Висновок - Походження і розвиток Всесвіту

Обидві зовнішні оболонки - гідросфера і атмосфера - щільно взаємодіють один з одним і з рештою оболонок Землі, особливо з літосферою. На них надають пряму дію Сонце і Космос. Кожна з цих оболонок є відкритою системою, що володіє певною автономією і своїми внутрішніми законами розвитку. Всі, хто вивчає повітряний або водний океани, переконано, що об'єкти дослідження знаходять дивну тонкість організації, здатність до саме регуляції. Але при цьому жодна із земних систем не випадає із загального ансамблю, і їх сумісне існування демонструє не просто суму частин, а нову якість.

Серед співтовариства оболонок Землі особливе місце займає біосфера. Вона захоплює верхній шар літосфери, майже всю гідросферу і нижні шари атмосфери. Термін "біосфера" ввів в науку в 1875 р. австрійський геолог Э. Зюсс (1831-1914). Під біосферою розумілася сукупність живої матерії, яка засиляє поверхню планети разом з середовищем незаселеного. Нове значення цьому поняттю додав В. І. Вернадський, який розглядав біосферу як системну освіту, як геологічну оболонку Землі. Значущість цієї системи виходить за межі чисто земного світу, вона є ланкою космічного масштабу.

Похожие статьи
Висновок - Походження і розвиток Всесвіту

Предыдущая | Следующая