SWOT - аналіз діяльності ПрАТ "Геркулес" - Визначення і вибір шляхів підвищення конкурентоспроможності випущеної ПрАТ "Геркулес"

Звіт про фінансові результати за 2013 рік

Стаття

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції

446915

428473

Собівартість реалізованої продукції

334591

365217

Валовий прибуток

112324

112324

Інші операційні доходи

30135

30150

Адміністративні витрати

10406

10923

Витрати на збут

105880

5641

Інші операційні витрати

20779

19635

Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток

5394

6433

Інші фінансові доходи

1

18

Інші доходи

359

341

Фінансові витрати

2456

2747

Інші витрати

1656

2484

Фінансовий результат до оподаткування прибуток

1642

1561

Чистий фінансовий результат прибуток

1484

1427

Матеріальні затрати

352617

338130

Витрати на оплату праці

17537

16568

Відрахування на соціальні заходи

6388

6014

Амортизація

21614

19017

Інші операційні витрати

73500

72461

Разом

471656

452190

Аналіз впливу зовнішнього середовища організації

Аналіз впливу факторів макросередовища:

За 2013 в Україні курс національної валюти не збільшувався більш ніж на 5%, що сприяло збереженню стабільних цін на сировину і, відповідно, зниженню цін на готовий продукт. Це підвищило купівельну спроможність населення, що збільшило обсяги продажів на 10%.

Аналіз впливу факторів мікросередовища ПрАТ "Геркулес"

1) Постачальники організації.

Публічне акціонерне товариство "Донецький міський молочний завод №2" було засновано в 2001 році на базі Донецького міського молочного заводу №2, що почав випуск молочної продукції ще в 1965 році.

Основна сфера діяльності підприємства -- виробництво традиційних видів молочної продукції. За час свого існування підприємство зарекомендувало себе як виробник високоякісної молочної продукції і вже багато років входить до числа найбільших виробників в Україні.

В компанії "Геркулес" є своє власне тваринницьке господарство "Гірник" в Старобешівському районі Донецької області. Надої від 750 корів австрійської породи в рік складають близько 5 тисяч тонн молока вищого сорту, в якому повністю відсутня або знаходиться у мінімальній кількості патогенна мікрофлора. Цьому сприяє високотехнологічне доїння молока, яке здійснюється за допомогою сучасної ізраїльської доїльної установки.

Утримувати високу якість і натуральність молочної продукції ТМ "Добриня" допомагає якісна сировинна база. Молоко поступає із спеціалізованих господарств Донецької, Запорізької, Харківської і Луганської областей. Відмінною особливістю процесу приймання сировини на завод є наявність первинної температурної обробки молока і очищення його від механічних домішок.

2) Конкуренти організації

Гравців на вітчизняному ринку морозива досить багато, що задає високу конкуренцію. Однак більшу половину всієї продукції, що випускається (близько 60% всього ринку) виробляють п'ять українських компаній: ПАО "Житомирский маслозавод", Компания "Ласунка", Компания "Ласка", Компания "Элит", фирма "Дольче Віта"

Ринок морозива України зростає. З кожним роком збільшується виробництво і споживання морозива. Оскільки середньорічне споживання морозива одним українцем помітно менше, ніж норма споживання або середньорічне споживання жителів Європи і Америки, ринок має потенційну ємність і вельми перспективний в майбутньому.

Конкуренція в даній галузі жорстка, тому виробникам доводиться враховувати всі фактори в боротьбі за споживачів, починаючи від гнучкості цін, закінчуючи поліпшенням якості і упаковки.

В оцінці сильних сторін конкурентів можна назвати низькі ціни при гарній якості, великі обсяги виробництва, хорошу організацію виробництва і збуту виробленої продукції. Слабкі сторони - невисока гнучкість виробництва, зниження цін за рахунок погіршення якості продукції.

Аналіз сильних і слабких сторін

Слабка сторона полягає в тому, що при невеликому обсязі виробленої продукції на деяких видах товарів рентабельність дуже низька. Крім того недостатність потрібного обладнання не дозволяє виготовляти деяку шкільну продукцію, яка повинна випускатися суворо за ГОСТами. Все це показує необхідність збільшення парку потрібного обладнання для підвищення продуктивності та якості продукції.

