Медицина

 • Біотехнологічне обгрунтування режиму культивування грибів роду Candida

 • Біофізичні параметри функціональної системи матка-плацента-плід при фізіологічному перебігу латентної фази першого періоду передчасних пологів

 • Особливості перебігу гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів у дитячому віці

 • Введение - Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов

 • Обследование молочной железы - Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов

 • Лечение дисгормональной патологии молочных желез - Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов

 • Применение лекарственного препарата Мастодинон® для лечения дисгормональных состояний молочной железы - Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов

 • Вагінальна мікробіота: як відновити баланс при дисбіозі

 • Тваринний світ - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Земноводні, Плямиста, або вогняна саламандра (Salamandra salamandra) - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Карпатський тритон (Triturus montandoni) - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Плазуни, Вужі. - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Гадюка Звичайна (Vipera berus). - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Перша допомога при укусі звичайної гадюки - Фауна Карпат: земноводні та плазуни

 • Вступ - Токсикологія сполук ртуті

 • Значення, перелік і застосування препаратів даної групи у сільськогосподарському виробництві, різних галузях промисловості та побуті - Токсикологія сполук ртуті

 • Фізичні та хімічні властивості сполук ртуті - Токсикологія сполук ртуті

 • Умови, що сприяють отруєнню - Токсикологія сполук ртуті

 • Шляхи надходження отрут в організм - Токсикологія сполук ртуті

 • Токсикодинаміка - Токсикологія сполук ртуті

 • Токсикокінетика - Токсикологія сполук ртуті

 • Клінічні симптоми отруєння тварин різних видів - Токсикологія сполук ртуті

 • Патолого-анатомічна картина - Токсикологія сполук ртуті

 • Діагностика - Токсикологія сполук ртуті

 • Лікування - Токсикологія сполук ртуті

 • Профілактика отруєнь - Токсикологія сполук ртуті

 • Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва, Висновок - Токсикологія сполук ртуті

 • Медицина Китаю - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • Цілісний підхід до аналізу явищ, Людське тіло як органічно єдине ціле - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • Взаємостосунки між людиною і природою - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • Діалектична діагностика залежно від синдромів і лікування - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • Відносини між західною і традиційною китайською медициною - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • Спільність і відмінності в історичному розвитку - Формування основ лікарської етики в країнах Стародавнього Сходу

 • ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, Будова та життєвий цикл ВІЛ - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Розповсюдженість у світі та в Україні - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Клініка - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Діагностика - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Лікування - ВІЛ-інфекція у дітей

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, Особливості ВІЛ-інфекції у дітей - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Аналіз клінічного випадку - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Висновок та перспектива - ВІЛ-інфекція у дітей

 • Загальні поняття про паліативну допомогу - Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

 • Компоненти паліативної допомоги - Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

 • Лікування больового синдрому - Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

 • Опіоїдні аналгетики - Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

 • Ад'ювантні лікарські засоби - Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

 • Вступ - Чорниця звичайна

 • Походження, Чорниця в історії та культурі - Чорниця звичайна

 • Легенда, Коротка біологічна характеристика чорниці - Чорниця звичайна

 • Раціональні прийоми заготівлі і сушіння ЛРС - Чорниця звичайна

 • Хімічний склад Чорниці - Чорниця звичайна

 • Застосування в медицині чорниці звичайної - Чорниця звичайна

 • Рецепти народної медицини з чорницею звичайною - Чорниця звичайна

 • Лікарські препарати з сировиною чорниці звичайної - Чорниця звичайна

 • Корисні для очей вітаміни "Миртилене форте", Висновок - Чорниця звичайна

 • ЛІТЕРАТУРА - Чорниця звичайна

 • Постхолецистэктомический синдром. - Ошибки, опасности, осложнения в хирургии желчнокаменной болезни и ее осложнений

 • Причины повреждения общего и правого печеночного протоков, Пути предупреждения осложнений, Частота развития высоких стриктур желчных протоков - Ошибки, опасности, осложнения в хирургии желчнокаменной болезни и ее осложнений

