Вступ - Застосування методів базових стратегічних підходів для обгрунтування альтернатив розвитку підприємства (на прикладі відокремленого підрозділу "Стандарт" державного підприємства "Красноармійськвугілля")

На сьогоднішній день одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування. У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат - прибуток. Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування.

У ХХ столітті відбулися глобальні зміни у навколишньому середовищі. Невисокий темп, передбачуваний характер, середня складність чинників змін першої половини попереднього століття дозволяли підприємствам існувати без стратегічного управління. Стратегія діяльності найчастіше розроблялася поза самих організацій, або просто спускалася зверху. У кінці ХХ - на початку ХХІ ст. надвисока значимість факторів конкуренції, технології, попиту змушує перейти до стратегічного планування всіх зовнішніх факторів і сучасних методів управління.

Поняття "стратегія" в галузі управління підприємством як соціально-економічною системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на умови, у яких вона функціонує. Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.

Об'єктом дослідження даної роботи є відокремлений підрозділ "Стандарт" державного підприємства "Красноармійськвугілля". Завданням є практичне застосування методів базових стратегічних підходів для обгрунтування альтернатив розвитку підприємства.

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану. На основі даних досліджень необхідне формування певних стратегій розвитку, направлених на досягнення поставлених підприємством цілей. Це обумовлює актуальність теми даної роботи.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

    - дослідити техніко-економічний стан підприємства; - охарактеризувати основні показники оцінки економічного стану; - здійснити аналіз майна, фінансових результатів, прибутку та рентабельності товариства; - проаналізувати наявні трудові ресурси підприємства; - на основі отриманих даних визначити та запропонувати стратегії розвитку підприємства.

Похожие статьи
Вступ - Застосування методів базових стратегічних підходів для обгрунтування альтернатив розвитку підприємства (на прикладі відокремленого підрозділу "Стандарт" державного підприємства "Красноармійськвугілля")

Предыдущая | Следующая