Медицина

 • АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФАТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ. СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • РОЗВИТОК ІМУННОЇ СИСТЕМИ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • АНАТОМО-ФІЗЮЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ. СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • АНАТОМО-ФВЮЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ, МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ, СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • АНАТОМО-ФВЮЛОГІЧШ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ. СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • АНАТОМО-ФВІОЛОГІЧШ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • НОВОНАРОДЖЕНА ДИТИНА. ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПЕРЕХІДНІ СТАНИ В ПЕРІОДІ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ. ПОНЯТТЯ ПРО ЗРІЛІСТЬ НОВОНАРОДЖЕНОГО. ОЗНАКИНЕДОНОШЕНОСТІ. ПЕРВИННИЙ ТУАЛЕТ І ПАТРОНАЖ НОВОНАРОДЖЕНИХ. ДОГЛЯД ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ ВІДДІЛЕНЬ НОВОНАРОДЖЕНИХ. - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • ПРИРОДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • ЗМІШАНЕ ТА ШТУЧНЕ ВИГОДОВУВАННЯ - Методичні розробки з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичного факультету

 • Паспортная часть - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • Данные объективного исследования, Местный осмотр - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • Исследование по системам - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • Система органов пищеварения - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • Мочевыделительная система - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • Данные лабораторно-инструментальных исследований, Дневник наблюдений - Краснуха. Легкая степень тяжести

 • КЛИНИЧЕСКАЯ ИТОРИЯ БОЛЕЗНИ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ КРООБРАЩЕНИЯ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО - Ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения III ФК. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь III стадии

 • Введение - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Расспрос больного. Жалобы больного - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Анамнез болезни - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Анамнез жизни - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Физические методы исследования - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Общий осмотр - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Пальпация - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Перкуссия - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Аускультация - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Жалобы больных при заболеваниях сердечно - сосудистой системы - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Осмотр головы, Осмотр конечностей - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Осмотр шеи и кожи, Осмотр тела - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Клинические методы исследования сердца: перкуссия, пальпация и аускультация - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Патологические изменения тонов сердца. Механизм. Диагностическое значение. - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Места проекции сердечных клапанов на переднюю грудную стенку., Правила аускультации - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Места выслушивания тонов сердца, Основные клинические синдромы при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. Пороки сердца - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Методы обследования системы дыхания. Расспрос больного, Расспрос больного с заболеванием системы дыхания. Основные жалобы - Основные методы обследования больного при различных заболеваниях

 • Вредные привычки человека

 • ВВЕДЕНИЕ - Основы учения о симметрии

 • ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ О СИММЕТРИИ - Основы учения о симметрии

 • ЗНАЧЕНИЕ СИММЕТРИИ В ПОЗНАНИИ ПРИРОДЫ - Основы учения о симметрии

 • ОСНОВНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ СИММЕТРИЙ - Основы учения о симметрии

 • ЧЕЛОВЕК - СУЩЕСТВО СИММЕТРИЧНОЕ - Основы учения о симметрии

 • ПРИМЕРЫ СИММЕТРИИ В ПРИРОДЕ - Основы учения о симметрии

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Основы учения о симметрии

 • РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ IV ТИПА. ИММУНОКЛЕТОЧНЫЕ РЕАКЦИИ, Гиперчувствительность замедленного типа - Реакции гиперчувствительности IV типа. Иммуноклеточные реакции

 • Отторжение трансплантата, Реакции, обусловленные Т-лимфоцитами - Реакции гиперчувствительности IV типа. Иммуноклеточные реакции

 • Реакции, обусловленные антителами - Реакции гиперчувствительности IV типа. Иммуноклеточные реакции

 • Гиперчувствительность замедленного (IV) типа - Реакции гиперчувствительности IV типа. Иммуноклеточные реакции

 • Введение - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Дефект массы ядра и внутриядерная энергия связи нуклонов - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Пути поступления, распределения в организме и выделения радиоактивных изотопов - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Влияние ионизирующей радиации на органы размножения, на наследственность и потомство животных - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Энтеросорбент Биокоретрон - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Заключение - Концепция взаимодействия энтеросорбентов с внутренней средой организма

 • Компоненты крови

 • Паспортная часть, Клинический диагноз - Лечение болезней внутренних органов

 • Общий осмотр - Лечение болезней внутренних органов

 • План лечения, Использованная литература - Лечение болезней внутренних органов

 • Паспортные данные - Частичная потеря зубов

 • Данные параклинического обследования больного - Частичная потеря зубов

 • Простейшие с организацией жгутиконосцев - Строение, размножение и жизненные циклы простейших

 • Простейшие с организацией корненожек - Строение, размножение и жизненные циклы простейших

 • Простейшие с лучистой организацией, Альвеолятные простейшие - Строение, размножение и жизненные циклы простейших

 • Обособленные группы простейших - Строение, размножение и жизненные циклы простейших