Сильною стороною являється:

ТМ "Геркулес" победитель Национального конкурса "Золотые торговые марки", обладатель Золотой Стелы и диплома в номинации "Качество третьего тысячелетия". Пельмени "Фирменные" ТМ "Геркулес" и Тесто слоеное ТМ "Геркулес" занесены в "Реестр лучших товаров Украины" как победители Всеукраинского конкурса качества продукции "100 лучших товаров Украины".

Восемь лет подряд по итогам международного конкурса "Выбор года", мороженое ТМ "Геркулес" признается "Лучшим в Украине", семь лет подряд этого высокого звания удостаиваются полуфабрикаты ТМ "Геркулес".

Девять наград привезла торговая марка "Геркулес" (г. Донецк) с Международной специализированной выставки "Світ морозива та холоду-2008", состоявшейся в г. Киеве в конце марта 2008 года. Дегустационная комиссия конкурса, проводимого в рамках выставки высоко оценила качество мороженого "Фруктовое" ТМ "Геркулес" (плодово-ягодное с ароматом вишни в шоколадной глазури), присудив ему "Гран При" в номинации "Глазированное мороженое". Золотой медали конкурса за художественное оформление удостоен торт-мороженое "Киевский".

Серебряные медали конкурса получили мороженое Пломбир "Геркулес" и Пломбир шоколадный "Геркулес" в номинации "Мороженое многослойное", а также глазурь "Кондитерская" в номинации "Глазурь". Бронзовую медаль конкурса получило мороженое "Птичье молоко колибри" в номинации "Мороженое сливочное, пломбир".

На конкурсе упаковки, проходившем в рамках выставки, в номинации "За упаковку мороженого" серебряной медали удостоено мороженое "Фруктовое"ТМ "Геркулес".

В рамках проходившего на выставке дегустационного конкурса оценки качества замороженных полуфабрикатов полуфабрикаты торговой марки "Геркулес" завоевали три медали, золотую медаль в номинации "Замороженные мясные полуфабрикаты" получили "Блинчики с мясом", а серебряную медаль получили пельмени "Фирменные" ТМ "Геркулес", бронзовую медаль получили "Блинчики с творогом".

Небезпеки на ринку для даного підприємства полягають у наступному:

Небезпека "цінової війни" з боку більш сильних конкурентів;

Перебої в поставках якісних сировинних матеріалів через підвищеного попиту на них;

Циклічність даного виду виробництва.

Можливості даного підприємства такі:

Посилення системи дилерів шляхом надання їм додаткових послуг, а саме (зниження цін, відпуск товару "під реалізацію", доставка, мінімальні терміни виготовлення, забезпечення продукцією в періоди підвищення сезонного попиту);

Постійне вивчення діяльності конкурентів для коригування власної діяльності;

Зниження витрат виробництва шляхом більш раціонального використання сировини і людської праці, а також повного завантаження устаткування;

Поліпшення якості продукції, що випускається, використовуючи систему постійного контролю на всіх етапах виробничого процесу;

Розширення ринків збуту;

Поліпшення культури та організації виробництва.

Основні пункти обраної стратегії

Виходячи з аналізу слабких і сильних сторін організації, її можливостей і небезпек, ПрАТ "Геркулес" може виділити основні пункти обраної стратегії, яка може класифікуватися як продуктово-ринкова та маркетингова:

Робити все можливе для підтримки мережі дилерів, яку дане підприємство організувало в 2013 році, налагодити стабільні поставки і низькі конкурентоспроможні ціни для дилерів;

Піддавати ретельному аналізу якість продукції, особливо нової, і при необхідності приймати жорсткі заходи;

Постійно проводити опитування постійних клієнтів для поліпшення і розширення асортименту;

Проводити постійний аналіз діяльності конкурентів, виявляти їх недоліки та переваги для коригування власної діяльності;

Удосконалювати технологічні досягнення для збільшення продуктивності і зниження витрат виробництва;

Стимулювати і удосконалювати професійних і найбільш старанних працівників підприємства.

Навчати персонал, підвищувати кваліфікацію всіх працівників, від адміністративного персоналу до виробничих робітників.

Похожие статьи
SWOT - аналіз діяльності ПрАТ "Геркулес" - Визначення і вибір шляхів підвищення конкурентоспроможності випущеної ПрАТ "Геркулес"

Предыдущая | Следующая