 • Особенности повреждения желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии, Современная концепция хирургии операционной травмы желчных протоков - этапное лечение, Меры профилактики повреждений желчных протоков - Ошибки, опасности, осложнения в хирургии желчнокаменной болезни и ее осложнений

 • Постхолецистэктомический синдром, Основные клинические проявления ПХЭС - Ошибки, опасности, осложнения в хирургии желчнокаменной болезни и ее осложнений

 • Болезни, не относящиеся к желчной системе, выявленные у больных с ПХЭС, Виды патологии, обнаруженные при повторных операциях., Длинная культя пузырного протока с конкрементами в просвете, Эндоскопическая ретроградная холангиография - Ошибки, опасности, осложнения в хирургии желчнокаменной болезни и ее осложнений

 • Вступ - Абу аль Касим аль Захраві та його роль в медицині

 • Житттєвий шлях Абу аль Касима аль Захраві - Абу аль Касим аль Захраві та його роль в медицині

 • "Ат-тасріф" - медичний посібник усіх часів і народів - Абу аль Касим аль Захраві та його роль в медицині

 • "Трактат про хірургію та інструменти" - Абу аль Касим аль Захраві та його роль в медицині

 • Висновок, Список використаної літератури - Абу аль Касим аль Захраві та його роль в медицині

 • Історія розвитку та сучасний стан медичної промисловості Києва

 • Вступ - Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)

 • Мікроморфологія рецепторного апарату язика афаліни Tursiops truncatus - Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)

 • Порожнина гортані та гістоморфологія слизової оболонки - Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)

 • Висновки - Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)

 • PCA3 и TMPRSS2-ERG в диагностике рака предстательной железы: первый опыт применения комбинации маркеров в России

 • Методичні аспекти профілактики та запобігання пияцтву та впровадження здорового способу життя серед особового складу Повітряних Збройних Сил України

 • Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів, Ключові слова: освітній процес, студенти, фізична працездатність. - Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів

 • Висновки - Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів

 • Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини - Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини

 • Особливості біології діатомових, червоних та бурих водоростей - Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини

 • Значення водоростей у природі та для людини - Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини

 • Загальні ознаки вищих рослин - Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини

 • Вступ - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Огляд літератури. Походження, географічне розповсюдження та культивування рослин роду хризантема. Ботанічна характеристика, хімічний склад та перспективи використання, Походження, географічне розповсюдження та культивування - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Ботанічна характеристика родини айстрові (Asteraceae) - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Ботанічна характеристика рослин роду хризантеми - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Хімічний склад - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Застосування рослин роду хризантема у медичній практиці - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Хризантема у декоративній косметиці - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Застосування хризантеми у кулінарії та діетологїі, Висновки - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Фармацевтична опіка, Цукровий діабет. Етіологія , патогенез, клініка захворювання - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Лікування цукрового діабету, Фармакотерапія цукрового діабету - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Дієтотерапія при цукровому діабеті - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Фітотерапія - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Лікування цукрового діабету з використанням хризантеми - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Попереднє фітохімічне вивчення листя хризантеми, Отримання екстрактів для проведення якісних реакцій, Якісні реакції - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Виявлення флавоноїдів - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Виявлення дубильних речовин, Виявлення сапонінів - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Кількісне визначення вмісту біологічно активних речовин, Кількісне визначення вмісту флаваноїдів - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Кількісне визначення вмісту дубильних речовин - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Кількісне визначення вмісту вільних органічних кислот - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Кількісне визначення вмісту аскорбінової кислоти - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Висновки - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Література - Фармакогностичне вивчення рослин роду хризантема

 • Науково-методологічні аспекти регіонального управління охороною громадського здоров'я в дослідженнях українських вчених

 • Запор: причины, диагностика, лечение

 • Pestl-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні

 • Переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров'я України (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери)

 • Стан центрів первинної медико-санітарної допомоги на першому етапі реформування системи охорони здоров'я в Україні

