Література - Політологія: основні поняття

    1. Див.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. -- М., 1984. -- т. 4. -- с. 55. 2. Див.: политология. Энциклопедический словарь. -- М., 1993. -- с. 269. 3. Див.: Політологія: історія та методологія / За заг. ред. Ф. М. Кирилюка. -- К.: Здоров'я, 2000. -- С. 20. 4. Див. Політологія: історія та методологія / За заг. ред. І. С. Юзюбка, К. М. Левківського. -- К.: Вища шк., 1998. -- С. 18. 5. Див.: Политология: Энциклопедический словарь.-- М., 1993. -- с. 256. 6. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 1999. - 108 с. 7. Гелей С, Рутар С. Політологія: Навч. посібник. 3 вид., перероблене і доповнене. - К.: Знання, 1999. - 427с. 8. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / За ред. І. С. Дзюбка, І. Г. Оніщенко, К. М. Левківського, З. І. Тимошенко. - К.: УФІМБ, 1999. - 161 с. 9. Політологія: Підручник / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. - К.: Вища школа, 1998. -415 с. 10. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с. 11. Політологія: Курс лекцій / І. С. Дмитрів (керівник), О. М. Рудакевич, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль: Астон, 1998. 12. Потульницький В. А. Теорія української політології: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1993. - 191 с. 13. Конспект лекцій з курсу "Політологія" для студентів усіх форм навчання / І. С. Дмитрів, В. А. Кулик, О. М. Рудакевич та ін. - Тернопіль: ТІНГ, 1992. - 44 с. 14. Ніконенко В. М. Політологія (курс лекцій). - Тернопіль, 1992. - 256 с. 15. Основы политологии / Под ред. А. Боднара. - К., 1991. - 144 с.

Похожие статьи
Література - Політологія: основні поняття

Предыдущая | Следующая