Менеджмент

 • Сутність і сфера використання мікроелементного дослідження - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Зміст впровадження заходів щодо раціоналізації трудового процесу - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Організація робочого місця токаря на прикладі токарно-копіювальної операції - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Методи вивчення витрат робочого часу - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Заходи щодо раціоналізації після проведення хронометражу - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Обгрунтування заходів згідно НОП - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Ефективність заходів - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Висновок - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

 • Вступ - Аналіз якості

 • Основні терміни і їх визначення - Аналіз якості

 • Управління виробничими процесами в системі якості, Коротко про історичний розвиток управління якістю - Аналіз якості

 • Процеси системи управління якістю продукції на стадії планування та розроблення виробничих процесів її виготовлення - Аналіз якості

 • Поняття системи управління виробництвом - Аналіз якості

 • Основні етапи побудови системи управління якістю підприємства, Коротка історія компанії "Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе" - Аналіз якості

 • Критичний аналіз діючої системи управління якістю - Аналіз якості

 • Метод підвищення управління якістю продукції у ВАТ "Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе" - Аналіз якості

 • Инновационные социальные технологии в системе управления регионом

 • Введение - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Сущность и функции совета директоров, Влияние совета директоров на эффективность работы компании - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Роль независимых директоров в корпоративном управлении - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Гендерная диверсификация совета директоров - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Перекрестная занятость членов совета директоров - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Построение модели взаимосвязи характеристик совета директоров и склонности компании к враждебным поглощениям, Враждебные поглощения и их влияние на эффективность деятельности компании - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Влияние характеристик совета на активность компании в сфере M&;amp;A - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Гипотезы исследования - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Методы исследования - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Результаты эмпирического тестирования модели, Описание выборки - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Анализ полученных результатов - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Заключение - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Литература - Влияние характеристик совета директоров приобретающей компании на склонность к враждебным поглощениям

 • Соціальна відповідальність бізнесу як характеристика підприємницької культури України

 • Имитационное моделирование как инструмент комплексной оценки стратегических рисков логистического предприятия

 • Введение - Деловая карьера менеджера

 • Деловая карьера менеджера: теоретико-методологические основы, Деловая карьера: понятие, сущностные черты и этапы - Деловая карьера менеджера

 • Управление деловой карьерой - Деловая карьера менеджера

 • Специфика женской карьеры на государственной службе и проблема самореализации женщин, Карьерный рост женщин в органах государственной власти: актуальность учета гендерного компонента в государственной кадровой политике Российской Федерации - Деловая карьера менеджера

 • Профессиональная самореализация женщин на государственной службе: факторы, возможности и барьеры - Деловая карьера менеджера

 • Заключение - Деловая карьера менеджера

 • Інноваційні методи в управлінні бюджетним дефіцитом

 • Внутрихозяйственный расчет в сельскохозяйственных организациях в условиях рыночных отношений

 • К вопросу об эффективной оценке и управления рисками и неопределенностью в инвестиционно-строительном комплексе

 • Соціальні аспекти в управлінні підприємством на концепції збалансованої системи показників

 • Ефективний ризик-менеджмент

 • Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробничою діяльності підприємства

 • Выбор и реализация стратегии мотивации персонала организации

 • Введение - Имидж государственного служащего

 • Проблемы формирования имиджа государственного служащего, Определение понятия имидж государственного служащего - Имидж государственного служащего

 • Социально-психологические основы имиджа государственного служащего - Имидж государственного служащего

 • К проблеме выбора проектного менеджмента

 • Введение - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Теоретические аспекты управления мотивацией трудовой деятельностью персонала, Понятие мотивации - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Классификация мотивов трудовой деятельности - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Эволюция теорий мотивации - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Теория мотивации А. Маслоу - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте российских организаций, Понятие о мотивах безопасности - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Общие принципы вынесения наказаний - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Акцентированное использование мотивов безопасности в управлении персоналом российских организаций - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Типичные психологические ошибки российских менеджеров при организации контроля трудового поведения персонала - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Заключение - Анализ мотивов безопасности и их использование в менеджменте

 • Виды современных менеджеров и их функции

 • Введение - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Теоретические аспекты анализа обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования., Состав, структура и роль трудовых ресурсов - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Содержание и задачи анализа трудовых ресурсов - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Методические аспекты состояния и использования трудовых ресурсов Организации, Анализ структуры персонала предприятия - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Анализ использования фонда рабочего времени - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Заключение - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

 • Выработка решений в период кризиса и условиях неопределенности

 • Електроенергетичний ринок України в системі регіонального управління

 • Информационная составляющая экономической безопасности хозяйствующих субъектов и ее значение для обеспечения устойчивого развития национальной экономики

 • Аналіз можливостей застосування в Україні елементів англо-американської моделі корпоративного управління

 • Инновационная инфраструктура России: анализ развития базовых элементов

 • Бирюзовые организации: новая концепция развития бизнеса

 • Внедрение системы контроллинга в ПАО "Ростелеком"

