Вступ - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

Дослідження структури трудового процесу має багатолітню історію і не може припинятися в умовах технологічного і наукового прогресу. Економічний розвиток та вдосконалення елементів виробництва вимагає детального вивчення та раціоналізації. Щоб наша країна займала належне місце в національній економіці необхідно постійно забезпечувати безперервну та ефективну роботу всіх підприємств. Для досягнення позитивних результатів потрібно чітко уявляти структуру трудового процесу, види й зміст методів та способів здійснення окремих виробничих операцій та їхніх комплексів.

Для своєї курсової роботи я обрала тему "Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів (комплексів прийомів, рухів, дій і мікроелементів)", так як вважаю, що трудовий процес - найважливіша складова виробництва в цілому, а точніше є його основою. Проектування методів праці також є необхідними для уникнення стратегічних помилок, покращення кількісних та збільшення якісних показників результату діяльності будь-якого підприємства.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Без людей не може утворитися й існувати будь-яка організація, і від того наскільки зручно та правильно влаштована структура трудового процесу залежить не лише економічна ефективність, а й стан здоров'я та працездатності робітників.

У зв'язку з цим актуальне значення має проблема вдосконалення структури трудового процесу та внесення інновацій в методику виконання типових виробничих дій. З метою досягнення високої продуктивності необхідні нові підходи до розмежування елементів від початку до закінчення робочої зміни, забезпечення більш раціонального використання трудового потенціалу, уникнення навіть незначних втрат часу та відхилень від нормативів.

У процесі написання курсової роботи я поставила перед собою мету:

    - проаналізувати структуру трудового процесу; - детально розглянути класифікацію затрат робочого часу; - з'ясувати загальну характеристику процесу нормування праці; - виявити сферу використання мікроелементного дослідження; - розкрити зміст впровадження заходів щодо раціоналізації трудового процесу; - розглянути організацію робочого місця токаря на прикладі токарно-копіювальної операції; - задіяти метод хронометражу; - на основі теоретичного та практичного аналізу спроектувати методи складових елементів праці; - побудувати графік раціоналізації трудового процесу; - обгрунтувати заходи згідно НОП; - розкрити економічну ефективність заходів; - зробити змістовні висновки щодо проведеної роботи.

Досить важливими на мій погляд є заходи щодо раціоналізації трудового процесу, тому необхідно отримати достатню теоретичну базу для подальших дій. Перш за все вони повинні піти на користь не тільки окремих аспектів праці робітників, але й усього виробництва в цілому. Тому в даній курсовій роботі я спробую задіяти найбільш оптимальні заходи.

1. Аналітична частина

Похожие статьи
Вступ - Дослідження структури трудового процесу і проектування методів праці на рівні її складових елементів

Предыдущая | Следующая