Вступ - Пологові травми новонароджених

Шлях малюка у світ не устелений трояндами - травми тут не бракує.

Пошкодження органів і тканин, що виникають під час пологів, можуть стати причиною подальшого погіршення функції відповідної системи чи органа дитини. Рання діагностика та лікування, а також адекватна реабілітація значно поліпшують прогноз. Патологія новонароджених є одним із актуальних проблем педіатрії. По статистичних даних різних країн світу захворювання новонароджених займають 1-е місце в структурі дитячої смертності, тому попередження патології новонароджених - це одне з найважливіших етапів у боротьбі зниження дитячої смертності. В Україні багато уваги приділяється антенатальної охороні плоду, попередження захворювань новонароджених, підвищення якості обслуговування хворих новонароджених і недоношених дітей. Здоров'я новонародженого залежить від низки чинників: стану здоров'я матері, течії пологів, умов довкілля у постнатальному періоді, способу вигодовування та інших.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), перинатальним періодом називають період від 28-й тижня внутрішньоутробного життя плоду по 7-му добу життя новонародженого.

Прийнято вважати показником життєздатності термін вагітності 28 тижнів, масу тіла плоду 1 кг., довжину тіла плоду 35 см. З дітей, що народжені живими, але вмирають на 1-ому тижні, понад 40 % кримінальних та вмирають у 1-у добу життя, менш 25 % - через 3 доби. Результат пологів для плоду залежить від віку його матері, і навіть числа попередніх пологів. Вік жінки 20 - 24 років є найсприятливішим для перших пологів, діти народжуються міцними, цілком доношеними. Зазначений вік матері характеризується ще й тим, що в більшості матерів цього віку відсутні серйозні захворювання. Для других пологів оптимальним є вік жінки 25 - 29 років. При перших пологах віком від 30 років і за других пологах старше ніж 35 років збільшується ризик перинатальної патології. Значний процент смертності новонароджених складають їхні пологові травми.

Факторами, що призводять до родової травми, є неправильне положення плода, невідповідність розмірів плода розмірами малого тазу вагітної (великий плід або звужений таз матері), особливості внутрішньоутробного розвитку плода (хронічна внутрішньоутробна гіпоксія), недоношеність, переношеність, тривалість пологів (як стрімкі, так і затяжні пологи). Безпосередньою причиною родового травматизму за частіше бувають неправильно виконувані акушерські допомоги при поворотах та вилученні плода, накладання акушерських щипців, вакуум-екстрактора та при використанні інших інструментів.

Пологова травма - це порушення цілісності та розлад функції тканин і органів новонародженого, що виникають під час пологів. В середньому, біля 2 % дітей отримують під час пологів ті чи інші ушкодження, хоча справжня їх частота не встановлена, оскільки в різних регіонах вона залежить від соціально-економічних, медичних, біологічних та економічних факторів.

Перинатальна гіпоксія і асфіксія часто супроводжують пологові травми, але можуть бути однією з патогенетичних ланок їх виникнення.

Похожие статьи
Вступ - Пологові травми новонароджених

Предыдущая | Следующая