Антикризові дії малих підприємств українського сектору економіки


У рамках поточної нестабільної економічної та політичної ситуації в країні дуже важливим постає питання виживання підприємств на внутрішньому ринку країни. Адже в стресових умовах надзвичайної кризи та недобросовісної конкуренції (демпінгу) іноземних держав та іноземних підприємств (насамперед, китайсько-азіатського походження), виживанням підприємств - це виживання економіки. Виживання економіки - це виживання держави. Тобто, ефективна праця та розширене відтворення підприємств України є підставою для славетного майбутнього нашої держави.

А всередині питання виживання українських підприємств в бурхливому сьогоденні українського секторі економіки найважливішим є питання виживання саме малих підприємств. І для цього переконання існують наступні причини:

    1. Малий бізнес є власністю середнього класу. А середній клас, в свою чергу, є потужним "двигуном" економіки. Його представники є доволі соціально та фінансово мобільними. Саме цей прошарок є фундаментом для заснування соціального ліфта. 2. Стати власником малого бізнесу є доволі нескладно: це не потребує значних капітальних вкладень. Тому задовільний стан економіки приватного сектору економіки малих підприємств приваблюватиме більшу частину потенційно економічно активного населення, яке за теперішніх умов, можливо, вважатиме за краще для себе емігрувати закордон, де зможе себе реалізувати як підприємець або отримувати гідну (за українськими мірилами) зарплатню. Особливо гостро постає питання залучення до активної економічної діяльності молоді. Так як, саме молодь є найбільш мобільною частиною населення та найефективнішою з точки зору потенційних ресурсних інтелектуальних можливостей. 3. Малі підприємства складають, згідно даним Державної Служби Статистики України за 2015 рік без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, 95,45 % від загальної кількості підприємств в Україні.

Для того, щоб з'ясувати як має себе поводити підприємство в несприятливому становищу, треба окреслити, що йому насамперед загрожує під час такого явища в економіці. Ці загрози поділяються на внутрішні (тобто такі, на які підприємство в змозі впливати) і зовнішні (вплив на які для підприємства є неможливим).

Внутрішні:

    1. Недостатньо продумані накази керівників підприємства. Це відбувається через те, що велика кількість власників новостворених підприємств не мають досвіду в управлінні підприємством, в тому як працюють усі його виробничі ланки та/або мінімально необхідної економічної освіти, знань та навичок. 2. Низька кваліфікація працівників. З очевидних умов функціонування та заснування малих підприємств, випливає те, що власник малого бізнесу не може запропонувати високу заробітну плату найманому робітнику, на відміну від більших за розмірами капіталів та грошовими потоками підприємств, товариств та корпорацій. 3. Вади української економічної ментальності, що воліє до тимчасових тактичних фінансових виграшів, а не до розбудови багаторічної стратегічної схеми грошового збагачення.

Зовнішні:

    1. Несприятливі явища в структурі національної економіки, зрощення влади та капіталу, корупція. 2. Надмірна бюрократизація реєстрації, ведення та обліку господарської діяльності, складна та незрозуміла законодавча база, що регулює підприємництво. 3. Негативні світові економічні тенденції.

Отже, малим підприємства для виживання потрібно виконати наступні антикризові дії: антикризовий економічний конкурентний

    1. Власникам необхідно підвищувати власну економічну грамотність. 2. Розробити систему заохочення та приваблення працівників високих кваліфікацій (гнучкий графік роботи, тривалі відпустки, ліберальне ставлення до робітників тощо). 3. Для боротьби з зовнішніми, непідвладними факторами - розробляти наперед стратегічні плани протидії кризі, створювати резервні фонди, підвищувати економію та оборотність коштів.

З боку держави необхідною підтримкою є протидія корупції, зменшення бюрократичного гніту на підприємців, ідеологічна підтримка підприємництва.

Похожие статьи
Антикризові дії малих підприємств українського сектору економіки

Предыдущая | Следующая