Висновки - Договори про надання послуг (господарсько-правовий аспект)

Договір про надання послуг - це угода господарюючого суб'єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності, при наданні послуг. З одного боку, цей договір є лише частковою підставою виникнення господарських зобов'язань. У цьому розумінні категорія господарського зобов'язання узагальнює договірні господарські зобов'язання, основані на договорі. З іншого боку, зміст господарського договору - це сукупність господарських зобов'язань сторін, тобто їх взаємних прав та обов'язків, що виникають саме з такого договору.

Договір про надання послуг - це юридичне джерело договірних господарських зобов'язань. Специфічною рисою договору про надання послуг є встановлення вимоги по відношенню до виконавця надати послугу особисто. Це означає, що особа, будучи виконавцем, зобов'язана надати послугу особисто, не покладаючи цього обов'язку на іншого суб'єкта цивільних правовідносин. Якщо це юридична особа, то зобов'язання з її боку має бути виконано представником останньої, який перебуває із нею в трудових відносинах.

Договір - документ є найважливішим доказом в суді у випадку виникнення спору, а інколи винна сторона, розуміючи, що від відповідальності не втекти, обирає досить оригінальний прийом захисту: вона заперечує сам факт укладання договору або наявність у ньому тих чи інших умов на момент підписання. У цьому зв'язку особливого значення набуває правильне оформлення тексту договору, на підставі чого можна рекомендувати наступне:

    А) підписи сторін мають бути зроблені повністю і розбірливо. Хрестики та закарлючки на договорі на надання послуг у випадку, якщо ваш контрагент заперечить свій підпис, можуть потягти за собою те, що судова експертиза не зможе дати однозначну відповідь про авторство підпису, і це може суттєво зашкодити; Б) ніколи не неможна підписувати чистих бланків, оскільки такими паперами можуть скористатися нечесні люди у випадку, якщо ці документи будуть випадково загублені; В) після підписання договору на надання послуг ні за яких обставин не віддавайте свій оригінальний примірник договору вашому контрагентові або іншим стороннім особам. Краще всього зніміть на ксероксі копію оригінального договору і в поточній роботі треба користувітися лише нею. Оригінальний примірник договору, для запобігання можливій втраті або викраденню, краще покласти у сейф і використовувати цей документ лише у справді необхідних випадках; Г) якщо текст договору на надання послуг складає кілька сторінок, необхідно їх прошити, заклеїти і засвідчити підписами та печатками сторін. Деякі підприємці використовують інший, також ефективний спосіб: вони підписують кожну сторінку договору. Така обставина у випадку спору може захистити сторони від заяв недобросовісного партнера, що "цей аркуш договору він в очі не бачив"; Д) може статися так, що контрагент раптом заявить, що при підписанні договору на надання послуг його обманули, ввели в оману, підсунули для підписання не той примірник договору тощо. Тому рекомендовано зберігати проекти договору із власноручними виправленнями, зауваженнями та вставками іншої сторони. Такий документ в суді може слугувати доказом того, що ваш контрагент при укладанні угоди зовсім ні в чому не помилявся, а діяв розумно і обдумано.

Похожие статьи
Висновки - Договори про надання послуг (господарсько-правовий аспект)

Предыдущая | Следующая