Місія організації, Виробнича діяльність ПрАТ "Геркулес" - Визначення і вибір шляхів підвищення конкурентоспроможності випущеної ПрАТ "Геркулес"

Місія - це відображення соціальної значущості підприємства як економічного суб'єкта, затвердження про задоволення потреб клієнтів шляхом випуску товарів або послуг, максимально корисних споживачеві. Формулювання місії охоплює такі компоненти: споживачі товарів і послуг, найменування товарів, вироблених фірмою, основну технологію підприємства, основні цінності, конкурентні переваги, ставлення до працівників.

Місія підприємства -- виробництво смачних і корисних для здоров'я молочних продуктів у кращих національних традиціях, із використанням передових технологій. Продукція підприємства випускається під торгівельними марками "Добриня", "Глечик", "Утречко".

Виробнича діяльність ПрАТ "Геркулес"

Виробництво ПрАТ "Геркулес" організовано на високому рівні, обладнано сучасним українським та імпортним устаткуванням та складається з 2 цехів із виробництва морозива, загальною потужністю 65 тонн продукції на добу, цех із виробництва напівфабрикатів (70 тонн на добу). ПАТ "Донецький міський молочний завод №2", який входить у склад компанії "Геркулес", щоденно перероблює до 300 тон молока.

Сучасне обладнання, постійне впровадження нових технологій, вивірена стратегія розвитку та високий рівень менеджменту в компанії дозволили компанії досягнути успіху. Про високу якість продукції та менеджменту в компанії свідчать сертифікати ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005. Різноманітний асортимент (близько 60 найменувань морозива та напівфабрикатів, більш 100 видів молочної продукції). Головне кредо компанії "Геркулес" -- "Непереможна сила якості"!

Постійно підвищується рівень виробництва, удосконалюється обладнання та технології виробництва за для найкращого задоволення вимог ринку у високоякісних продуктах. Сучасна технологія шокової заморозки, яку використовують у виробничому комплексі компанії, дозволяє зберігати всі вітаміни та корисні речовини в продукції, що виробляється.

На підприємстві контролюються всі виробничі процеси, здійснюється багатоступеневий контроль сировини та інгредієнтів, що використовуються. Виробничі технології ПрАТ "Геркулес" передбачають використання виключно натуральної сировини. Повну відсутність консервантів та хімічних добавок гарантовано. Наші партнери, що постачають сировину, є кращі вітчизняні виробники з екологічно безпечних районів, із якими за роки десятирічної співпраці склалися міцні виробничі взаємини.

За якістю продукції стежить аккредитована харчова лабораторія. Вона здійснює безперервний суворий фізико-хімічний, мікробіологічний та радіологічний контроль сировини та готової продукції.

Забезпечення конкурентоспроможності фірми

Конкурентоспроможність фірми - комплекс економічних характеристик, що визначають положення фірми на галузевому ринку і включає в себе характеристики товару, які визначаються сферою виробництва; а також чинники, що визначають в цілому економічні умови виробництва і збуту товарів фірми.

На уровень конкурентоспособности предприятия важнейшее воздействие оказывают научно - технический уровень и степень совершенства технологии производства, современных средств автоматизации производства.

Анализ конкурентных позиций на рынке предполагает выяснение факторов, воздействующих на отношение покупателей к фирме и ее продукции, которые влияют на долю фирмы в продажах на конкретном рынке.

Для товарів споживчого призначення ці фактори систематизуються так:

Комерційні умови: можливість фірми надавати покупцям знижки, можливості укладення товарообмінних операцій. Надання комерційного або споживчого кредиту;

Організація збутової мережі: розташування мережі магазинів, доступність їх широкому колу покупців, участь у виставках і ярмарках, використання реклами в різних засобах інформації;

Організація технічного обслуговування продукції: обсяг надаваних послуг, терміни гарантійного ремонту, вартість післягарантійного обслуговування та ін.

Уявлення про фірму з боку споживачів, її авторитет і репутація, інформованість потенційних покупців про фірму, її продукцію, сервіс; з'ясування думки покупців шляхом опитувань;

Вплив тенденцій розвитку кон'юнктури на становище фірми на ринку.

Фірми повинні надавати велике значення аналізу своїх сильних і слабких сторін для оцінки реальних можливостей у конкурентній боротьбі, а також розробці заходів і коштів, за рахунок яких фірма могла б підвищити свою конкурентоспроможність.

Фірма, що має більш низькі витрати виробництва, має більшу величину прибутку, що дозволяє підвищувати його економічну ефективність.

Заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності:

Забезпечення техніко-економічних і якісних показників, які дозволяють фірмі займати лідируюче положення на ринку;

Зміна якості продукції і його техніко-економічних параметрів з метою обліку вимог споживача і його конкретних запитів;

Виявлення і забезпечення переваг продукту порівняно з його замінниками;

Виявлення переваг і недоліків товарів - аналогів, що випускаються конкурентами, і відповідне використання цих результатів стосовно до продукції своєї фірми;

Вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів, з яким вони виступають на ринку, і розробка заходів, що дають переваги в порівнянні з конкурентами;

Визначення поліпшення продукту шляхом підвищення якісних характеристик;

Знаходження і застосування можливих пріоритетних сфер застосування продукції, особливо нової;

Пристосування продукції в роботі в різних умовах;

Диференціація продукції, що забезпечує відносно стійке перевагу покупців, що віддається певним видам взаємозамінних товарів; значення цінової конкуренції в цих умовах знижується, оскільки покупці віддають перевагу звичному якості продукції;

Впливу на споживача шляхом штучного обмеження надходження на ринок нових і більш прогресивних товарів, проведення активної рекламної діяльності, надання товарного кредиту, зокрема, шляхом розстрочення платежу.

Отже, оцінка конкурентоспроможності фірми грунтується на ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових та збутових можливостей фірми. стратегія управління конкурентоспроможність

Похожие статьи
Місія організації, Виробнича діяльність ПрАТ "Геркулес" - Визначення і вибір шляхів підвищення конкурентоспроможності випущеної ПрАТ "Геркулес"

Предыдущая | Следующая