 • Анализ системы управления персоналом территориальных генерирующий компаний Ростовской области и оценка их эффективности

 • Введение, Понятие документа, классификация управленческой документации - Документирование управленческой деятельности

 • Регламентация документирования управленческой деятельности - Документирование управленческой деятельности

 • Разработка бланков документов - Документирование управленческой деятельности

 • Заключение - Документирование управленческой деятельности

 • ВВЕДЕНИЕ - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, Понятие и классификация информационных технологий - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • Характеристика современных информационных технологий и стратегии их использования - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • Системный подход к управлению электронными документами - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • Использование современных информационных технологий в управлении информационно-документационными ресурсами - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕМЕНА И ТЕХНОЛОГИИ" ГОРОДА САМАРА, Характеристика предприятия ООО "Торговый дом семена и технологии" - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • Использование информационных технологий в бухгалтерии ООО "Торговый дом семена и технологии" - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • ОХРАНА ТРУДА - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ использования информационных технологий в документационном обеспечении деятельности предприятия

 • Интеграция сбалансированной системы показателей и системы менеджмента качества

 • Об основных понятиях общей теории риска - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков (общий случай) - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков выполнения инновационных проектов в вузах (с участием внешнего партнера) - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Оценки рисков при выпуске нового инновационного изделия - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при разработке ракетно-космической техники (РКТ) - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • О дальнейшем развитии аддитивно-мультипликативной модели - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Литература - Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники

 • Внедрение методов управления рисками как способ снижения затрат предприятия

 • Введение - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Теоретические аспекты кадрового планирования на предприятии, Основные виды кадрового планирования - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Оценка потребности в персонале - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Анализ кадрового планирования в системе государственного (муниципального) управления, Современные механизмы подбора кадров в системе государственного (муниципального) управления - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Основные направления совершенствования кадрового планирования в системе государственного (муниципального) управления - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Заключение - Кадровое планирование в системе государственного (муниципального) управления

 • Дифференцированный подход к воспроизводству кадрового потенциала в сельском хозяйстве

 • К вопросу о повышении социально-экономических функций унитарных предприятий Краснодарского края

 • Поняття та основні концепції інформаційного менеджменту - Інформаційний менеджмент: сутність, мета і завдання

 • Мета і завдання інформаційного менеджменту - Інформаційний менеджмент: сутність, мета і завдання

 • Обов'язки інформаційного менеджера в організації - Інформаційний менеджмент: сутність, мета і завдання

 • Інформаційний менеджмент в організаційній структурі підприємства - Інформаційний менеджмент: сутність, мета і завдання

 • Введение - Антикризисное управление компании на примере ОАО "Саратовские авиалинии"

 • Характеристика компании, Причины кризисного состояния ОАО "Саратовские авиалинии" - Антикризисное управление компании на примере ОАО "Саратовские авиалинии"

 • Предложения по улучшению финансового положения ОАО "Саратовские авиалинии" - Антикризисное управление компании на примере ОАО "Саратовские авиалинии"

 • Основная часть: Деловое общение: закономерности и тактика - Деловое общение

 • Социально-психологический анализ общения, Общение и его функции - Деловое общение

 • Виды межличностных отношений - Деловое общение

 • Фазы общения, Средства общения - Деловое общение

 • Деловое общение - Деловое общение

 • Используемая литература - Деловое общение

 • Ефективні методи контролю якості продукції для підвищення конкурентоспроможності підприємства

 • Геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети Республіки Киргизстан

 • Вступ - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Теоретичні засади систем управління на базі сучасних корпоративних систем, Роль та значення сучасних інформаційних засобів для покращення системи управління на підприємстві - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Дослідження переваг та недоліків існуючих інформаційних систем - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності та системи управління на підприємстві ВАТ "Вінницький міський молочний завод", Оцінка основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Дослідження системи управління на підприємстві ВАТ "Вінницький міський молочний завод" на базі сучасних інформаційних засобів - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Шляхи удосконалення системи управління інформаційними засобами на підприємстві ВАТ "Вінницький міський молочний завод" - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • Висновки - Вдосконалення системи управління підприємством засобами корпоративних інформаційних систем

 • К вопросу об организации воспроизводства рабочей силы в Краснодарском крае

 • Идентификация комплекса ресурсов управления качеством строительной продукции малых предприятий

 • Анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению населения муниципального образования "Город Магадан" услугами городского пассажирского транспорта

 • Дерево целей и функций системы управления региональной потребительской кооперацией

 • Исследования конъюнктуры организации по обеспечению потребителей в жилищно-коммунальном хозяйстве

 • Введение - Инновации в образовании. Высшее учебное заведение как инновационная структура

 • Понятие инноваций в образовании - Инновации в образовании. Высшее учебное заведение как инновационная структура

 • Высшее учебное заведение как инновационная структура - Инновации в образовании. Высшее учебное заведение как инновационная структура

 • Заключение - Инновации в образовании. Высшее учебное заведение как инновационная структура

 • Общие положения - Инновационный менеджмент предприятия

 • Инновации как объект деятельности предприятия - Инновационный менеджмент предприятия

