Вступ, Цивільна оборона в сучасних умовах. - Цивільна оборона

Цивільна оборона України - це державна система органів управління, сил і засобів для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, економічного, природного і воєнного характеру.

Актуальні питання цивільної оборони і в мирний час. На території України розміщена велика кількість об'єктів, що є потенційно небезпечними на випадок аварій. Над вирішенням питань запобігання та усунення їх можливих наслідків повинен працювати кожен спеціаліст.

Мета вивчення курсу - це теоретична і практична підготовка студентів до вміння організації захисту населення в надзвичайних ситуаціях, вивчення шляхів і способів підвищення організації проведення рятувальних робіт, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.

Цивільна оборона в сучасних умовах.

В наш час роль і місце Цивільної оборони (ЦО) об'єктивно зумовлюється двома факторами: наслідками можливих надзвичайних ситуацій у мирних умовах, що виникають внаслідок аварій, катастроф і стихійного лиха, а також небезпекою виникнення воєнних конфліктів в ядерний вік.

Воєнні конфлікти в сучасних умовах можуть привести до незрівнянно більших ніж в минулому, втрат серед населення різних змін його життєдіяльності, значного падіння рівня виробництва.

Серед найважливіших факторів, що визначають обороноспроможність держави, особливе місце займає завчасна підготовка до захисту населення і народного господарства людей. Високорозвинуте сучасне індустріальне суспільство потребує все більш ускладненої технології виробництва, що неминуче веде до зростання можливостей виникнення аварій і катастроф.

У зв'язку з цим важливого соціального і економічного значення набуває практика прогнозування і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають в результаті катастроф, стихійного лиха, порушення нормального стану соціальних та економічних систем. А це відповідає міжнародному принципу Цивільної оборони: "Попередження - захист - порятунок".

Верховною Радою України у лютому!993 р. прийнято Закон "Про цивільну оборону України", який проголошує, що громадяни України мають право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо забезпечення його реалізації.

Література: [1];[2];[7].

Похожие статьи
Вступ, Цивільна оборона в сучасних умовах. - Цивільна оборона

Предыдущая | Следующая