Висновки і пропозиції - Кадрова політика

В умовах переходу до ринкових відносин група матеріальних мотивів набуває найбільшого значення, оскільки вони відображають економічну заінтересованість працівників в трудовій участі і визначають частку працівника у створеному продукті. Розмір цієї частки дає можливість придбання матеріальних благ для задоволення власних потреб та забезпечення матеріального добробуту сім'ї. На сучасному етапі розвитку аграрної економіки мотивація праці потребує більш детального врахування сучасної соціально-економічної ситуації на селі, оскільки особливості агропромислової праці визначають специфіку її мотивації, а отже, створення тут якісно нової трудової мотиваційної системи.

Розвиток ринкових відносин передбачає формування ринку робочої сили. В Україні розвиток і пристосування ринку до сучасної економічної ситуації сформували соціально-трудові відносини, основані на низькій мотивації до праці, різкому скороченню робочих місць і вивільненню працівників з усіх галузей економіки, прихованому безробіттю.

В даній роботі проаналізовано стан кадрової політики на акумуляторному зводі "Сада". За підсумками роботи можна розробити заходи зі стимулювання кадрової політики. В комплекс заходів входять:

    - діагностика персоналу (замір мотиваційного потенціалу, визначення соціально-психологічного клімату колективу,) - написання системи навчання у тематично-календарному форматі - організація та проведення фокус-груп, ассесмент центрів - організація заробітної плати, визначення її структури - вивчення ринку праці та володіння інформацією про видозміни ринку, працівників та їхніх потреб - координація роботи по стабілізації умов праці та дотриманню техніки безпеки - аналіз документообігу кадрової служби

Сектор робіт по стимулюванню та оплаті праці:

    - Тарифні погодження - Вивчення та спостереження за видозмінами у мотивації до праці - Встановлення систем стимулів та компенсацій - Розробка інших методів оплати праці

Сектор вивчення кадрів, оцінки кадрів:

    - Аналіз якості трудового життя, ступеню задоволення найважливіших особистісних потреб через діяльність в організації - Визначення морально-психологічного клімату в колективі - Організація оцінки кадрів - Внутрифірмові переміщення - Оцінка змісту роботи - Планування оптимального складу персоналу

Сектор стратегічного управління персоналом:

    - Розробка стратегії управління персоналом для досягнення цілей компанії - Планування розвитку персоналу - Аналіз інформації по ринку робочої сили - Планування потреб персоналу - Забезпечення курівництва кадровою інформацією

Ефективна кадрова політика сприяє "якості персоналу" - нарощуванню кадрового потенціалу організації.

Похожие статьи
Висновки і пропозиції - Кадрова політика

Предыдущая | Следующая