 • Введение - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Значения и функции грудной клетки, ее области - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Развитие грудной клетки - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Строение грудной клетки - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Мышцы грудной клетки, Мышцы-вдыхатели (инспираторы) - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Мышцы-выдыхатели (экспираторы) - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Кровоснабжение и иннервация грудной клетки - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного - Грудная клетка. Изготовление препаратов костей из грудной кости домашнего животного

 • Особенности питания пожилых людей

 • Введение - Анатомия высшей нервной деятельности

 • Филогенез головного мозга - Анатомия высшей нервной деятельности

 • Созревание коры головного мозга - Анатомия высшей нервной деятельности

 • Анатомия коры головного мозга - Анатомия высшей нервной деятельности

 • Подкорковые ядра головного мозга. Белое вещество полушарий большого мозга - Анатомия высшей нервной деятельности

 • Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1

 • Введение - Анализ этапов эволюции биоструктур до структур, способных объяснить большинство загадок зарождения генетических кодов. Часть 1

 • Биоструктуры (БС), состоящие из двух идентичных субъединиц и одной биодобавки (БД), и их характеристики - Анализ этапов эволюции биоструктур до структур, способных объяснить большинство загадок зарождения генетических кодов. Часть 1

 • Выводы - Анализ этапов эволюции биоструктур до структур, способных объяснить большинство загадок зарождения генетических кодов. Часть 1

 • Влияние производных бетулина на жизнеспособность и плодовитость Drosophila Melanogaster

 • Введение, Применение ферментов в медицине - Использование ферментов в медицинской практике в качестве лекарственных средств

 • Энзимодиагностика - Использование ферментов в медицинской практике в качестве лекарственных средств

 • Энзимотерапия - Использование ферментов в медицинской практике в качестве лекарственных средств

 • Применение ферментов в качестве лечащих средств - Использование ферментов в медицинской практике в качестве лекарственных средств

 • Конский каштан и его свойства

 • Введение - Особенности расстройства мышления при различных психических заболеваниях

 • Нарушения мышления и интеллекта - Особенности расстройства мышления при различных психических заболеваниях

 • Патологии мышления при неврозах и психастении - Особенности расстройства мышления при различных психических заболеваниях

 • Патологии мышления при шизофрении - Особенности расстройства мышления при различных психических заболеваниях

 • Патология мышления больных с органическими поражениями лобных долей головного мозга - Особенности расстройства мышления при различных психических заболеваниях

 • Введение - Развитие идей Вернадского. Путь в ноосферу

 • Концепция ноосферы в трудах ученых - Развитие идей Вернадского. Путь в ноосферу

 • 2. Биосфера как объект исследования в трудах В. И. Вернадского. Путь в ноосферу - Развитие идей Вернадского. Путь в ноосферу

 • Научные взгляды В. И. Вернадского отразили сложнейшие взаимосвязи неживой и живой природы, косного и живого вещества - Развитие идей Вернадского. Путь в ноосферу

 • Заключение - Развитие идей Вернадского. Путь в ноосферу

 • Введение - Основы методики самомассажа

 • Как делается самомассаж - Основы методики самомассажа

 • Приемы самомассажа - Основы методики самомассажа

 • Косметический самомассаж - Основы методики самомассажа

 • Самомассаж - косметический салон на дому - Основы методики самомассажа

 • Методика самомассажа - Основы методики самомассажа

 • Виды самомассажа, Самомассаж шеи - Основы методики самомассажа

 • Самомассаж в начале дня - Основы методики самомассажа

 • Самомассаж как способ отдохнуть - Основы методики самомассажа

 • Общий самомассаж - Основы методики самомассажа

 • Русский самомассаж - Основы методики самомассажа

 • Лечебный самомассаж, Самомассаж при ушибах, растяжениях, вывихах - Основы методики самомассажа

 • Вывод - Основы методики самомассажа

 • Введение - Биологический возраст и методы его оценки

 • Понятие биологический возраст - Биологический возраст и методы его оценки

 • Способы оценки биологического возраста - Биологический возраст и методы его оценки

 • Преждевременное старение - Биологический возраст и методы его оценки

 • Заключение - Биологический возраст и методы его оценки

 • Степени близорукости (миопии) - Миопия высокой степени у ребенка

 • Врожденная миопия у детей, Почему возникает миопия высокой степени у детей? - Миопия высокой степени у ребенка

 • Миопия 1 степени и роды, Как определить у ребенка миопию высокой степени? - Миопия высокой степени у ребенка

 • Как проводят лечение миопии высокой степени у детей? - Миопия высокой степени у ребенка

 • Миопия 1 степени и миопия 2 степени у детей: можно ли предотвратить? - Миопия высокой степени у ребенка

 • Введение, Анатомия и морфология почек человека, Анатомия почек человека - Анатомия и физиология почек

