Характеристика осередків ядерного, хімічного, біологічного ураження., Осередок біологічного ураження. - Цивільна оборона

Осередок ядерного ураження - називається територія в межах якої в наслідок ядерного вибуху відбулись масові враження людей, сільськогосподарських рослин і тварин, руйнування і ушкодження будинків і споруд.

Він характеризується кількістью уражених людей, розмірами площ уражень, зонами радіоактивного зараження з різними потужностями доз радіації, зонами пожеж, зонами затоплень, руйнуванням і ушкодженням будинків і споруд, ушкодженням або завантаженням захисних споруд. Уроження людей може виникнути від дії ядерної хвилі, світового випромінювання, проникаючої радіації, а також від дії факторів ураження.

Осередок хімічного ураження - це територія, в межах якої в результаті застосування хімічної зброї, або аварійного викиду навколишнє середовище отруйних речовин виникли масові ураження людей.

Основи сучасної хімічної зброї складають: бойові, токсичні, хімічні речовини (БТХР), токсини, гербіциди воєнного призначення.

Осередок біологічного ураження.

Основи сучаснох біологічних засобів уражень складають хвороботворчі мікроорганізми (бактерії, віруси, рікетсії і гриби), високотоксичні продукти їх життєдияльність - токсини.

Зона біологічного зараження - це територія, заражена біологічними збудниками захворювань у небезпечних для людей та тварин межах. Вона характеризуєтьс я видом біологічних засобів, розмірами, розмішенням відносно об'єктів народного господарства, часом утворення, ступенем небезпеки і зміною з часом.

При виникненні осередку біологічного ураження для запобігання поширеню інфекційних захворювань за його межі начальника ЦО міст та населених пунктів вводиться карантин або обсирвація.

Карантин - це система державних протиедимічних заходів для ізоляції осередка ураження та ліквідації виниклих інфекційних захворювань. Він вводиться в тих випадках коли вид збудника не встановлено, або він відноситься до групи особливо небезпечних мікроорганізмів, що викликають вкрай небезпечні захворення, такі як: чума, холера, черевний тиф, натуральна віспа та інші. Термини карантину та обсирвації визначаються тривалістю інкубаційного періоду.

Література: [3];[4];[7].

Похожие статьи
Характеристика осередків ядерного, хімічного, біологічного ураження., Осередок біологічного ураження. - Цивільна оборона

Предыдущая | Следующая