 • Медична послуга як товар медичного ринку

 • Вступ - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Алкалоїди, Алкалоїди, їх класифікація - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної, Загальна біоморфологічна характеристика пасифлори інкарнатної - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Хімічний склад сировини - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Біологічна дія та застосування - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Протипоказання до застосування, Лікарські форми та препарати, Допомога при отруєнні пасифлорою - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Вимоги державної фармакопеї до сировини пасифлори інкарнатної, Опис сировини (ДФУ) - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Кількісне визначення - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Висновки - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Перелік використаної літератури - Фармакогностична характеристика пасифлори інкарнатної. Ідентифікація та кількісне визначення трави пасифлори інкарнатної згідно вимог ДФУ

 • Професор Ф. І. Ломінський (1856-1927)

 • Особливості проведення занять з лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі

 • Прогностична характеристика та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок

 • Соматологічні особливості тілобудови спортсменів різних спеціалізацій

 • Прогресивні пристосування ссавців - Ссавці на території України

 • Розмноження та розвиток ссавців - Ссавці на території України

 • Різноманітнсть ссавців та їхні пристосування до різних середовищ існування, Ряд Копитні - Ссавці на території України

 • Козуля - Ссавці на території України

 • Білка - Ссавці на території України

 • ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ - Термоелектричні прилади для використання в медицині

 • ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОСМЕТОЛОГІЇ - Термоелектричні прилади для використання в медицині

 • Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання

 • Особливості розвитку і економічного стану "Державного наукового центру лікарських засобів" у другій половині ХХ століття

 • Вступ, Кістки пояса нижніх кінцівок - Кістки нижніх кінцівок

 • Кістки вільної частини нижньої кінцівки - Кістки нижніх кінцівок

 • Гігієнічні аспекти проблеми ожиріння (огляд літератури)

 • Сучасні теорії етіології та патогенезу бруксизму

 • Фактори ризику та методи прогнозування рецидивів грижі міжхребцевих дисків у результаті хірургічного лікування

 • Неінвазивні методи діагностики атопічного дерматиту у дітей

 • Патогенетичні фактори формування діабетичної стопи, що обгрунтовують необхідність комплексного підходу до лікування

 • Становлення системи охорони здоров'я Чернігівщини: роль сільських медичних працівників (1920

 • Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні радянські часи (1945-1991) в ракурсі історико-медичного краєзнавства

 • Дослідження в галузі гігієни

 • Науково-педагогічна діяльність Валерія Яворського в Кракові за часів Австро-Угорської монархії

 • Внесок учених-гігієністів Одеського медичного інституту в розвиток гігієни в Україні (1921-1941 рр.)

 • Причини і передумови виникнення валеології - Валеологія як комплексна наука про здоров'я

 • Валеологія як наука, її цілі і зміст - Валеологія як комплексна наука про здоров'я

 • Основні стани, властиві організму людини - Валеологія як комплексна наука про здоров'я

 • Поняття про здоровий спосіб життя - Валеологія як комплексна наука про здоров'я

 • Сучасний стан здоров'я населення України - Валеологія як комплексна наука про здоров'я

 • Введение - Анемия при беременности

 • Проявления анемии - Анемия при беременности

 • Диагностика - Анемия при беременности

 • Причины - Анемия при беременности

 • "УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАЦИЕНТА" - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

 • Радиоизотопные методы - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

 • Ультразвуковые исследования (УЗИ) - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

 • Методы функциональной диагностики - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

 • Эндоскопические методы, Преимущества эндоскопических исследований - Участие медицинской сестры в инструментальных исследованиях пациента

 • Кістки лицевого черепа

 • Предмет и задачи физиологии, ее связи с другими дисциплинами. Краткая история развития физиологии как науки. Методы физиологии. Общий план строения нервной системы и ее физиологическое значение. Основные физиологические понятия - Предмет и задачи физиологии

 • Понятие о возбудимых тканях. Возбуждение. Возбудимость. Проводимость. Рефрактерность и лабильность. Физиологические свойства нервных волокон (безмиелиновых и миелиновых). Утомляемость нервного волокна. Физиологические свойства синапсов - Предмет и задачи физиологии

 • Эмбиогенез нервной системы. Нервная пластинка, нервный желобок, нервная трубка. Ганглиозная пластинка. Стадия трех мозговых пузырей. Стадия пяти мозговых пузырей. Некоторые аспекты развития мозга в постнатальный период - Предмет и задачи физиологии