 • Морфология почек - Анатомия и физиология почек

 • Физиология и функции почек, Функции почек - Анатомия и физиология почек

 • Физиология почек - Анатомия и физиология почек

 • Заключение, Список использованной литературы - Анатомия и физиология почек

 • Фотохимические реакции - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Первичный фотохимический акт - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Спектры фотобилогического действия - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Реакция фотогидратации - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Сшивки с белками - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Люминесцентная микроскопия - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Люминесцентные зонды и метки - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Литература - Фотохимические превращения ДНК. Люминесцентные метки и зонды

 • Ушиб - Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, ушиб кости, растяжение, разрыв мягких тканей, вывих. Клиника. Доврачебная помощь

 • Перелом - Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, ушиб кости, растяжение, разрыв мягких тканей, вывих. Клиника. Доврачебная помощь

 • Вывих, Растяжение связок - Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, ушиб кости, растяжение, разрыв мягких тканей, вывих. Клиника. Доврачебная помощь

 • Речные бобры реки Суходрев в Калужской области

 • Введение - Дыхательная система человека

 • Анатомия дыхательной системы человека, Воздухоносные пути - Дыхательная система человека

 • Легкие - Дыхательная система человека

 • Гигиена дыхания - Дыхательная система человека

 • Введение в легочные заболевания. - Дыхательная система человека

 • Кашель. - Дыхательная система человека

 • Кровохаркание и легочное кровотечение. - Дыхательная система человека

 • Одышка. - Дыхательная система человека

 • Основы методики лечебной физической культуры при заболеваниях органов дыхания - Дыхательная система человека

 • Заключение, Список литературы - Дыхательная система человека

 • Общая характеристика., Скелет., Мускулатура. - Особенности класса земноводные

 • Органы дыхания., Органы кровообращения., Органы пищеварения., Органы выделения. - Особенности класса земноводные

 • Нервная система, Органы чувств. - Особенности класса земноводные

 • Половые органы., Жизненный цикл. - Особенности класса земноводные

 • Образ жизни., Питание. - Особенности класса земноводные

 • Размножение., Ядовитость., Земноводные и человек. - Особенности класса земноводные

 • Введение - Особенности нервной системы у детей

 • Этапы развития нервной системы человека - Особенности нервной системы у детей

 • Головной мозг у детей - Особенности нервной системы у детей

 • Спинной мозг у детей - Особенности нервной системы у детей

 • Врожденные защитные механизмы - Особенности нервной системы у детей

 • Заключение, Список использованной литературы - Особенности нервной системы у детей

 • Изучение биосферы

 • Характеристика тип Апикомплексы - Апикомплексы

 • Общая характеристика споровиков. Приспособления к паразитизму - Апикомплексы

 • Особенности строения и жизненные циклы eimeria magna и toxoplasma gondii - Апикомплексы

 • Эпидемиология, патогенез, симптомы, осложнения, диагностика и меры профилактики токсоплазмоза - Апикомплексы

 • Особенности организации отряда Haemosporidia (Кровяные споровики) - Апикомплексы

 • Жизненный цикл малярийного плазмодия Plasmodium - Апикомплексы

 • Диагностические различия плазмодиев разных видов на стадии эритроцитарной шизогонии - Апикомплексы

 • Эпидемиология, патогенез, симптомы, осложнения, диагностика и меры профилактики малярии - Апикомплексы

 • Роль витаминов

 • Генная инженерия

 • Введение - Научная картина мира

 • Научная картина мира. Понятие и структура научной картины мира - Научная картина мира

 • Современная научная картина мира и ее отличие от ненаучных картин мира - Научная картина мира

 • Взаимосвязь общей научной и естественнонаучной картин мира - Научная картина мира

 • Введение - Понятие гормонов

 • Химическая природа и классификация гормонов - Понятие гормонов

 • Механизм действия гормонов. Роль циклазной системы в механизме действия гормонов - Понятие гормонов

 • Строение, биороль простагландинов и тромбоксанов - Понятие гормонов

 • Регуляция секреции гормонов - Понятие гормонов

 • Гормональная регуляция углеводного, липидного, белкового и водно-солевого обмена - Понятие гормонов

 • Заключение - Понятие гормонов

 • Литература - Понятие гормонов

 • Введение - Острый холецистит

 • Этиология и патогенез острого холецистита: - Острый холецистит

 • Клиника острого холецистита: - Острый холецистит

 • Дифференциальный диагноз: - Острый холецистит

 • Лечение: - Острый холецистит

 • Литература - Острый холецистит

 • Класс костные рыбы - Строение животных и растений

 • Отношение растений к свету - Строение животных и растений

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ - Работоспособность, изменение ее в течение рабочего дня, суток, недели

 • ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, СУТОК, НЕДЕЛИ - Работоспособность, изменение ее в течение рабочего дня, суток, недели

 • СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ - Работоспособность, изменение ее в течение рабочего дня, суток, недели

 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - Работоспособность, изменение ее в течение рабочего дня, суток, недели

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...