ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних тіл

    1. Антонов В. А., Железняк О. А., Завизион О. В. Описание гравитационного потенциала тел вращения // Вісник Астрон. школи. - 2000. - Т. 1, №1. - С. 44-50. 2. Завізіон О. В. Самогравітуючі диски як засоби описання зовнішніх гравітаційних полів небесних тіл // Кинемат. и физ. небес. тел. - 2000. - Т. 16, №5. - С. 477-480. 3. Завізіон О. В. Про визначення густини еквігравітуючих стержнів, за допомогою яких описується зовнішнє гравітаційне поле планет-гигантів // Кинемат. и физ. небес. тел. - 2001. - Т. 17, №1. - С. 89-92. 4. Завізіон О. В. Порівняння різних методів описання зовнішнього гравітаційного потенціалу планет-гігантів // Кинемат. и физ. небес. тел. - 2001. - Т. 17, №2. - С. 189-192. 5. Завизион О. В. Сравнение методов описания внешних гравитационных потенциалов небесных тел // Радиофизика и радиоастрономия. - 2001. - Т. 6, №2. - С. 101-104. астрономічний еквігравітуючий планета 6. Zavizion O. V. External gravitational potential of giant planets with the potential of the system of inhomogeneous self-gravitating disks // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Suppl. Ser. - 2000. - №3. - P. 242-244. 7. Завізіон О. В. Про густину самогравітуючих дисків, зовнішні потенціали яких співпадають з гравітаційними потенціалами еліпсоїдів обертання // Вісник Астрон. школи. - 2000. - Т. 1, №1. - С. 82-85. 8. Завізіон О. В. Методи описання гравітаційних полів тіл сонячної системи // Труди Першої міжнародної конференції КАММАК 99: комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери. - Вінниця, 2000. - С. 409-417. 9. Завізіон О. В., Терещенко А. О. Особливості дослідження зовнішнього гравітаційного поля планет космічними апаратами // ІІ Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю "Людина і космос": Збірник тез. - Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2000. - С. 13. 10. Завізіон О. В. Вивчення внутрішньої будови планет методом гравітаційного зондування // ІІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос": Збірник тез. - Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2001. - С. 7. 11. Завізіон О. В. Про густину самогравітуючих дисків, потенціали яких співпадають з потенціалами однорідних об'ємних тіл // Наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених": Тези доповідей. - Умань, 1999. - С. 14. 12. Завізіон О. В. Описання зовнішнього гравітаційного потенціалу планет потенціалом системи неоднорідних самогравітуючих дисків // Наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених": Тези доповідей. - Умань, 2000. - С. 20. 13. Завізіон О. В. Застосування еквігравітуючих фігур для описання зовнішнього гравітаційного поля асиметричних небесних тіл // Наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених": Тези доповідей. - Умань, 2001. - С. 11.

Похожие статьи
ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних тіл

Предыдущая | Следующая