Аналіз ефективності кадрової політики підприємства "акумуляторний завод "Сада", Оцінка складу кадрів на підприємстві за ознаками - Кадрова політика

Оцінка складу кадрів на підприємстві за ознаками

Оцінімо склад кадрів на заводі "Сада".

Маємо наступні вихідні дані.

Таблиця 2.1 Вихідні дані для оцінки кадрів на підприємстві

Показник

Значення за роками

2004

2005

2006

1. Середньорічна чисельність працюючих, чол.

8730

8914

8734

2. Кількість прийнятого на роботу персоналу, чол.

220

70

110

3. Кількість працівників, що звільнились, чол.

36

250

12

4. Кількість працівників, яких звільнено за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни, чол.

20

120

8

5. Кількість працівників, які пропрацювали увесь рік, чол.

8474

8594

8612

6. Жінок

4629

4638

4650

7. Чоловіків

4101

4276

4084

8. Спецалістів

2730

2780

2742

9. Фахівців без вищої освіти

6000

6134

5992

Розрахуємо ефективність використання кадрів за наступними показниками:

Коефіцієнт обороту з приймання персоналу:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

Коефіцієнт обороту з вибуття:

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

Коефіцієнт плинності кадрів:

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства:

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

Маємо наступні дані про ефективність використання персоналу на заводі "Сада":

Таблиця 2.2

Таблиця показників використання персоналу

Показник продуктивності праці

Значення за роками

2004

2005

2006

Коефіцієнт обороту з приймання персоналу

0,0252

0,0079

0,0126

Коефіцієнт обороту з вибуття

0,0041

0,0280

0,0014

Коефіцієнт плинності кадрів

0,0023

0,0135

0,0009

Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства

0,9707

0,9641

0,9860

Наочно динаміку показників можна побачити на діаграмах:

динаміка показників ефективності використання кадрів (1)

Рис. 2.1. Динаміка показників ефективності використання кадрів (1)

динаміка показників ефективності використання кадрів (2)

Рис. 2.2. Динаміка показників ефективності використання кадрів (2)

Отримані дані свідчать про ефективне використання кадрів підприємства. Зростаюча тенденція постійності складу та спадаюча тенденція плинності кадрів свідчать про ефективне виробництво та зацікавленість працівників в роботі, а також здоровий клімат в колективі.

Розрахуємо склад кадрів:

Таблиця 2.3

Показник

Значення за роками

2004

%

2005

%

2006

%

1. Середньорічна чисельність працюючих, чол.

8730

100

8914

100

8734

100

2. Жінок

4629

53,02

4638

52,03

4650

53,24

3. Чоловіків

4101

46,98

4276

47,97

4084

46,76

4. Спецалістів

2730

31,27

2780

31,19

2742

31,39

5. Фахівців без вищої освіти

6000

68,73

6134

68,81

5992

68,61

Отже, спостерігаємо тенденцію до того, що на підприємстві фахівців без вищої освіти набагато більше, аніж дипломованих спеціалістів. Це визначає специфіка підприємства - більше роботи для фахівців робочого спрямування, а це середня технічна освіта і базова вища.

Жінок на підприємстві більше, аніж чоловіків. Відсоток переваги невеликий, але постійний. Це пояснюється тим, що невиробничі відділи здебільшого "жіночі", а в робочих професіях стало з'являтись більше жінок.

Розглянемо структуру та методику управління кадрами на заводі "Сада".

Виконання дій щодо управління кадрами на підприємстві, передбачених планом, потребує здійснення ряду організаційних функцій:

Загально-організаційной;

Матеріально-технічного забезпечення;

Економіко-фінансового розвитку;

Урахування і контролю;

Політико-правового забезпечення;

Соціального забезпечення і соціального захисту робітників;

Функції мотивації.

В практиці управління кадрами на заводі "Сада" виділяють загальні принципи, тобто правила, якими зобов'язані керуватися всі суб'єкти управління незалежно від свого статусу; і галузеві принципи, що діють на галузевих, інституційних, групових рівнях. До найбільш загального ставляться такі принципи:

Соціальної спрямованості;

Законності в управлінській діяльності;

Об'єктивності;

Системності;

Комплексності;

Гласності;

Об'єднання колегіальності і єдиноначальності.

Основні методи управління персоналом, що застосовуються на заводі "Сада", вказано на рис.2.3.

Похожие статьи
Аналіз ефективності кадрової політики підприємства "акумуляторний завод "Сада", Оцінка складу кадрів на підприємстві за ознаками - Кадрова політика

Предыдущая | Следующая