Причини виникнення та характеристика надзвичайних ситуацій. - Цивільна оборона

Надзвичайна цітуація це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкт або теріторії, спричинення аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, великою пожежею, застосування засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Надзвичайні ситуації можуть бути визвані природними явищами та мати технолгенний характер.

Стихійні лиха - це небезпечні природні явища, процеси атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження таких масштабів які призводять до катастрофічних з раптовим порушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеральних цінностей, об'єктів народного господарства, що в свою чергу може спричинити аварії і катастрофи.

Справжнім лихом є землетруси, затоплення, зсуви, селеві потоки, бурі, урогани, снігові заноси, лісові пожежі, пожежі торфу, населених пунктів. Для ліквідації їх наслідків залучають сили і засоби цівільної оборони.

Кожне стихійне лихо має свої причини виникнення, притаманні тільки йому особливості впливу на вколинє середовище.

Література: [7].

Похожие статьи
Причини виникнення та характеристика надзвичайних ситуацій. - Цивільна оборона

Предыдущая | Следующая