Висновок - Використання космічних апаратів в інтересах людства

Розглянуті у цій роботі питання використання космічної техніки (як безпосереднього, так і опосередкованого) показують той великий внесок, який вносить космонавтика в різні сфери діяльності людей. Номенклатура завдань, що вирішуються вже сьогодні космічними системами, виключно різноманітна. Це і дослідження природних ресурсів Землі, і охорона навколишнього середовища, і зв'язок, і геодезія, і навігація, і метеорологія, та ін.

Особливе значення в наші дні набуло дослідження природних ресурсів і навколишнього середовища за допомогою космічних систем, забезпечених різноманітної апаратурою дистанційних вимірювань з космосу. Цьому напрямку належить внести основний внесок у народнегосподарство.

У вирішенні цього найважливішого завдання велика роль належить космічним системам дослідження природних ресурсів і навколишнього середовища, які взяли на озброєння досягнення ракетно-космічної техніки, радіоелектроніки та обчислювальної техніки, в оптико-механічного та оптико-електронної апаратури. Фотоапаратура і різні види телевізійних систем, ІЧ та НВЧ радіометри, поляриметри та спектрометри, скаттерометри і радіолокатори бічного огляду, лідар (лазерні висотоміри) і радіовисотомір, магнітометри і гравіметри та інші види бортової апаратури дозволяють отримати з космічних орбіт найціннішу інформацію про фауну і флору нашої планети і краще зрозуміти закономірності геологічної будови земної кори і розміщення в ній корисних копалин.

Ці дослідження, доповнені астрофізичними дослідженнями в космосі, поряд з вирішенням злободенних господарських завдань дають можливість підійти до вирішення фундаментальних проблем перетворення природи на нашій планеті. Велике значення подальшого розвитку і вдосконалення всіх видів зв'язку (радіо, телефонного, телеграфного, телевізійної). Сьогодні цей процес носить глобальний характер, і тут все більшого значення набуває зв'язок на основі космічних систем. Те ж можна сказати про навігаційних системах. Розвиток метеорології завдяки космічній техніці вступило в принципово нову фазу, коли розпочато найглибше вивчення тонких механізмів і першопричин породоутворюючих процесів.

Похожие статьи
Висновок - Використання космічних апаратів в інтересах людства

Предыдущая | Следующая