 • Понятие о нервных центрах. Морфологические и функциональное определение нервного центра. Свойства нервных центров. - Предмет и задачи физиологии

 • Физиология спинного мозга. Рецепторные поля спинного мозга. Виды передаваемой информации. Основные центры спинного мозга. Рефлексы спинного мозга. Рефлекторные дуги простых и сложных соматических рефлексов спинного мозга - Предмет и задачи физиологии

 • Физиология ромбовидного мозга. Основные рефлекторные центры продолговатого мозга и моста. Бульбарные рефлексы - Предмет и задачи физиологии

 • Средний мозг и мозжечок, их функциональное значение. Виды передаваемой информации. Основные центры. Рефлексы среднего мозга и мозжечка - Предмет и задачи физиологии

 • Физиология промежуточного мозга. Основные рефлекторные центры. Виды передаваемой информации. Диэнцефальные рефлексы - Предмет и задачи физиологии

 • Кора больших полушарий. Современные методы исследования функций мозга - Предмет и задачи физиологии

 • Общие вопросы физиологии сенсорных систем. Основные этапы эволюции сенсорных систем - Предмет и задачи физиологии

 • Соматическая и проприоцептивная сенсорные системы. Вспомогательный аппарат соматической сенсорной системы - Предмет и задачи физиологии

 • Обонятельная и вкусовая сенсорные системы - Предмет и задачи физиологии

 • Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат - Предмет и задачи физиологии

 • Слуховая и вестибулярная сенсорные системы, их вспомогательный аппарат. - Предмет и задачи физиологии

 • Допоміжний апарат м'язів

 • Сутність пневмонії

 • Лечебно-профилактические учреждения, Больничные учреждения - Основы организации лечебно-профилактической помощи

 • Санаторно-профилактические учреждения, Санитарно-эпидемиологические учреждения, Санитарно-просветительные учреждения - Основы организации лечебно-профилактической помощи

 • Фармацевтические (аптечные) учреждения, Другие учреждения, Учреждения медико-социальной защиты - Основы организации лечебно-профилактической помощи

 • Порушення гемостазу

 • Предмет, задачі і методи патологічної фізіології

 • Вроджені вади серця у дітей, ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ (ДМШП) - Вроджені вади серця у дітей

 • ВІДКРИТА АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА /Боталова протока/ - Вроджені вади серця у дітей

 • ТРАНСПОЗИЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН (ТМС) - Вроджені вади серця у дітей

 • ТЕТРАДА ФАЛЛО - Вроджені вади серця у дітей

 • АТРЕЗІЯ ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНУ, ІЗОЛЬОВАНИЙ СТЕНОЗ ЛЕГЕНЕВО АРТЕРІЇ - Вроджені вади серця у дітей

 • СТЕНОЗ ГИРЛА (УСТЯ) АОРТИ - Вроджені вади серця у дітей

 • КОАРКТАЦІЯ АОРТИ - Вроджені вади серця у дітей

 • Критические периоды становления иммунной системы ребенка - Характеристика иммунной системы

 • Иммунодефициты (ИД) - Характеристика иммунной системы

 • Вторичные иммунодефициты - Характеристика иммунной системы

 • Основные стадии в патогенезе СПИДа - Характеристика иммунной системы

 • Последствия и принципы терапии ИД - Характеристика иммунной системы

 • Вступ - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Дихальні вправи у фізичному виховані школярів з ослабленим здоров'ям, Вплив дихальних вправ на здоров'я школярів, віднесених до спеціальних - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Правила правильного дихання - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Методика навчання правильному диханню на заняттях в спеціальних медичних групах, Висновки до 1-го розділу - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Оздоровчі дихальні вправи, та їх використання, Лікувальні вправи для дітей з бронхо-легеневою патологією - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Дихальна гімнастика, її вплив на здоров'я дітей - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Східна дихальна терапія, Висновки до 2-го розділу - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Висновки - Оздоровчий вплив дихальних вправ

 • Організація змісту навчального модулю, Зміст навчального матеріалу, Основні карієсогенні чинники: - Карієсогенна ситуація в порожнині рота

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...