40% інформації передається за допомогою вербальних. Ці дані заставляють нас замислитись над значенням невербального спілкування для взаємопорозуміння людей, звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, а також породжують бажання оволодіти мистецтвом тлумачення цієї особливої мови, якою ми усі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього.

Особливістю невербальної мови є те, що її виявлення обумовлене імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.

Розуміння мови міміки та жестів дозволяє більш точно визначити позицію співбесідника. Читаючи жести, ви здійснюєте зворотну дію, котра грає визначну роль в цілісному процесі ділової взаємодії, а сукупність жестів є важливою складовою такого зв'язку. Ви можете зрозуміти, як сприйнято те, що ви говорите, - зі схваленням чи вороже, розкутий співбесідник чи ні, зайнятий самоконтролем чи нудьгує...

Знання мови жестів і рухів дозволяє не лише краще розуміти співбесідника, а й (що найважливіше) передбачити, яке враження справило на нього почуте ще до того, як він висловиться з цього приводу. Іншими словами, така безслівна мова може попередити вас про те, чи слід змінити свою поведінку чи зробити щось інше, щоб досягти потрібного результату.

Метою контрольної роботи є: комплексне теоретичне та практичне дослідження особливостей роботи процесу невербального спілкування людини.

Для досягнення поставленої мети потрібно розв'язати такі завдання:

    - з'ясувати поняття "невербальне спілкування"; - дослідити організацію роботи кінесичних та проксемічних особливостей невербальної комунікації; - розкрити можливі алгоритми змісту жестів, пози та міміки людини; - показати на конкретному прикладі особливості зональних просторів та особистої території.

Об'єкт дослідження - людина та її поведінка.

Предмет дослідження - робота з вивченням поведінки людини при невербальному спілкуванні.

Ключові терміни: невербальне спілкування, вербальні символи, жести, пози, міміка, мова рухів, зона, простір, особиста територія, візуальний контакт.

Структура роботи: складається з вступу, 2 розділів, що розкривають тему дослідження, висновків та списку використаних джерел (12 позицій).

Похожие статьи
ВСТУП - Невербальні засоби комунікації: їх сутність, функції та види

Предыдущая | Следующая