 • Жизненный цикл инноваций - Инновационный менеджмент предприятия

 • Управление, планирование и организация инновационной деятельности - Инновационный менеджмент предприятия

 • Оценка эффективности инновационного проекта - Инновационный менеджмент предприятия

 • Методы оценки эффективности проекта - Инновационный менеджмент предприятия

 • Введение - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Выбор, обоснование, аналитическое доказательство конкурентоспособности идеи для клиента, Знакомство с предприятием, являющееся базой практики, Разработка анкеты по выявлению спроса населения на отдельные виды услуг - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Дизайн и упаковка идеи для продавца и клиента, Определение факторов риска в данной организации - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Оформление документов для государственной регистрации бизнеса - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Составление договоров с предполагаемыми партнерами по бизнесу - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Логистика и управление качеством продукта и сервиса для клиентов, Определение миссии и целей предприятия - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Проведение PEST-анализа, Проведение SWOT - анализа на примере конкретной организации. Составление матрицы возможностей и угроз - Анализ деятельности магазина "Гермес" (с. Храмцово)

 • Введение - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Теоретические основы SWOT - анализа, SWOT-анализ как стратегический баланс внешней и внутренней среды организации - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Этапы и инструменты SWOT-анализа - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Опыт проведения swot-анализа на примере ООО "КОФЕМИКС", Краткая характеристика ООО "КОФЕМИКС" - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Результаты SWOT - анализа - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Эффективность и проблемы применения SWOT-анализа в ООО "КОФЕМИКС" - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Меры по дальнейшему развитию и совершенствованию стратегии развития ООО "КОФЕМИКС" - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Заключение - SWOT-анализ, и его роль в выработке стратегии организации

 • Использование ассессмент-центра как залог успеха менеджеров в компании

 • ВВЕДЕНИЕ - Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование государственного управления в области сельского хозяйства и рыболовства

 • ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА УПРВЛЕНИЯ - Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование государственного управления в области сельского хозяйства и рыболовства

 • ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА - Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование государственного управления в области сельского хозяйства и рыболовства

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Административно-правовая организация и административно-правовое регулирование государственного управления в области сельского хозяйства и рыболовства

 • Теоретические основы инновационного менеджмента, Понятие и функции инновационного менеджмента - Инновационный менеджмент

 • Современные приемы инновационного менеджмента - Инновационный менеджмент

 • Использование инновационного менеджмента в деятельности предприятия - Инновационный менеджмент

 • Анализ и применение инновационного менеджмента для обеспечения эффективности деятельности компании, Особенности организации инновационного менеджмента на малых и средних предприятиях - Инновационный менеджмент

 • Применение успешных подходов инновационного менеджмента для развития компании - Инновационный менеджмент

 • Инновационный менеджмент в деятельности ООО "Стрейч-Сервис" - Инновационный менеджмент

 • Разработка мероприятий по совершенствованию инновационной деятельности предприятия ООО "Стрейч-Сервис", Проектные предложения по совершенствованию инновационной деятельности - Инновационный менеджмент

 • Создание отдела по инновационному развитию - Инновационный менеджмент

 • ВВЕДЕНИЕ - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Толкающая система&;nbsp;управления материальными потоками - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Тянущая система&;nbsp;управления материальными потоками - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Логистическая концепция&;nbsp;RP - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Логистическая концепция "just-in-time" - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Система&;nbsp;KANBAN - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • Система&;nbsp;ORT - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Изучение систем управления материальными потоками на предприятии

 • "Megascience" как инструмент инновационного развития регионов

 • Влияние расположения и организации рабочего места на мотивацию персонала - Влияние расположения и организации рабочего места на мотивацию персонала

 • Важно ли отображение корпоративного стиля в оформлении офиса? - Влияние расположения и организации рабочего места на мотивацию персонала

 • ВВЕДЕНИЕ - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Возникновение научного менеджмента - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Краткие факты из жизни Ф. У. Тейлора - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Основные идеи и теории, изложенные в труде Ф. У. Тейлора - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Причины малой производительности труда по Ф. У. Тейлору - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Распределение труда и ответственности между рабочими и управлением - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Обязанности менеджеров, система вознаграждения труда, а также разработка новых систем оплаты труда работников - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Общая характеристика предприятия АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Применение системы организации труда, разработанной Ф. У. Тейлором на предприятии АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ - Задачи и теории, которые были разработаны Ф. Тейлором

 • Вступ - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Функції управління в туризмі та їх особливості - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Методи управління в туризмі та їх особливості - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Принципи управління в туризмі та їх особливості - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Характеристика туристичного підприємства "САМ" - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Вплив особливостей функцій, методів, та принципів управління на роботу туристичного підприємства - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Висновок, Список використаних джерел - Вивчення методів, функцій і принципів управління туристичним підприємством

 • Використання сучасних методів оптимізації виробничого планування

 • Исследование закономерностей развития и сущностных параметров диверсифицированных предпринимательских структур

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...